Ивайло Христов Христов

Проф. д.н. Ивайло Христов Христов

Служебен E-mail: [email protected]
Личен E-mail: [email protected]
Телефон: (02) 8195 371
Кабинет: 3076
Консултации: Онлайн консултации: Понеделник: 13:30-15:30ч. Четвъртък: 12:30-14:30ч.

2023 Публикация

НИД - дейност: Монография / книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Монография
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Ивайло Христов Христов, Георги Найденов, Мария Марикина
Заглавие: Глобални и локални икономически и политически рискове
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателски комплекс- УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2023
Месец на публикуване: 12
Общ брой страници: 425
Страници от-до: 214 - 301; 326 -418
Процент участие в съавторство: 35
Брой издателски коли /16 стр., 1800 знака/: 28
Забележка: няма

2023 Публикация

НИД - дейност: Монография / книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Монография
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Ивайло Христов Христов
Заглавие: Васил Леевски. Драмата на избора.
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Изток - Запад
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2023
Месец на публикуване: 01
Общ брой страници: 400
Страници от-до: 1-400
Процент участие в съавторство: 100
Брой издателски коли /16 стр., 1800 знака/: 25
Забележка: няма

2020 Публикация

НИД - дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: Неиндексирано
Автор/и: проф. д.н. Ивайло Христов
Заглавие: България и неосманизмът
Издание (наименование,том/кн./бр.№): България и българите в ново и най-ново време
Страници от-до: 203-214
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Университетско издателство "Свети Свети Кирил и Методий"
Място на публикуване (град, държава): Велико Търново
Година на публикуване: 2019
Месец на публикуване: 12
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: няма

2020 Публикация

НИД - дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: С импакт фактор
Автор/и: проф. д.н. Ивайло Христов
Заглавие: Диви разкази в лабиринтите на магическия реализъм
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Магическият реализъм
Страници от-до: 119-128
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателски център "Боян Пенев"
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2019
Месец на публикуване: 12
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: няма

2020 Публикация

НИД - дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: С импакт фактор
Автор/и: проф. д.н. Ивайло Христов
Заглавие: Николай Хайтов и киното
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Родолюбецът. 100 години от рождението на Николай Хайтов.
Страници от-до: 34-61
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Български писател
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2019
Месец на публикуване: 09
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: няма

2020 Публикация

НИД - дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: С импакт фактор
Автор/и: проф. д.н. Ивайло Христов
Заглавие: Левски и Русия
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Съвременни интерпретации и спекулации
Страници от-до: 245-258
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Български аграрно промишлен съюз
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2019
Месец на публикуване: 12
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: няма

2020 Публикация

НИД - дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: С импакт фактор
Автор/и: проф. д.н. Ивайло Христов
Заглавие: Възможни и реални алтернативи пред българската нация
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Институт за световна цивилизация
Страници от-до: 151-162
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Фондация "Славяни"
Място на публикуване (град, държава): Москва, Русия
Година на публикуване: 2019
Месец на публикуване: 10
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: няма

2020 Публикация

НИД - дейност: Монография / книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Монография
Вид издание: Индексирано
Автор/и: проф. д.н. Ивайло Христов и колектив
Заглавие: Неосманизмът и междуетническите отношения в България
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателски комплекс УНСС
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2020
Месец на публикуване: 02
Общ брой страници: 375
Страници от-до: 20-120
Процент участие в съавторство: 25
Брой издателски коли /16 стр., 1800 знака/: 20
Забележка: няма

2020 Проекти

НИД - дейност: Ръководство на национален проект (бр. проекти)
Вид проява: в България
Номер : КП-06-Н35/14
Наименование: Икономически, геополитически и социални рискове в развитието на съвременна България
Ръководител: проф. д.н. Ивайло Христов Христов
Колектив: проф. Георги Найденов; доц. Мария Марикина; доц. Светла Цанкова; доц. Калоян Харалампиев; гл. ас. Тодорка Кинева; гл. ас. Ралица Велева; докторант Катя Христова.
Описание: Изследване на типовете рискове в България
Начало (година): 2019
Начало (месец): 12
Край (година): 2021
Край (месец): 12
Забележка: няма

