Мариета Борисова Христова

Гл.ас. д-р Мариета Борисова Христова

Служебен E-mail: [email protected]
Личен E-mail: [email protected]
Телефон: (02) 8195 249
Кабинет: 2106
Консултации: Онлайн консултации: Понеделник: 9:30ч. - 12:00ч. и сряда от 9:00ч.- 10:30ч.

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л понеделник 12.30 - 14.00 З 2059 (карта) Социология на социалните общности Икономическа социология и психология бакалаври редовно 412 41200
Л понеделник 14.15 - 16.45 З 3035 (карта) Социология на социалните общности Социология бакалаври редовно 400 40000
Л сряда 10.45 - 14.00 А 3009 (карта) Дигитална социология Социология бакалаври редовно 401 40100
Л сряда 14.15 - 17.30 А 3009 (карта) Социални и медийни изследвания Социология бакалаври редовно 401 40100
Онлайн занятие » Л четвъртък 17.45 - 21.00 А 4004 (карта) Евристика и иновативно мислене Бизнес психология и социология - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 18 1800
Л - (карта) Учебна практика Социология бакалаври редовно 412 41200
Л - (карта) Учебна практика Икономическа социология и психология бакалаври редовно 412 41200