Заместник-декан по качеството и международното сътрудничество
Факултет "Икономика на инфраструктурата"
Ивайло Христов Христов

Проф. д.н. Ивайло Христов Христов

Служебен E-mail: ihristov@unwe.bg
Личен E-mail: ivaylo.d@abv.bg
Телефон: (02) 8195 371
Кабинет: 3076
Консултации: сряда: 15-17 ч.четвъртък: 14-16 ч.

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
27.5.2019 г. 12.00 - 14.00 2121 Практическо обучение - 4 курс Медии и журналистика редовно бакалавър 509
27.5.2019 г. 9.00 - 12.00 2122 История на българската журналистика Общ. комун. и инф. науки(Медии и журналистика) редовно бакалавър 513
27.5.2019 г. 9.00 - 12.00 2122 История на българската журналистика Общ. комун. и инф. науки(Медия икономика) редовно бакалавър 514
11.6.2019 г. 9.00 - 12.00 2122 Литературна и езикова култура Общ. комун. и инф. науки(Медии и журналистика) редовно бакалавър 513
19.6.2019 г. 11.00 - 13.00 3009 История на българската журналистика Общ. комун. и инф. науки(Медия икономика) редовно бакалавър 514
19.6.2019 г. 11.00 - 13.00 3009 История на българската журналистика Общ. комун. и инф. науки(Медии и журналистика) редовно бакалавър 513
19.6.2019 г. 15.00 - 17.00 3072 Практическо обучение - 4 курс Медии и журналистика редовно бакалавър 509
20.6.2019 г. 11.00 - 13.00 3009 Литературна и езикова култура Общ. комун. и инф. науки(Медии и журналистика) редовно бакалавър 513