Мариета Борисова Христова

Гл.ас. д-р Мариета Борисова Христова

Служебен E-mail: marieta.hristova@unwe.bg
Личен E-mail: marieta_hristova@yahoo.co.uk
Телефон:
Кабинет: 2106
Консултации: Вторник: 10.00-11.30 Сряда: 12.00-14.00

2020 Участие

НИД - дейност: Участие като член на програмен/орг. комитет на уни./нац./международен научен форум (бр. комитети)
Вид проява: университетска
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация: Доклад
Вид издание: С редколегия
Номер : НП-15/2019
Място на провеждане: УНСС, гр. София
Организатор: катедра Икономическа социология, в партньорство с ИИИ на БАН
Роля в проявата /доказателства за участие/: Член на организационния съвет
Година на провеждане: 2020
Месец на провеждане: 2
Наименование на научния форум: Международна научна конференция "Завръщащите се мигранти: европейски и български перспективи"
Забележка:

2020 Участие

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в научен форум в България (бр. участия)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: International scientific conference "Return Migration: European and Bulgarian Perspective"
Място на провеждане: УНСС, гр. София
Организатор: катедра Икономическа социология, в партньорство с ИИИ на БАН
Автор/и: Nonchev, A., Hristova, M.
Процент участие в съавторство: 30
Година на провеждане: 2020
Месец на провеждане: 02
Тема: Stratification and social mobility of Bulgarian returning migrants
Забележка:

2020 Публикация

НИД - дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание:
Автор/и: Нончев, А., Христова, М., Мишева, М.
Заглавие: Стратификация на завръщащите се мигранти
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Завръщащите се мигранти
Страници от-до: 136-172
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателски комплекс - УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2020
Месец на публикуване: 12
Процент участие в съавторство: 50
Забележка:

2020 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Nonchev, A., Hristova, M.
Заглавие: Stratification and Social Mobility of Bulgarian Returning Migrants
Наименование на сборник: Return Migration: European and Bulgarian Perspective. Conference Proceedings Papers
Страници от-до: 114-125
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателски комплекс - УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2020
Месец на публикуване: 06
Процент участие в съавторство: 30
Забележка:

2020 Проекти

НИД - дейност: Участие в национален проект/програма (бр. проекти)
Вид проява: в България
Номер : № ДН 05/6 от 14.12.2016
Наименование: Завръщащите се мигранти: сегментация и стратификация на икономическата мобилност
Ръководител: доц. д-р Андрей Нончев
Колектив: проф. Веселин Минчев, проф. Ирена Зарева, доц. Венелин Бошнаков, доц. Мария Бакалова, гл.ас. Михаела Мишева, гл. ас. Мариета Христова
Описание: Проект финансиран от Фонд Научни изследвания, в партньорство с Институт за икономически изследвания при БАН
Начало (година): 2016
Начало (месец): 12
Край (година): 2020
Край (месец): 12
Забележка:

2019 Проекти

НИД - дейност: Участие в национален проект/програма (бр. проекти)
Вид проява: в България
Номер : № ДН 05/6 от 14.12.2016
Наименование: Завръщащите се мигранти: сегментация и стратификация на икономическата мобилност
Ръководител: доц. д-р Андрей Нончев
Колектив: Веселин Минчев, доц. Ирена Зарева, доц. Венелин Бошнаков, доц. Мария Бакалова, гл.ас. Михаела Мишева, ас. Мариета Христова
Описание: Проект финансиран от Фонд Научни изследвания, в партньорство с Институт за икономически изследвания при БАН
Начало (година): 2016
Начало (месец): 12
Край (година): 2020
Край (месец): 06
Забележка: -

2019 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България / международна организация / (брой)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Hristova, Marieta
Заглавие: The social integration and new technologies
Наименование на сборник: IAI Academic conference proceedings
Страници от-до: 88-100
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): International Balkan University, Skopje
Място на публикуване (град, държава): Skopje
Година на публикуване: 2019
Месец на публикуване: 10
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2019 Участие

НИД - дейност: Участие с покана за доклад в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : -
Място на провеждане: Skopje
Организатор: International Academic Institute
Автор/и: Hristova, Marieta
Процент участие в съавторство: 100
Страници от-до: 88-100
Година на провеждане: 2019
Месец на провеждане: 5
Година на публикуване: 2019
Месец на публикуване: 10
Наименование на научния форум: Education and social sciences conference
Тема: The social integration and new technologies
Забележка: -