2019 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание, индексирано в Thomson Reuters/Web of Knowledge/ или Scopus (брой)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано в Thomson Reuters
Автор/и: Ivaylo Hristov
Заглавие: Neo-Ottomanism - Emergence, Ideology and Political Doctrine
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Social Studies
Страници от-до: 39-52
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Social Evolution&History
Място на публикуване (град, държава): Volgograd, Russia
Година на публикуване: 2019
Месец на публикуване: 4
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: няма

2019 Публикация

НИД - дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: С импакт фактор
Автор/и: Ивайло Христов Христов
Заглавие: Залезът на свободния политически печат в България
Издание (наименование,том/кн./бр.№): монография
Страници от-до: 1-360
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателски комплекс УНСС
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2019
Месец на публикуване: 04
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: няма

2019 Публикация

НИД - дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: С импакт фактор
Автор/и: Ivaylo Hristov
Заглавие: Neo-Otomanism - Emergence, Ideology and Political Doctrine
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Social Evolution & History
Страници от-до: 23-41
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Social Studies
Място на публикуване (град, държава): Volgograd
Година на публикуване: 2019
Месец на публикуване: 04
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: мяма

2019 Проекти

НИД - дейност: Ръководство на университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : НИ-НИД № 6/2016
Наименование: Идеологияга и политиката на неоосманизма и междуетническите отношения в България
Ръководител: проф. д.н. Ивайло Христов Христов
Колектив: проф. Георги Найденов; доц. Пламен Ралчев; доц. Константин Пудин; докторант Мартин Стоянов
Описание: изследва се позиционирането и влиянието на неосманизма в България
Начало (година): 2016
Начало (месец): 03
Край (година): 2018
Край (месец): 12
Забележка: няма

2017 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание, индексирано в Thomson Reuters/Web of Knowledge/ или Scopus (брой)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано в Thomson Reuters
Автор/и: Ивайло Христов Христов
Заглавие: Медия как инструмент неолиберализма
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Журнал "Вестник славянски култур"
Страници от-до: 32-42
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Московски държавен университет
Място на публикуване (град, държава): Москва, Русия
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 06
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2017 Публикация

НИД - дейност: Монография / книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Монография
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Ивайло Христов Христов
Заглавие: "Публичният образ на Васил Левски"
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): "Зов Комерс"
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 12
Общ брой страници: 376
Страници от-до: 0 - 376
Процент участие в съавторство: 100
Брой издателски коли /16 стр., 1800 знака/: 20
Забележка:

2017 Публикация

НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Ивайло Христов
Заглавие: Медиа как инструмент неолиберализма
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Вестник славянских культур. 2017, т. 44
Страници от-до: 32-42
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): РГУ
Място на публикуване (град, държава): Москва
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 06
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2017 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България / международна организация / (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Ивайло Христов
Заглавие: Миграционны тенденции и борьба против ксенофобии и неофашизма
Наименование на сборник: Кризис с бежанцами в контексте ценностной системы болгар
Страници от-до: 177-186
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Фонд Славяне
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 03
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2017 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Ивайло Христов
Заглавие: Драмата на българското отродяване
Наименование на сборник: Морал и етика на справедливостта в съвлеменното българско общество
Страници от-до: 284-294
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Авангард-Прима
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 02
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2016 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Ивайло Христов Христов
Заглавие: Българската национална самобитност в условията на глобализация
Наименование на сборник: Политологията пред глобалните и националните предизвикателства в началото на ХХI век
Страници от-до: 217-223
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателски комплекс - УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 03
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2015 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание с редколегия (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: доц. д.н. Ивайло Христов
Заглавие: Нихилизмът срещу националната памет
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Сборник "Общество, памет, образование"
Страници от-до: 107-118
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателска къща Стилует
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2015
Месец на публикуване: 06
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: няма

