Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л вторник 12.30 - 14.00 408К (карта) Бизнес интелигентни системи Бизнес информатика и комуникации бакалаври редовно 149 14900
Л вторник 14.15 - 16.45 З 2067 (карта) Бизнес интелигентни системи Бизнес информатика и комуникации с преподаване на английски език бакалаври редовно 134 13400
Л 21.4.2023 г. - 23.4.2023 г. 9.00 - 17.30 З 2067 (карта) Бизнес интелигентни системи и аналитични средства за извличане на знания Големи данни и изкуствен интелект - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 38 3800
Л 28.4.2023 г. - 30.4.2023 г. 9.00 - 17.30 З 2067 (карта) Бизнес интелигентни системи и аналитични средства за извличане на знания Големи данни и изкуствен интелект - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 38 3800