Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
лятна поправителна 6.6.2022 г. 9.00 4052 (карта) История на българската журналистика Общ. комун. и инф. науки(Медии и журналистика) редовно бакалавър 519
лятна поправителна 6.6.2022 г. 9.00 4052 (карта) История на българската журналистика Общ. комун. и инф. науки(Медия икономика) редовно бакалавър 520
годишна поправителна 15.6.2022 г. 9.00 3072 (карта) Съвременен медия текст Медии и журналистика редовно бакалавър 515
годишна поправителна 12.9.2022 г. 13.00 4052 (карта) Народопсихология Общ. комун. и инф. науки(Медия икономика) редовно бакалавър 520
годишна поправителна 12.9.2022 г. 13.00 4052 (карта) Народопсихология Социология,антропология и наука за културата редовно бакалавър 412
годишна поправителна 12.9.2022 г. 13.00 4052 (карта) Народопсихология Общ. комун. и инф. науки(Медии и журналистика) редовно бакалавър 519
годишна поправителна 12.9.2022 г. 15.00 4052 (карта) История на българската журналистика Общ. комун. и инф. науки(Медии и журналистика) редовно бакалавър 519
годишна поправителна 12.9.2022 г. 15.00 4052 (карта) История на българската журналистика Общ. комун. и инф. науки(Медия икономика) редовно бакалавър 520
годишна поправителна 13.9.2022 г. 13.00 3072 (карта) Литературна и езикова култура Медии и журналистика редовно бакалавър 517
годишна поправителна 13.9.2022 г. 9.00 3009 (карта) Публична реч и реторика Общ. комун. и инф. науки(Медии и журналистика) редовно бакалавър 519