(Български) За мен

Доцент по социология в катедра „Икономическа социология“ на УНСС. Доктор по „социология“ от 2007 година.