Заместник-декан по научноизследователската дейност
Юридически факултет
Ръководител катедра
Катедра "Частноправни науки"

Мирослав Митьов Димитров

Доц. д-р Мирослав Митьов Димитров

Катедра "Частноправни науки"

Юридически факултет

E-mail Служебен E-mail: mityov@abv.bg

Phone number Телефон: (02) 8195 353

Office Кабинет: 1101Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л петък 12.30 - 15.45 2015 Гражданско право-обща част Право бакалаври редовно 610 61000
Л петък 16.00 - 19.15 2015 Гражданско право-обща част Право бакалаври редовно 609 60900