Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
зимна редовна 9.1.2024 г. 18.00 З 3031 (карта) Вътрешен контрол и вътрешен одит Финансов контрол и финансово право - 3 сем. редовно магистър 48
зимна поправителна 23.1.2024 г. 18.00 З 3032А (карта) Вътрешен контрол и вътрешен одит Финансов контрол и финансово право - 3 сем. редовно магистър 48