Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Онлайн занятие » Л вторник 11.35 - 14.05 П046 Методология и организация на емпирични изследвания Икономическа социология и психология бакалаври редовно 409 40900
Онлайн занятие » Л вторник 14.15 - 17.30 3050 Антропология Социология бакалаври редовно 409 40900
Онлайн занятие » Л сряда 14.15 - 17.30 3009 Дигитална социология Социология,антропология и наука за културата бакалаври редовно 411 41100