Заместник-декан по научноизследователската дейност
Юридически факултет
Ръководител катедра
Катедра "Частноправни науки"

Мирослав Митьов Димитров

Доц. д-р Мирослав Митьов Димитров

Катедра "Частноправни науки"

Юридически факултет

E-mail Служебен E-mail: mityov@abv.bg

Phone number Телефон: (02) 8195 353

Office Кабинет: 1101


Добре дошли в моя блог

Welcome to UNWE Blogs. Това е моят блог. Тук можете да намерите информация за научноизследователската и преподавателската ми дейност.