2019 Участие

НИД - дейност: Участие с покана за доклад в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : -
Място на провеждане: УНСС, София
Организатор: Българска социологическа асоциация, Университет за национално и световно стопанство, Институт за изследване на обществата и знанието при БАН, Агенция за социални изследвания, Съюз на икономистите в България, Национален статистически институт
Автор/и: Христова, Мариета
Процент участие в съавторство: 100
Страници от-до: интернет публикация
Година на провеждане: 2019
Месец на провеждане: 05
Година на публикуване: 2019
Месец на публикуване: 05
Наименование на научния форум: Научна конференция “Европейското социално изследване за България (ESS-ERIC)”
Тема: Намаляващата сила на синдикалните организации в условията на глобализация и информационно общество
Забележка: -

2019 Участие

НИД - дейност: Участие с покана за доклад в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : -
Място на провеждане: Slovenia
Организатор: EMAN
Автор/и: Hristova, Marieta
Процент участие в съавторство: 100
Страници от-до: -
Година на провеждане: 2019
Месец на провеждане: 03
Година на публикуване: 2020
Месец на публикуване: 03
Наименование на научния форум: 3rd International Scientific Conference EMAN 2019
Тема: The Declining Power of Bulgarian Trade Unions in the Process of Globalization and Development of Information Society
Забележка: -

2019 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Христова, Мариета
Заглавие: Дигиталният аз в дигиталния свят
Наименование на сборник: Дигиталната икономика и предизвикателствата пред бизнеса
Страници от-до: 219-226
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Авангард Прима
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2019
Месец на публикуване: 09
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: -

2018 Участие

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в научен форум в България (бр. участия)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Четвърта международна кръгла маса „Проблеми на обществената комуникация”
Място на провеждане: Благоевград
Организатор: Университет по библиотекознание и информационни технологии, Университет на Ниш, Дискусионен клуб “Обществена комуникация”
Автор/и: ас. д-р Мариета Христова
Процент участие в съавторство: 100
Година на провеждане: 2018
Месец на провеждане: 06
Тема: Виртуален и дигитален аз. Измислени или реални са те?
Забележка:

2018 Участие

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в научен форум в България (бр. участия)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Национална научна конференция с международно участие “Дигиталната икономика и предизвикателствата пред бизнеса”
Място на провеждане: УНСС, София
Организатор: Конференция по проект "Повишаване на изследователския потенциал на УНСС и и подобряването на условията за провеждане на научни изследвания – инвестиция с много измерения”
Автор/и: ас. д-р Мариета Христова
Процент участие в съавторство: 100
Година на провеждане: 2018
Месец на провеждане: 06
Тема: Дигиталният аз в дигиталния свят
Забележка:

2018 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание, индексирано в Thomson Reuters/Web of Knowledge/ или Scopus (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано в Thomson Reuters
Автор/и: доц. д-р Андрей Нончев, ас. д-р Мариета Христова
Заглавие: Segmentation of returning migrants
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Economic Studies, Vol. 27 (2), 2018
Страници от-до: 3-24
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Economic Research Institute at BAS
Място на публикуване (град, държава): Sofia
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 06
Процент участие в съавторство: 32
Забележка:

2018 Публикация

НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: ас. д-р Мариета Христова
Заглавие: Дигиталната социология като практика и стандарт в обучението по социология
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Научни трудове, Том 1/2018
Страници от-до: 111-123
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателски комплекс - УНСС
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 03
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2018 Проекти

НИД - дейност: Участие в национален проект/програма (бр. проекти)
Вид проява: в България
Номер : № ДН 05/6 от 14.12.2016
Наименование: Завръщащите се мигранти: сегментация и стратификация на икономическата мобилност
Ръководител: доц. д-р Андрей Нончев
Колектив: проф. Веселин Минчев, доц. Ирена Зарева, доц. Венелин Бошнаков, доц. Мария Бакалова, гл.ас. Михаела Мишева, ас. Мариета Христова
Описание: Проект финансиран от Фонд Научни изследвания, в партньорство с Институт за икономически изследвания при БАН
Начало (година): 2016
Начало (месец): 12
Край (година): 2020
Край (месец): 06
Забележка:

2017 Участие


НИД - дейност: Участие с доклад/постер в научен форум в България (бр. участия)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Съвременните обществени предизвикателства и образованието по социология
Място на провеждане: Голяма конферентна зала, УНСС, София
Организатор: Катедра "Икономическа социология" и Българска социологическа асоциация
Автор/и: ас. д-р Мариета Христова
Процент участие в съавторство: 100
Година на провеждане: 2017
Месец на провеждане: 11
Тема: Дигиталната социология като нова практика и стандарт в образованието по социология
Забележка:

