Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
зимна редовна 23.1.2023 г. 11.00 3075 (карта) Народопсихология Социология редовно бакалавър 400
зимна редовна 23.1.2023 г. 11.00 3075 (карта) Народопсихология Медии и журналистика редовно бакалавър 500
зимна редовна 23.1.2023 г. 11.00 3075 (карта) Народопсихология Медия икономика редовно бакалавър 501
зимна редовна 23.1.2023 г. 9.00 3072 (карта) Съвременен медия текст Медии и журналистика редовно бакалавър 517
зимна редовна 25.1.2023 г. 9.00 3072 (карта) Литературна и езикова култура Медии и журналистика редовно бакалавър 519
зимна поправителна 30.1.2023 г. 11.00 4052 (карта) Народопсихология Социология редовно бакалавър 400
зимна поправителна 30.1.2023 г. 11.00 4052 (карта) Народопсихология Медии и журналистика редовно бакалавър 500
зимна поправителна 30.1.2023 г. 11.00 4052 (карта) Народопсихология Медия икономика редовно бакалавър 501
зимна поправителна 30.1.2023 г. 9.00 3072 (карта) Съвременен медия текст Медии и журналистика редовно бакалавър 517
зимна поправителна 1.2.2023 г. 9.00 3072 (карта) Литературна и езикова култура Медии и журналистика редовно бакалавър 519