Ръководител катедра
Катедра "Интелектуална собственост и технологичен трансфер"
Мария Ананиева Маркова

Проф. д-р Мария Ананиева Маркова

Служебен E-mail: m.markova@unwe.bg
Личен E-mail: doz.markova@abv.bg
Телефон: (02) 8195 403
Кабинет: 1075А
Консултации: всеки четвъртък 16-18 ч в Teams

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л сряда 10.45 - 14.00 4005 (карта) Интелектуална собственост и бизнес лидерство Творчески индустрии и бизнес бакалаври редовно 142 14200
Л сряда 14.15 - 17.30 5007 (карта) Бизнес в сценичните изкуства Творчески индустрии и бизнес бакалаври редовно 142 14200
Л четвъртък 12.30 - 15.45 5008 (карта) Генетични ресурси и селекционерски постижения Интелектуална собственост и бизнес бакалаври редовно 142 14200
Л четвъртък 16.00 - 17.30 4055 (карта) Дизайн на архитектурата, интериора и екстериора Мениджмънт на недвижимата собственост бакалаври редовно 145 14500
Л петък 10.45 - 12.15 2029 (карта) Научна етика Творчески индустрии и бизнес бакалаври редовно 154 15400
Л петък 12.30 - 14.00 3008 (карта) Научна етика Интелектуална собственост и бизнес бакалаври редовно 126 12600
Л петък 14.15 - 17.30 4042 (карта) Промишлен дизайн и фирмена култура Интелектуална собственост и бизнес бакалаври редовно 142 14200
Л вторник 17.45 - 21.00 3060 (карта) Финансиране на творческите индустрии Интелектуална собственост и творчески индустрии - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 28 2800
Л 25.9.2022 г. 9.00 - 17.30 3038 (карта) Световна система на интелектуална собственост Интелектуална собственост и творчески индустрии - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 28 2800
Л 1.10.2022 г. 9.00 - 17.30 3038 (карта) Световна система на интелектуална собственост Интелектуална собственост и творчески индустрии - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 28 2800
Л 30.10.2022 г. 9.00 - 17.30 3038 (карта) Световна система на интелектуална собственост Интелектуална собственост и творчески индустрии - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 28 2800
Л 12.11.2022 г. - 13.11.2022 г. 9.00 - 17.30 4004 (карта) Продуктови и технологични иновациии закрила чрез интелектуална собственост Интелектуална собственост и творчески индустрии - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 28 2800
Л 19.11.2022 г. - 20.11.2022 г. 9.00 - 17.30 3038 (карта) Продуктови и технологични иновациии закрила чрез интелектуална собственост Интелектуална собственост и творчески индустрии - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 28 2800
Л 26.11.2022 г. - 27.11.2022 г. 9.00 - 17.30 4004 (карта) Световна система на интелектуална собственост Интелектуална собственост и творчески индустрии - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 28 2800
Л 3.12.2022 г. 9.00 - 17.30 3060 (карта) Световна система на интелектуална собственост Интелектуална собственост и творчески индустрии - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 28 2800
Л 4.12.2022 г. 9.00 - 17.30 3060 (карта) Продуктови и технологични иновациии закрила чрез интелектуална собственост Интелектуална собственост и творчески индустрии - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 28 2800
Л 10.12.2022 г. - 11.12.2022 г. 9.00 - 17.30 3049 (карта) Управление на интелектуалната собственост Счетоводство - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 48 4800
Л 10.12.2022 г. - 11.12.2022 г. 9.00 - 17.30 3049 (карта) Управление на интелектуалната собственост Счетоводство - 3 сем. - 3-и сем. магистри редовно 48 4800
Л 7.1.2023 г. 9.00 - 17.30 3060 (карта) Продуктови и технологични иновациии закрила чрез интелектуална собственост Интелектуална собственост и творчески индустрии - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 28 2800