2015 Участие

НИД - дейност: Участие с покана за доклад в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : 06
Място на провеждане: София, България
Организатор: УНСС
Автор/и: доц. д.н. Ивайло Христов Христов
Процент участие в съавторство: 100
Страници от-до: 202-212
Година на провеждане: 2015
Месец на провеждане: 11
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 05
Наименование на научния форум: Юбилейна международна научна конференция “Политологията пред глобалните и националните предизвикателства в началото на ХХI век”
Тема: Българската национална самобитност в условията на глобализация
Забележка: няма

2015 Участие

НИД - дейност: Участие с покана за доклад в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : 05
Място на провеждане: София, България
Организатор: УНСС
Автор/и: доц. д.н. Ивайло Христов
Процент участие в съавторство: 100
Страници от-до: 125-132
Година на провеждане: 2015
Месец на провеждане: 11
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 05
Наименование на научния форум: Икономическа социология.Доклад на Юбилейна научна конференция “Икономическа социология 4.0″
Тема: Ценностната криза на съвременното българско общество
Забележка: няма

2015 Участие

НИД - дейност: Участие в консултативни и експертни съвети към национални международни институции (бр. съвети)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Национален фонд Култура
Място на провеждане: София, България
Организатор: Министерство на културата
Роля в проявата /доказателства за участие/: Експерт
Година на провеждане: 2015
Месец на провеждане: 06
Забележка: няма

2015 Публикация

НИД - дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: С импакт фактор
Автор/и: доц. д.н. Ивайло Христов
Заглавие: Изменения в българския национален характер през прехода
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Годишник на УНСС
Страници от-до: 195 - 275 страница
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателски комплекс на УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2015
Месец на публикуване: 12
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: няма

2015 Публикация

НИД - дейност: Публикувана монография (книга) (бр. монографии)
Вид проява: Национална
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация: Монография
Вид издание: Издания с редколегия
Автор/и: Ивайло Христов
Година на публикуване: 2015
Заглавие: Божана Димитрова. Кауза радиожурналист
Списание/издателство/издание: Зов Комерс
Място на публикуване: София, България
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 1-200
Забележка: няма

2014 Публикация

НИД - дейност: Публикувана монография (книга) (бр. монографии)
Вид проява: Национална
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация: Дисертация
Вид издание: Издания с редколегия
Автор/и: Ивайло Христов
Година на публикуване: 2014
Заглавие: Българският национален характер. Еволюция и трансформации
Име на списание/издателство: Изток-Запад
Място на публикуване: София, България
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 1-389
Забележка: няма

2014 Публикация

НИД - дейност: Разработване на научно-образователни и научнопопулярни статии и др. (до 20% от годишен норматив) (бр. материали)
Вид проява: Национална
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Издания с редколегия
Автор/и: Ивайло Христов
Година на публикуване: 2013
Заглавие: Чужди интереси съсисипват българското образование
Име на списание/издателство: Десант
Място на публикуване: Бургас
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 8-9
Забележка:

2014 Публикация

НИД - дейност: Разработване на научно-образователни и научнопопулярни статии и др. (до 20% от годишен норматив) (бр. материали)
Вид проява: Национална
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Издания с редколегия
Автор/и: Ивайло Христов
Година на публикуване: 2013
Заглавие: Читанка по родолюбие
Име на списание/издателство: Земя
Място на публикуване: София
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 5-6
Забележка:

2014 Публикация

НИД - дейност: Разработване на научно-образователни и научнопопулярни статии и др. (до 20% от годишен норматив) (бр. материали)
Вид проява: Национална
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Издания с редколегия
Автор/и: Ивайло Христов
Година на публикуване: 2013
Заглавие: Измести ли национализмът родолюбието
Име на списание/издателство: Земя
Място на публикуване: София
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 3-4
Забележка:

2014 Публикация

НИД - дейност: Разработване на научно-образователни и научнопопулярни статии и др. (до 20% от годишен норматив) (бр. материали)
Вид проява: Национална
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Издания с редколегия
Автор/и: Ивайло Христов
Година на публикуване: 2014
Заглавие: Многообразието на творческата личност
Име на списание/издателство: Словото денс
Място на публикуване: София
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 12-13
Забележка:

