Заместник-декан по научноизследователската дейност
Юридически факултет

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л четвъртък 14.15 - 15.45 4053 (карта) Гражданско право-обща част Право - напр. бакалаври редовно 619 61900
Л четвъртък 16.00 - 17.30 4053 (карта) Гражданско право-обща част Право - напр. бакалаври редовно 620 62000
Л петък 14.15 - 16.45 102К (карта) Устройство на територията и строително право Право бакалаври редовно 615 УТСП
Л петък 14.15 - 16.45 102К (карта) Устройство на територията и строително право Право бакалаври редовно 616 УТСП