Заместник-декан по качеството и международното сътрудничество
Факултет "Икономика на инфраструктурата"
Ивайло Христов Христов

Проф. д.н. Ивайло Христов Христов

Служебен E-mail: ihristov@unwe.bg
Личен E-mail: ivaylo.d@abv.bg
Телефон: (02) 8195 371
Кабинет: 3076
Консултации: сряда: 15-17 ч.четвъртък: 14-16 ч.

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
21.1.2019 г. 16.00 - 18.00 3072 Български и световни бизнес медии Медии и журналистика със специализация "Бизнес журналистика и продуцентство" - 2 сем. редовно магистър 58
29.1.2019 г. 11.00 - 13.00 3075 Народопсихология Социология,антропология и наука за културата редовно бакалавър 409
29.1.2019 г. 11.00 - 13.00 3075 Народопсихология Общ. комун. и инф. науки(Медии и журналистика) редовно бакалавър 513
29.1.2019 г. 11.00 - 13.00 3075 Народопсихология Общ. комун. и инф. науки(Медия икономика) редовно бакалавър 514
29.1.2019 г. 16.00 - 18.00 3072 Български и световни бизнес медии Медии и журналистика със специализация "Бизнес журналистика и продуцентство" - 2 сем. редовно магистър 58
7.2.2019 г. 11.00 - 13.00 4052 Народопсихология Социология,антропология и наука за културата редовно бакалавър 409
7.2.2019 г. 11.00 - 13.00 4052 Народопсихология Общ. комун. и инф. науки(Медии и журналистика) редовно бакалавър 513
7.2.2019 г. 11.00 - 13.00 4052 Народопсихология Общ. комун. и инф. науки(Медия икономика) редовно бакалавър 514