Участие в университетски проекти

2009-2012. Университетски проект към УНСС: Икономически функции на съвременното българско семейство.

Член на научния колектив.

 

2006-2008. Университетски проект към УНСС: Използване на съвременни информационни и комуникационни технологии в учебния процес на УНСС в контекста на новите предизвикателства пред висшето образование в Европейския съюз.

Външен сътрудник по граждански договор.