Ръководител катедра
Катедра "Интелектуална собственост и технологичен трансфер"
Мария Ананиева Маркова

Проф. д-р Мария Ананиева Маркова

Служебен E-mail: m.markova@unwe.bg
Личен E-mail: doz.markova@abv.bg
Телефон: (02) 8195 403
Кабинет: 1075А
Консултации: всеки четвъртък 16-18 ч в Teams

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л сряда 14.15 - 16.40 2009 (карта) Интелектуална собственост Икономика с чуждоезиково обучение бакалаври редовно 124 12400
Л вторник 15.10 - 17.35 2009 (карта) Интелектуална собственост Икономика с преподаване на англ.език бакалаври редовно 135 13500
Л вторник 12.30 - 15.00 5008 (карта) Нелоялна конкуренция Интелектуална собственост и бизнес бакалаври редовно 192 19200
Л петък 13.15 - 15.45 5008 (карта) Издателски бизнес Творчески индустрии и бизнес бакалаври редовно 192 19200