Дигитална социология

Курсът по дигитална социология е предложен и одобрен за включване в учебния план на специалност “Социология” през 2017 г.

Курсът ще бъде насочен към бъдещето на социологията от гледна точка на дигиталните трансформации във всички сфери на обществения живот и какво означават те за социологическата работа.

Живеем в цифрово общество, в което новите цифрови технологии оказват влияние върху всекидневния живот, обществените отношения, управлението, търговията, икономиката, производството и разпространението на знания. Независимо от това дали го искаме, дали ни харесва или дали го позволяваме, нашите действия са наблюдавани от цифровите технологии и ние сме станали субекти на цифрови данни, защото цифровите технологии са станали важна част от живота на всеки.

Студентите ще използват социологическото си мислене като ключ за разбирането на дигиталния свят. В хода на работата ще се разкрива разнообразието и нюансите в начините, по които дигиталните технологии овластяват и ограничават действията на хората.

Чрез изучаването на дисциплината „Дигитална социология“ студентите ще придобият умения и знания, чрез които да изследват, анализират и разберат влиянието, развитието и използването на цифровите технологии и тяхното включване в социалните светове, институции и идентичности. Ще се запознаят с редица социални, културни и политически измерения на цифровото общество и ще дискутират някои от значимите дебати, които се срещат в академичния свят и научно-изследователската дейност по тези въпроси. Според Дебора Луптън анализът на цифровото общество предлага нови възможности за социолозите да демонстрират своята експертиза в социалния анализ и да насочат развитието на социологическата наука в нови посоки.

 

Във връзка с разработването на новия курс, първоначално потърсих отговори на въпросите:

– как се развива социологическата наука с оглед на процеса по дигитализация на социалния свят и развитие на дигиталната социология като част от полето на социологията;

– какви академични дисциплини се преподават в университетите по света свързани с ключови думи като информационни и комуникационни технологии (ИКТ), интернет, „виртуално“, „кибер“ и „дигитално“ и техните производни, платформи за свързване в социални мрежи и социални медии.

– обосноваване на необходимостта от въвеждане на дисциплина като дигитална социология в обучението по социология в университетите в България.

Те са разгледани в статия на тема Дигиталната социология като нова практика и стандарт в обучението по социология, която предстои да бъде публикувана скоро. Статията е посветена на развитието на дигиталната социология като част от социологическата наука.

Основни задачи в текста са: да се проследи как се развива дигиталната социология като част от социологическата наука; да се проследи какви академични дисциплини се преподават в програмите по социология в университетите по света свързани с интернет, дигиталния свят, социалните медии, онлайн изследователски методи и други; в кои университети се преподава дигитална социология; да се обоснове необходимостта от въвеждане на дисциплина като дигитална социология в обучението по социология в университетите в България.

В статията изразявам мнението си, че такава една дисциплина е необходима, защото ще реагира директно на променящия се социален свят, характеризиращ се вече с „големи данни“ (big data) и дигитални (цифрови) трансформации от различен вид. Дигиталният свят би трябвало да се превърне в основна характеристика на социологическо изследване и анализ предвид начините, по които дигиталните технологии са проникнали в ежедневието ни и са станали толкова важно измерение на това как хората събират информация и се свързват социално с другите.