2014 Публикация

НИД - дейност: Разработване на научно-образователни и научнопопулярни статии и др. (до 20% от годишен норматив) (бр. материали)
Вид проява: Национална
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Издания с редколегия
Автор/и: Ивайло Христов
Година на публикуване: 2013
Заглавие: Кривозарзбараната глобализация
Име на списание/издателство: Читалище
Място на публикуване: София
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 14-19
Забележка:

2014 Публикация

НИД - дейност: Разработване на научно-образователни и научнопопулярни статии и др. (до 20% от годишен норматив) (бр. материали)
Вид проява: Национална
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Издания с редколегия
Автор/и: Ивайло Христов
Година на публикуване: 2013
Заглавие: Добродетелите на българина: парадигматични трансформации
Име на списание/издателство: Медии и обществени комуникации
Място на публикуване: София
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 23-34
Забележка:

2014 Публикация

НИД - дейност: Разработване на научно-образователни и научнопопулярни статии и др. (до 20% от годишен норматив) (бр. материали)
Вид проява: Национална
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Издания с редколегия
Автор/и: Ивайло Христов
Година на публикуване: 2013
Заглавие: Законът на халището в българския национален характер
Име на списание/издателство: Понеделник
Място на публикуване: София
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 66-74
Забележка:

2014 Публикация

НИД - дейност: Публикувана монография (книга) (бр. монографии)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация: Монография
Вид издание: Издания с редколегия
Автор/и: Ивайло Христов
Година на публикуване: 2014
Заглавие: Душевност и национална съдба
Име на списание/издателство: Пропелер
Място на публикуване: София
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 1-200
Забележка:

2014 Публикация

НИД - дейност: Публикувана студия (глава от книга) (бр. студии)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация: Студия
Вид издание: Издания с редколегия
Автор/и: Ивайло Христов
Година на публикуване: 2013
Заглавие: Кризи и трасформации в българското национално самосъзнание
Име на списание/издателство: Научни трудове на УНСС
Място на публикуване: София
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 180-232
Забележка:

2014 Публикация

НИД - дейност: Подготовка на дисертация и хабилитационни трудове (бр. трудове)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност: Консултативни и експертни съвети, програмни и организационни комитети, редакционни колегии
Вид публикация: Дисертация
Вид издание: Реферирани издания
Работно наименование: Българският национален харакетр. Кризи и трансформации
Период на осъществяване /в години / : 1
Дата: 20.03.2014
Забележка:

2014 Публикация

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: Издания с редколегия
Номер : 18
Място на провеждане: София
Организатор: УНСС
Автор/и: Ивайло Христов
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 65-77
Дата на провеждане: 20.10.2013
Дата на публикуване: 15.06.2014
Наименование на научния форум: Медиите между мисията и бизнеса
Тема: Възрожденските идеали в публицистиката на Стефан Бобчев
Забележка: няма

2014 Публикация

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: Международна
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация: Доклад
Вид издание: Издания с редколегия
Номер : 15
Място на провеждане: София
Организатор: Институт по Европейско право
Автор/и: Ивайло Христов
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 110-122
Дата на провеждане: 30.05.2014
Дата на публикуване: 27.06.2014
Наименование на научния форум: Европа, нацията, държавата
Тема: Възможна ли е оптимистична теория за българите в началото на 21 век
Забележка: няма

2014 Проява / Дейност

НИД - дейност: Работа с информационни източници
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация: Дисертация
Вид издание: Издания с редколегия
Забележка:

2014 Проява / Дейност

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Номер : 15
Място на провеждане: Пловдив
Организатор: Колеж по икономика и администрация
Автор/и: Ивайло Христов
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 132-143
Дата на провеждане: 25.10.2013
Дата на публикуване: 05.04.2014
Наименование на научния форум: Източноедвропейският преход и социално-икономическото разслояване
Тема: Обезбългаряването на държавата в края на 20-ти и началото на 21-и век
Забележка:

