Заместник-декан по учебната работа
Факултет "Приложна информатика и статистика"
Ръководител катедра
Катедра "Математика"
Мая Данаилова Микренска

Доц. д-р Мая Данаилова Микренска

Служебен E-mail: mikr@unwe.bg
Телефон: (02) 8195 678
Кабинет: 2088
Консултации: Сряда: 14:00-17:00

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
8.6.2019 г. 9.00 - 12.00 АУЛА Математика II-ра част Икономика, общество и човешки ресурси-Хасково дистанционно бакалавър 709
8.6.2019 г. 9.00 - 12.00 АУЛА Математика II-ра част Финанси,счетоводство и контрол-Хасково дистанционно бакалавър 725
9.6.2019 г. 9.00 - 11.00 501 Количествени методи Администрация и управление - Хасково ДО дистанционно бакалавър 732
13.6.2019 г. 12.00 - 13.30 ТЦ Математика II-ра част Финанси,счетоводство и контрол редовно бакалавър 103
13.6.2019 г. 9.45 - 11.15 ТЦ Математика II-ра част Финанси,счетоводство и контрол редовно бакалавър 104
13.6.2019 г. 9.45 - 11.15 ТЦ Математика II-ра част Финанси,счетоводство и контрол редовно бакалавър 105
18.6.2019 г. 18.00 - 19.30 ТЦ Математика II-ра част Финанси,счетоводство и контрол редовно бакалавър 105
18.6.2019 г. 18.00 - 19.30 ТЦ Математика II-ра част Финанси,счетоводство и контрол редовно бакалавър 103
18.6.2019 г. 18.00 - 19.30 ТЦ Математика II-ра част Финанси,счетоводство и контрол редовно бакалавър 104
22.6.2019 г. 12.00 - 14.00 501 Математика II-ра част Икономика, общество и човешки ресурси-Хасково дистанционно бакалавър 709
22.6.2019 г. 12.00 - 14.00 501 Математика II-ра част Финанси,счетоводство и контрол-Хасково дистанционно бакалавър 725
22.6.2019 г. 14.00 - 16.00 501 Количествени методи Администрация и управление - Хасково ДО дистанционно бакалавър 732
26.6.2019 г. 13.15 - 14.45 ТЦ Математика I-ва част Финанси,счетоводство и контрол редовно бакалавър 103
26.6.2019 г. 13.15 - 14.45 ТЦ Математика I-ва част Финанси,счетоводство и контрол редовно бакалавър 104
26.6.2019 г. 13.15 - 14.45 ТЦ Математика I-ва част Финанси,счетоводство и контрол редовно бакалавър 105
28.6.2019 г. 11.30 - 13.00 ТЦ Математика II-ра част Финанси,счетоводство и контрол редовно бакалавър 103
28.6.2019 г. 11.30 - 13.00 ТЦ Математика II-ра част Финанси,счетоводство и контрол редовно бакалавър 104
28.6.2019 г. 11.30 - 13.00 ТЦ Математика II-ра част Финанси,счетоводство и контрол редовно бакалавър 105
29.6.2019 г. 13.30 - 15.00 501 Количествени методи Администрация и управление - Хасково ДО дистанционно бакалавър 732
29.6.2019 г. 9.00 - 10.30 501 Математика I-ва част Икономика, общество и човешки ресурси-Хасково дистанционно бакалавър 709
29.6.2019 г. 9.00 - 10.30 501 Математика I-ва част Финанси,счетоводство и контрол-Хасково дистанционно бакалавър 725
30.6.2019 г. 10.30 - 12.00 501 Математика II-ра част Икономика, общество и човешки ресурси-Хасково дистанционно бакалавър 709
30.6.2019 г. 10.30 - 12.00 501 Математика II-ра част Финанси,счетоводство и контрол-Хасково дистанционно бакалавър 725