Ръководител катедра
Катедра "Информационни технологии и комуникации"

Година: 2011 - Проект / Програма

Ръководство на международен проект (бр. проекти)

Номер : 248583

Наименование: UpgradiNg ICT excellence by strengthening cooperation between research Teams in an enlarged Europe

Ръководител: К. Стефанова

Колектив: международен

Описание: Increase the level of excellence of ICT research across an Enlarged Europe in the ICT Challenge 1 theme “'Pervasive and Trustworthy Network and Service Infrastructures”, focusing on Enterprise Interoperability (EI), Enterprise Software Applications (

Начало: 10.02.2010

Край: 10.02.2013

Забележка:

Година: 2011 - Проект / Програма

Подготовка на национален проект (бр. проекти)

Номер : BG051PO001-7.0.01 „БЕЗ ГРАНИЦИ – КОМПОНЕНТ 1”

Наименование: Трансфер на иновативни модели за изграждане на свързани МСП-та в мебелната индустрия в България (ГРИД)

Ръководител: К. Стефанова

Колектив: международен

Описание: Трансфер на иновативни модели за изграждане на свързани МСП-та в мебелната индустрия в България (ГРИД)

Дата на подаване: 30.09.2011

Вх. №: 49

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 4th

Място на провеждане: Eindhoven, The Netherlands

Организатор: Educational Data Mining

Автор/и: Kabakchieva, D., Stefanova, K., Kisimov, V.

Процент участие в съавторство: 33

Брой страници от-до: 340-348

Дата на провеждане: 6 July 2011

Дата на публикуване: 6 July 2011

Наименование на научния форум: International Conference on Educational Data Mining (EDM 2011)

Тема: Analyzing University Data for Determining Student Profiles and Predicting Performance

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 7th

Място на провеждане: London, UK

Организатор: FUBUTEC’2011

Автор/и: Kabakchieva, D., Stefanova, K.

Процент участие в съавторство: 50

Брой страници от-до: 17-21

Дата на провеждане: 18 April 2011

Дата на публикуване: 18 April 2011

Наименование на научния форум: Future Business Technology Conference

Тема: Data Mining Approach for Analyzing Student Profiles to Improve the University Marketing Policy

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 5

Място на провеждане: София

Организатор: УНСС

Автор/и: Кабакчиева, Д., Стефанова, К.

Процент участие в съавторство: 50

Брой страници от-до: 56-65

Дата на провеждане: 2 декември 2011г

Дата на публикуване: 2 декември 2011г

Наименование на научния форум: Приложението на ИКТ в икономиката и образованието

Тема: Основни принципи и насоки в развитието на технологиите за бизнес интелигентност и управление на бизнес процеси

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Участие с покана за доклад в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 60

Място на провеждане: УНСС

Организатор: катедра „Статистика и иконометрия”

Автор/и: К. Стефанова, Д. Кабакчиева

Процент участие в съавторство: 50

Брой страници от-до: 78-86

Дата на провеждане: 25.11.2011

Дата на публикуване: 25.11.2011

Наименование на научния форум: „Статистика, информационни технологии и комуникации”

Тема: Облачни решения и възможности за изграждане на бизнес интелигентност

Забележка:

Година: 2011 - Проект / Програма

Участие в международен проект (бр. проекти)

Номер : 256216

Наименование: MyUniversity: Decision making for a united higher education

Ръководител: проф. Пл. Мишев

Колектив: международен

Описание: Platform for eparticipation

Начало: 04.06.2010

Край: 20.12.2012

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : ISBN 978-1-906638-63-4

Място на провеждане: Ireland

Организатор: National Centre for Taxation Studies, University of Limerick

Автор/и: Stefanova, K., Kabakchieva, D., Nikolov, R.

Процент участие в съавторство: 33

Брой страници от-до: 367-375

Дата на провеждане: 17.06.2010

Дата на публикуване: 10.06.2010

Наименование на научния форум: 10th European Conference on e-Government (ECEG 2010)

Тема: Identity Management Architecture Design for Cross-Border eGovernment Services

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Публикувана статия в международно списание в ред. колегия (бр. статии)

Автор/и: Stefanova, K., Kabakchieva, D., Nikolov, R.

