Декан
Юридически факултет
Директор
Регионален център за дистанционно обучение - Хасково
Ръководител катедра
Катедра "Международно право и право на ЕС"

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
2.6.2019 г. 11.00 - 13.00 3008 Интернет право Дигитален маркетинг - 2 сем. редовно магистър 68
2.6.2019 г. 11.00 - 13.00 3008 Международно търговско право Европейски бизнес и финанси - 4 сем. редовно магистър 68
2.6.2019 г. 9.00 - 11.00 3032 Търговско и облигационно право Маркетинг - 3 сем. дистанционно магистър 38
2.6.2019 г. 9.00 - 11.00 3032 Търговско и облигационно право Маркетинг - 4 сем. дистанционно магистър 38
9.6.2019 г. 11.00 - 13.00 505 Право на Европейския съюз Икономика - Хасково дистанционно бакалавър 706
14.6.2019 г. 18.00 - 20.00 5009 Търговско и облигационно право Маркетинг - 4 сем. дистанционно магистър 38
14.6.2019 г. 18.00 - 20.00 5009 Интернет право Дигитален маркетинг - 2 сем. редовно магистър 68
14.6.2019 г. 18.00 - 20.00 5009 Международно търговско право Европейски бизнес и финанси - 4 сем. редовно магистър 68
14.6.2019 г. 18.00 - 20.00 5009 Търговско и облигационно право Маркетинг - 3 сем. дистанционно магистър 38
18.6.2019 г. 16.00 - 18.00 3036 Международна и национална законова рамка, регулираща ядрената сигурност Икономика на отбраната и сигурността с преп. на англ. език - "Ядрена сигурност" - 3 сем. редовно магистър 58
18.6.2019 г. 16.00 - 18.00 3036 Търговско и облигационно право Маркетинг - 4 сем. дистанционно магистър 38
18.6.2019 г. 16.00 - 18.00 3036 Търговско и облигационно право Маркетинг - 3 сем. дистанционно магистър 38
18.6.2019 г. 16.00 - 18.00 3036 Международно търговско право Европейски бизнес и финанси - 4 сем. редовно магистър 68
23.6.2019 г. 11.00 - 13.00 Аула Право на Европейския съюз Икономика - Хасково дистанционно бакалавър 706
25.6.2019 г. 11.00 - 13.00 4053 Право на Европейския съюз Право - напр. редовно бакалавър 613
25.6.2019 г. 9.00 - 11.00 4053 Право на интелектуалната собственост Право редовно бакалавър 609
25.6.2019 г. 9.00 - 11.00 4053 Право на интелектуалната собственост Право редовно бакалавър 610
30.6.2019 г. 15.00 - 16.30 Аула Право на Европейския съюз Икономика - Хасково дистанционно бакалавър 706
30.6.2019 г. 16.30 - 18.00 Аула Търговско право Администрация и управление - Хасково ДО дистанционно бакалавър 731