Заместник-декан по научноизследователската дейност
Юридически факултет
Ръководител катедра
Катедра "Частноправни науки"

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л четвъртък 09.50 - 12.20 2015 Гражданско право-обща част Право - напр. бакалаври редовно 613 61300
Л петък 08.10 - 10.40 2030 Гражданско право-обща част Право - напр. бакалаври редовно 614 61400