Директор
Институт за следдипломна квалификация
Ръководител катедра
Катедра "Международно право и право на ЕС"
Живко Иванов Драганов

Проф. д.н. Живко Иванов Драганов

Служебен E-mail: jdraganov@unwe.bg
Личен E-mail: jivko_draganov@abv.bg
Телефон: (02) 8195 761
Кабинет: 2133
Консултации: петък 9:00 - 13:00 часа

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
лятна редовна 25.5.2021 г. 9.00 - 12.00 3075 Право на Европейския съюз Международни отношения -напр. редовно бакалавър 319
лятна редовна 25.5.2021 г. 9.00 - 12.00 3075 Право на Европейския съюз Политология -напр. редовно бакалавър 319
Онлайн изпит » лятна редовна 26.5.2021 г. 16.00 - 18.00 - Право на Европейския съюз Икономика дистанционно бакалавър 909
Онлайн изпит » лятна редовна 30.5.2021 г. 9.00 - 11.00 - Право на Европейския съюз Икономика - Хасково дистанционно бакалавър 708
лятна редовна 1.6.2021 г. 9.00 - 12.00 4053 Право на Европейския съюз Право редовно бакалавър 611
лятна редовна 2.6.2021 г. 12.00 - 15.00 5023 Право на Европейския съюз Икономика с преподаване на английски език редовно бакалавър 132
лятна редовна 2.6.2021 г. 9.00 - 12.00 4053 Право на Европейския съюз Право - напр. редовно бакалавър 617
Онлайн изпит » лятна поправителна 7.6.2021 г. 16.00 - 18.00 - Право на Европейския съюз Икономика дистанционно бакалавър 909
лятна поправителна 8.6.2021 г. 11.00 - 13.00 1058 Право на Европейския съюз Икономика с преподаване на английски език редовно бакалавър 132
лятна поправителна 8.6.2021 г. 9.00 - 11.00 4052 Право на Европейския съюз Международни отношения -напр. редовно бакалавър 319
лятна поправителна 8.6.2021 г. 9.00 - 11.00 4052 Право на Европейския съюз Политология -напр. редовно бакалавър 319
лятна поправителна 10.6.2021 г. 11.00 - 13.00 4053 Право на Европейския съюз Право редовно бакалавър 611
лятна поправителна 10.6.2021 г. 9.00 - 11.00 4053 Право на Европейския съюз Право - напр. редовно бакалавър 617
Онлайн изпит » лятна поправителна 12.6.2021 г. 13.00 - 15.00 - Право на Европейския съюз Икономика - Хасково дистанционно бакалавър 708