Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л понеделник 14.15 - 16.45 2093 Методология и организация на емпирични изследвания Икономическа социология и психология бакалаври редовно 408 40800
У вторник 14.15 - 15.45 3033 Антропология Социология бакалаври редовно 408 4017
Л сряда 12.30 - 15.45 3031 Дигитална социология Социология,антропология и наука за културата бакалаври редовно 410 41000