2017 Участие


НИД - дейност: Участие като член на програмен/орг. комитет на уни./нац./международен научен форум (бр. комитети)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : НИД НП-8-2017
Място на провеждане: Голяма и малка конферентна зала, УНСС, София
Организатор: Катедра "Икономическа социология" и Българска социологическа асоциация
Роля в проявата /доказателства за участие/: Член на организационния комитет
Година на провеждане: 2017
Месец на провеждане: 11
Наименование на научния форум: Научна конференция "Съвременните обществени предизвикателства и образованието по социология"
Забележка:

2017 Публикация


НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: ас. д-р Мариета Христова
Заглавие: Виртуалният образ на кандидатите за президент в Президентски избори ‘2016. (Ако чрез интернет избирахме президент).
Наименование на сборник: Повишаване на интереса към политическите науки в УНСС
Страници от-до: 168-176
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателски комплекс - УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 03
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2017 Публикация


НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: ас. д-р Мариета Христова
Заглавие: Интернет като инструмент за заемане на активна гражданска позиция в киберпространството и мобилизиране на гражданска активност извън него.
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Проблеми на постмодерността, Т. 7, брой 3, 2017
Страници от-до: 269-296
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Електронно списание
Място на публикуване (град, държава): Благоевград, България
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 12
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2017 Проекти


НИД - дейност: Участие в национален проект/програма (бр. проекти)
Вид проява: в България
Номер : № ДН 05/6 от 14.12.2016
Наименование: Завръщащите се мигранти: сегментация и стратификация на икономическата мобилност
Ръководител: доц. д-р Андрей Нончев
Колектив: проф. Веселин Минчев, доц. Ирена Зарева, доц. Венелин Бошнаков, доц. Мария Бакалова, гл.ас. Михаела Мишева, ас. Мариета Христова
Описание: Проект финансиран от Фонд Научни изследвания, в партньорство с Институт за икономически изследвания при БАн
Начало (година): 2016
Начало (месец): 12
Край (година): 2019
Край (месец): 12
Забележка:

2016 Друго


НИД - дейност: Подготовка на национален проект (бр. проекти)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : Н 05/47
Наименование: Социално-икономически рискове в развитието на съвременна България
Ръководител: доц. д-р Андрей Нончев
Колектив: проф. д.с.н. Георги Найденов, доц. д-р Ина Димитрова, доц. д-р Калоян Харалампиев, гл.ас. д-р Георги Петрунов, гл.ас. д-р Щерьо Ножаров, ас. д-р Тодорка Кинева, д-р Мариета Христова
Описание: Проект за фундаментално научно изследване към Фонд за научни изследвания
Година на подаване: 2016
Месец на подаване: 09
Вх. №: Н 05/47 от 7.09.16
Забележка:

2016 Участие


НИД - дейност: Участие с доклад/постер в научен форум в България (бр. участия)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Повишаване на интереса към политическите науки в УНСС
Място на провеждане: Университет за национално и световно стопанство, гр. София
Организатор: Катедра "Политология", УНСС, София
Автор/и: Мариета Христова
Процент участие в съавторство: 100
Година на провеждане: 2016
Месец на провеждане: 11
Тема: Виртуалният образ на кандидатите за президент в Президентски избори ‘2016. (Ако чрез интернет избирахме президент).
Забележка:

2016 Участие


НИД - дейност: Участие с доклад/постер в научен форум в България (бр. участия)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Международна конференция "Дигитализация и социални последици в глобализиращия се свят"
Място на провеждане: Югозападен университет "Неофит Рилски", Благоевград
Организатор: Югозападен университет "Неофит Рилски", Благоевград
Автор/и: Мариета Христова
Процент участие в съавторство: 100
Година на провеждане: 2016
Месец на провеждане: 09
Тема: Интернет като инструмент за заемане на активна гражданска позиция в киберпространството и мобилизиране на гражданска активност извън него.
Забележка:

2016 Публикация


НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Мариета Христова
Заглавие: Присъствие на институционалните участници на пазара на труда във виртуалното пространство: една година по-късно.
Наименование на сборник: Икономическа социология 4.0
Страници от-до: 97-104
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателски комплекс - УНСС
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 09
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: