Георги Светлозаров Петрунов

Проф. д-р Георги Светлозаров Петрунов

Служебен E-mail: [email protected]
Телефон: (02) 8195 249
Кабинет: 2028
Консултации: Понеделник 12:30-14:30 Вторник 10:30-12:30

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л понеделник 09.00 - 12.15 З 3034 (карта) Социология на девиантното поведение и престъпността Икономическа социология и психология бакалаври редовно 412 41200
Онлайн занятие » Л 23.9.2023 г. - 24.9.2023 г. 9.00 - 17.30 А 5007 (карта) Бизнес и престъпност Бизнес психология и социология - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 18 1800
Онлайн занятие » Л 30.9.2023 г. - 1.10.2023 г. 9.00 - 17.30 А 5007 (карта) Бизнес и престъпност Бизнес психология и социология - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 18 1800
Л 14.10.2023 г. - 15.10.2023 г. 9.00 - 17.30 Е 2100 (карта) Методи и индикатори за измерване на корупцията Противодействие на корупцията - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 48 4800
Л 21.10.2023 г. - 22.10.2023 г. 9.00 - 17.30 Е 2100 (карта) Противодействие и превенция на изпирането на пари Противодействие на корупцията - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 48 4800
Л 28.10.2023 г. 9.00 - 17.30 Е 2100 (карта) Противодействие и превенция на изпирането на пари Противодействие на корупцията - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 48 4800
Л 29.10.2023 г. 12.30 - 21.00 Е 2100 (карта) Противодействие и превенция на изпирането на пари Противодействие на корупцията - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 48 4800
Онлайн занятие » m-learning курс Л 4.11.2023 г. 9.00 - 15.00 (карта) Социология Публична администрация със специализация "Здравен мениджмънт" - 3 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 382 38200
Онлайн занятие » m-learning курс Л 5.11.2023 г. 9.00 - 15.00 (карта) Социология Публична администрация със специализация "Здравен мениджмънт" - 3 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 381 38100
Онлайн занятие » Л 11.11.2023 г. - 12.11.2023 г. 9.00 - 17.30 А 5007 (карта) Бизнес и престъпност Бизнес психология и социология - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 18 1800