Научни интереси: Емпирични изследвания на стандарт на живот, икономическа активност, покупателна способност, източници на доходи, динамика на материалния стандарт и качеството на живот; Изследвания на публичното мнение по текущи събития и проблеми; Електорални изследвания, мониторинг на създаването и изразяването на политическа ориентация и вземане на решение за гласуване, предизборни нагласи и електорално поведение. Изследвания на виртуална активност в социални мрежи, медии, други платформи. Антропологични изследвания. Методология и организация на емпиричните изследвания. Социология на социалните общности.