Година: 2012 - ПубликацияРазработване на научно-образователни и научнопопулярни статии и др. (до 20% от годишен норматив) (бр. материали)


Автор/и: Ивайло Христов


Година на публикуване: 2012


Заглавие: Злоупотлеба с Левски или омраза към Хайтов


Име на списание/издателство: Земя


Място на публикуване: София


Процент участие в съавторство: 100


Брой страници от-до: 1-4


Забележка:Година: 2012 - ПубликацияРазработване на научно-образователни и научнопопулярни статии и др. (до 20% от годишен норматив) (бр. материали)


Автор/и: Ивайло Христов


Година на публикуване: 2012


Заглавие: Език мой, враг мой


Име на списание/издателство: Словото днес


Място на публикуване: София


Процент участие в съавторство: 100


Брой страници от-до: 1-4


Забележка: нямаГодина: 2012 - ПубликацияПубликувана статия в българско научно списание (бр. статии)


Автор/и: ивайло христов


Година на публикуване: 2012


Заглавие: Гео Милев като журанлаист и публицист


Име на списание/издателство: Медии и обществени комуникации


Място на публикуване: София


Процент участие в съавторство: 100


Брой страници от-до: 1-8


Забележка:Година: 2012 - ПубликацияРазработване на научно-образователни и научнопопулярни статии и др. (до 20% от годишен норматив) (бр. материали)


Автор/и: Ивайло Христов


Година на публикуване: 2012


Заглавие: Завистта - тази наша стихия


Име на списание/издателство: Преса


Място на публикуване: София


Процент участие в съавторство: 100


Брой страници от-до: 1-3


Забележка:Година: 2012 - ПубликацияРазработване на научно-образователни и научнопопулярни статии и др. (до 20% от годишен норматив) (бр. материали)


Автор/и: Ивайло Христов


Година на публикуване: 2012


Заглавие: Коленичим пред чуждото, обругаваме своето


Име на списание/издателство: Дума


Място на публикуване: София


Процент участие в съавторство: 100


Брой страници от-до: 1-4


Забележка:Година: 2012 - ДругоПубликувана монография (книга) (бр. монографии)


Автор/и: Ивайло Христов


Година на публикуване: 2012


Заглавие: Николай Хайтов и спорът за гроба на Васил Левски


Име на списание/издателство: ИК "ЗОВ"


Място на публикуване: София


Процент участие в съавторство: 100


Брой страници от-до: 1-290


Забележка:Година: 2012 - ПубликацияРазработване на научно-образователни и научнопопулярни статии и др. (до 20% от годишен норматив) (бр. материали)


Автор/и: Ивайло Христов


Година на публикуване: 2012


Заглавие: Отродителните процеси в националната духовност


Име на списание/издателство: Земя


Място на публикуване: София


Процент участие в съавторство: 100


Брой страници от-до: 4


Забележка:Година: 2011 - ПубликацияРазработване на научно-образователни и научнопопулярни статии и др. (до 20% от годишен норматив) (бр. материали)


Автор/и: Ивайло Христов


Година на публикуване: 2011


Заглавие: Защо е нужен гробът на Васил Левски


Име на списание/издателство: Труд


Място на публикуване: София


Процент участие в съавторство: 100


Брой страници от-до: 1-4


Забележка:Година: 2011 - ПубликацияРазработване на научно-образователни и научнопопулярни статии и др. (до 20% от годишен норматив) (бр. материали)


Автор/и: Ивайло Христов


Година на публикуване: 2011


Заглавие: Криворазбраната глобализация


Име на списание/издателство: Дума


Място на публикуване: София


Процент участие в съавторство: 100


Брой страници от-до: 1-5


Забележка:Година: 2011 - ПубликацияРазработване на научно-образователни и научнопопулярни статии и др. (до 20% от годишен норматив) (бр. материали)


