Заместник-декан по учебната работа
Факултет "Приложна информатика и статистика"
Ръководител катедра
Катедра "Математика"

2014 Друго


НИД - дейност: Изготвяне на рецензия на статии в международни списания (поканен рецензент) (бр. рецензии)
Вид проява: Международна
Проява/дейност:
Вид публикация: Рецензия
Вид издание:
Наименование: On the study of indomethacin release from PNIPAM-g-PEO vesicular nanoparticles
Автор/и: V. Michailova, R. Blagoeva & A. Nedev
Доказателство: Статията е публикувана
Забележка: Рецензия на статия за списание International Journal Bioautomation

2013 Публикация


НИД - дейност: Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: Международна
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Номер : 1
Място на провеждане: Lille, France
Организатор: CNRS/Université Lille 1
Автор/и: M. Mikrenska, J.-B.Renard
Процент участие в съавторство: 50
Брой страници от-до: 1-10
Дата на провеждане: 17.06.2013
Дата на публикуване: 17.10.2013
Наименование на научния форум: Elecromagnetic Light Scattering -XIV, Special Session "20 years of PROGRA2"
Тема: PROGRA2: Numerical simulations and experiments
Забележка: http://www-loa.univ-lille1.fr/ELS-XIV/

2012 Друго
НИД - дейност: Изготвяне на рецензия на статии в международни списания (поканен рецензент) (бр. рецензии)
Вид проява: Международна
Проява/дейност:
Вид публикация: Рецензия
Вид издание: Издания с импакт фактор
Наименование: Scattering and absorptive characteristics of a cenosphere
Автор/и: Y. Huang, R. Zhao, J. Jiang, K.-Y. Zhu
Доказателство: International Journal of Thermal Sciences
Забележка: v. 57 , 2012, pp. 63-70, IF 2.390

2012 Друго


НИД - дейност: Изготвяне на рецензия на статии в международни списания (поканен рецензент) (бр. рецензии)
Вид проява: Международна
Проява/дейност:
Вид публикация: Рецензия
Вид издание: Издания с импакт фактор
Наименование: Radiative properties of radially nonisothermal alumina particles with multiphase
Автор/и: J.Y. Li, Q. Li, S.K. Dong, H.P. Tan
Доказателство: Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer
Забележка: 2012,113(4), pp. 318-324, IF=3.193

2012 Друго


НИД - дейност: Изготвяне на рецензии на статии в български научни списания (бр. рецензии)
Вид проява: Национална
Проява/дейност:
Вид публикация: Рецензия
Вид издание: Издания с импакт фактор
Наименование: EXPERIMENTAL AND NUMERICAL STUDY OF INDOMETHACIN RELEASE FROM PNIPAM-g-PEO VESICULAR NANOPARTICLES
Автор/и: R. Blagoeva, A. Nedev
Доказателство: Comptes Rendus de l' Academie bulgare des Sciences
Забележка: http://www.proceedings.bas.bg/ Tome 65 Reviewers 2012