Директор
Институт за следдипломна квалификация
Ръководител катедра
Катедра "Международно право и право на ЕС"
Живко Иванов Драганов

Проф. д.н. Живко Иванов Драганов

Служебен E-mail: jdraganov@unwe.bg
Личен E-mail: jivko_draganov@abv.bg
Телефон: (02) 8195 761
Кабинет: 2133

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
Извънредна 17.9.2020 г. 9.00 - 10.30 4053 Интернет право Дигитален маркетинг - 2 сем. редовно магистър 68
Извънредна 17.9.2020 г. 9.00 - 10.30 4053 Право на Европейския съюз Право редовно бакалавър 609