Заместник-декан по научноизследователската дейност
Юридически факултет
Ръководител катедра
Катедра "Частноправни науки"

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л четвъртък 09.00 - 10.30 2030 Гражданско право-обща част Право бакалаври редовно 611 61100
Л петък 09.00 - 10.30 2030 Гражданско право-обща част Право бакалаври редовно 612 61200
Л петък 10.45 - 12.15 5004 Гражданско право - практикум Право бакалаври редовно 605 ГППр
Л петък 10.45 - 12.15 5004 Гражданско право - практикум Право бакалаври редовно 606 ГППр