Година на публикуване: 2010

Заглавие: Design Principles of Identity Management Architecture Development for Cross-Border eGovernment Services

Име на списание/издателство: Electronic Journal of e-Government, Volume 8, Issue 2, 2010

Място на публикуване: www.ejeg.com

Процент участие в съавторство: 33

Брой страници от-до: 188-201

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: Стефанова, К., Кисимов, В., Кабакчиева, Д.

Година на публикуване: 2010

Заглавие: Решенията за управление на бизнес резултатност – функционалности и развитие

Име на списание/издателство: Списание CIO-Bulgaria

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 33

Брой страници от-до: 12-17

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 1

Място на провеждане: Sofia

Организатор: UNWE

Автор/и: K. Stefanova, V. Kisimov, D. Kabakchieva, I. Velikov

Процент участие в съавторство: 25

Брой страници от-до: 115-122

Дата на провеждане: 08.10.2010

Дата на публикуване: 05.05.2011

Наименование на научния форум: International Conference

Тема: Main Directions and Tools for Agile Corporate Performance Management

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 2

Място на провеждане: Varna, Bulgaria

Организатор: Sofia University

Автор/и: Kabakchieva, D., Stefanova, K., Kisimov, V., Nikolov, R.

Процент участие в съавторство: 25

Брой страници от-до: 231-239

Дата на провеждане: 11.09.2010

Дата на публикуване: 10.09.2010

Наименование на научния форум: Second International Conference on Software, Services and Semantic Technologies (S3T)

Тема: Research Phases of University Data Mining Project Development

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 4

Място на провеждане: Свищов

Организатор: СА "Д. Ценов"

Автор/и: В. Кисимов, К. Стефанова

Процент участие в съавторство: 50

Брой страници от-до: 15-28

Дата на провеждане: 23.04.2010

Дата на публикуване: 20.04.2010

Наименование на научния форум: Международна научна конференция „Системи за управление на бизнеса в малки и средни предприятия”,

Тема: „Концептуално проектиране на Централен/изнесен процесор на разпределена БИС”

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 4

Място на провеждане: Свищов

Организатор: СА "Д. Ценов"

Автор/и: Д. Кабакчиева, К. Стефанова, В. Кисимов

Процент участие в съавторство: 33

Брой страници от-до: 54-59

Дата на провеждане: 23.04.2010

Дата на публикуване: 20.04.2010

Наименование на научния форум: Международна научна конференция „Системи за управление на бизнеса в малки и средни предприятия”

Тема: Извличане на закономерности от данни – нови приложения за ефективно функциониране и управление на университетите”

Забележка:

Година: 2010 - Проект / Програма

Ръководство на международен проект (бр. проекти)

Номер : 248583

Наименование: UNITE

Ръководител: К. Стефанова

Колектив: международен

Описание: UpgradiNg ICT excellence by strengthening cooperation between research Teams in an enlarged Europe

Начало: 10.02.2010

Край: 10.02.2012

Забележка:

Година: 2010 - Проект / Програма

Участие в национален проект (бр. проекти)

Номер : 116

Наименование: Методология за изграждане на Разпределена бизнес интелигентна система за Малки и средни предприятия

Ръководител: В. Кисимов

Колектив: трите икономически ВУЗ

Описание: Проект МОМН, Конкурс Стимулиране на НИ в ДВУ

Начало: 10.10.2009

Край: 10.10.2012

Забележка:

Година: 2010 - Проект / Програма

Подготовка на международен проект (бр. проекти)

Номер : 285813

Наименование: RICHCAP

Ръководител: K. Stefanova

Колектив: international

Описание: 'EnRiching the Intelligent еnvironment through researCH CAPacity development in IIM'

Дата на подаване: 05.12.2010

Вх. №: 285813

Забележка:

Година: 2010 - Друго

Работа с информационни източници

Забележка: