Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
Онлайн изпит » зимна редовна 19.1.2023 г. 19.00 (карта) Вътрешен контрол и вътрешен одит Счетоводство и контрол дистанционно бакалавър 928
зимна редовна 22.1.2023 г. 9.00 2005 (карта) Финансов контрол Счетоводство редовно бакалавър 112
зимна редовна 22.1.2023 г. 9.00 2005 (карта) Финансов контрол Финансов контрол редовно бакалавър 112
зимна редовна 29.1.2023 г. 13.00 2007 (карта) Финансов контрол Маркетинг редовно бакалавър 175
зимна редовна 29.1.2023 г. 13.00 2007 (карта) Финансов контрол Стратегическо планиране редовно бакалавър 175
зимна редовна 29.1.2023 г. 13.00 2007 (карта) Финансов контрол Бизнес логистика редовно бакалавър 176
зимна редовна 29.1.2023 г. 13.00 2007 (карта) Финансов контрол Икономика на транспорта и енергетиката редовно бакалавър 176
зимна редовна 29.1.2023 г. 13.00 2007 (карта) Финансов контрол Икономика на отбраната и сигурността редовно бакалавър 177
зимна редовна 29.1.2023 г. 13.00 2007 (карта) Финансов контрол Икономика на търговията редовно бакалавър 177
зимна редовна 29.1.2023 г. 13.00 2007 (карта) Финансов контрол Бизнес информатика и комуникации редовно бакалавър 179
зимна редовна 29.1.2023 г. 13.00 2007 (карта) Финансов контрол Анализ на бизнес данни със спец. софтуер редовно бакалавър 179
Онлайн изпит » зимна редовна 29.1.2023 г. 17.00 (карта) Вътрешен контрол и вътрешен одит Счетоводство и контрол - Хасково ДО дистанционно бакалавър 727
Онлайн изпит » зимна поправителна 31.1.2023 г. 18.00 (карта) Вътрешен контрол и вътрешен одит Счетоводство и контрол дистанционно бакалавър 928
зимна поправителна 31.1.2023 г. 9.00 2009 (карта) Финансов контрол Счетоводство редовно бакалавър 112
зимна поправителна 31.1.2023 г. 9.00 2009 (карта) Финансов контрол Финансов контрол редовно бакалавър 112
Онлайн изпит » зимна поправителна 4.2.2023 г. 11.00 (карта) Вътрешен контрол и вътрешен одит Счетоводство и контрол - Хасково ДО дистанционно бакалавър 727
зимна поправителна 4.2.2023 г. 14.00 2009 (карта) Финансов контрол Икономика на търговията редовно бакалавър 177
зимна поправителна 4.2.2023 г. 14.00 2009 (карта) Финансов контрол Бизнес информатика и комуникации редовно бакалавър 179
зимна поправителна 4.2.2023 г. 14.00 2009 (карта) Финансов контрол Анализ на бизнес данни със спец. софтуер редовно бакалавър 179
зимна поправителна 4.2.2023 г. 14.00 2009 (карта) Финансов контрол Маркетинг редовно бакалавър 175
зимна поправителна 4.2.2023 г. 14.00 2009 (карта) Финансов контрол Стратегическо планиране редовно бакалавър 175
зимна поправителна 4.2.2023 г. 14.00 2009 (карта) Финансов контрол Икономика на отбраната и сигурността редовно бакалавър 177
зимна поправителна 4.2.2023 г. 14.00 2009 (карта) Финансов контрол Бизнес логистика редовно бакалавър 176
зимна поправителна 4.2.2023 г. 14.00 2009 (карта) Финансов контрол Икономика на транспорта и енергетиката редовно бакалавър 176