Автор/и: Ивайло Христов


Година на публикуване: 2011


Заглавие: За гроба на Васил Левски


Име на списание/издателство: Новият Пулс


Място на публикуване: София


Процент участие в съавторство: 100


Брой страници от-до: 1-5


Забележка:Година: 2011 - ПубликацияРазработване на научно-образователни и научнопопулярни статии и др. (до 20% от годишен норматив) (бр. материали)


Автор/и: Ивайло Христов


Година на публикуване: 2011


Заглавие: Жажда за истина


Име на списание/издателство: Новият Пулс


Място на публикуване: София


Процент участие в съавторство: 100


Брой страници от-до: 1-3


Забележка:Година: 2011 - ПубликацияРазработване на научно-образователни и научнопопулярни статии и др. (до 20% от годишен норматив) (бр. материали)


Автор/и: Ивайло Христов


Година на публикуване: 2011


Заглавие: Гробът на Апостола тежи на съвестта ни


Име на списание/издателство: Торнадо


Място на публикуване: София


Процент участие в съавторство: 100


Брой страници от-до: 1-5


Забележка:Година: 2011 - ПубликацияРазработване на научно-образователни и научнопопулярни статии и др. (до 20% от годишен норматив) (бр. материали)


Автор/и: Ивайло Христов


Година на публикуване: 2011


Заглавие: ЕС не ни прави европейска държава


Име на списание/издателство: Земя


Място на публикуване: София


Процент участие в съавторство: 100


Брой страници от-до: 1-2


Забележка:Година: 2011 - Проява / ДейностУчастие с покана за доклад в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)


Номер : няма


Място на провеждане: София


Организатор: Институт за литература БАН и Национална библиотека "Св. Крили и Методий"


Автор/и: Ивайло Христов


Процент участие в съавторство: 100


Брой страници от-до: 1-10


Дата на провеждане: 15. 06. 2010


Дата на публикуване: 06. 04. 2011


Наименование на научния форум: Кофренция в чест на проф. Милена Цанева


Тема: Нравствени измерения на перхода в публициситката на Марко семов


Забележка:Година: 2011 - ПубликацияРазработване на научно-образователни и научнопопулярни статии и др. (до 20% от годишен норматив) (бр. материали)


Автор/и: Ивайло Христов


Година на публикуване: 2011


Заглавие: Телевизията като средство за манипулация и отродяване


Име на списание/издателство: Дума


Място на публикуване: София


Процент участие в съавторство: 100


Брой страници от-до: 1-2


Забележка:Година: 2011 - ПубликацияРазработване на научно-образователни и научнопопулярни статии и др. (до 20% от годишен норматив) (бр. материали)


Автор/и: Ивайло Христов


Година на публикуване: 2011


Заглавие: Криворазбраната глобализация


Име на списание/издателство: Дума


Място на публикуване: София


Процент участие в съавторство: 100


Брой страници от-до: 1-2


Забележка:Година: 2011 - ПубликацияРазработване на научно-образователни и научнопопулярни статии и др. (до 20% от годишен норматив) (бр. материали)


Автор/и: Ивайло Христов


Година на публикуване: 2011


Заглавие: Телевизята и българските ценности


Име на списание/издателство: Инфраструктура и комуникации


Място на публикуване: София


Процент участие в съавторство: 100


Брой страници от-до: 1-7


Забележка:Година: 2011 - ПубликацияПубликувана монография (книга) (бр. монографии)


Автор/и: Ивайло Христов


Година на публикуване: 2011


Заглавие: Българинът в глобалния свят


Име на списание/издателство: ЗОВ


Място на публикуване: София


Процент участие в съавторство: 100


Брой страници от-до: 1-123


Забележка:Година: 2011 - ПубликацияПубликувана студия (глава от книга) (бр. студии)


Автор/и: Ивайло Христов


Година на публикуване: 2011


Заглавие: Публицистът Марко Семов


Име на списание/издателство: Медии и обществени комуникации


Място на публикуване: София


Процент участие в съавторство: 100


Брой страници от-до: 1-20


Забележка: