Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
зимна редовна 15.1.2021 г. 9.00 - 12.00 5022 Антропология Социология редовно бакалавър 409
зимна редовна 18.1.2021 г. 9.00 - 12.00 3034 Методология и организация на емпирични изследвания Икономическа социология и психология редовно бакалавър 409
зимна редовна 20.1.2021 г. 9.00 - 12.00 П034 Дигитална социология Социология,антропология и наука за културата редовно бакалавър 411