Заместник-декан по учебната работа
Факултет "Приложна информатика и статистика"
Ръководител катедра
Катедра "Математика"

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
лятна редовна 27.5.2024 г. 11.00 А 3008 (карта) Линейна алгебра и първи приложения в Data Science Киберсигурност и електронно управление (съвместна програма с УНСС) редовно бакалавър 801
лятна редовна 27.5.2024 г. 11.00 А 3008 (карта) Линейна алгебра и първи приложения в Data Science Компютърна обработка и анализ на данни (Data Science) (съвместна програма с УНСС) редовно бакалавър 801
лятна поправителна 5.6.2024 г. 11.00 А 3009 (карта) Линейна алгебра и първи приложения в Data Science Киберсигурност и електронно управление (съвместна програма с УНСС) редовно бакалавър 801
лятна поправителна 5.6.2024 г. 11.00 А 3009 (карта) Линейна алгебра и първи приложения в Data Science Компютърна обработка и анализ на данни (Data Science) (съвместна програма с УНСС) редовно бакалавър 801