Заместник-декан по научноизследователската дейност
Юридически факултет
Ръководител катедра
Катедра "Частноправни науки"

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Онлайн занятие » Л четвъртък 08.10 - 10.40 3049 Гражданско право-обща част Право - напр. бакалаври редовно 615 61500
Онлайн занятие » Л петък 09.00 - 11.30 2030 Гражданско право-обща част Право - напр. бакалаври редовно 616 61600