Ръководител катедра
Катедра "Информационни технологии и комуникации"
Научни интереси: управленски информационни системи; информационни технологии; системи за управление