Ръководител катедра
Катедра "Международно право и право на ЕС"
Живко Иванов Драганов

Доц. д.н. Живко Иванов Драганов

Служебен E-mail: jdraganov@unwe.bg
Личен E-mail: jivko_draganov@abv.bg
Телефон: (02) 8195 761
Кабинет: 2133

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
26.5.2020 г. 9.00 - 12.00 4053 Право на Европейския съюз Право - напр. редовно бакалавър 615
27.5.2020 г. 16.00 - 18.00 2006 Право на Европейския съюз Икономика дистанционно бакалавър 907
29.5.2020 г. 9.00 - 12.00 4053 Право на Европейския съюз Право редовно бакалавър 609
31.5.2020 г. 9.00 - 11.00 505 Право на Европейския съюз Икономика - Хасково дистанционно бакалавър 707