Заместник-декан по учебната работа
Факултет "Приложна информатика и статистика"
Ръководител катедра
Катедра "Математика"
Мая Данаилова Микренска

Доц. д-р Мая Данаилова Микренска

Служебен E-mail: mikr@unwe.bg
Телефон: (02) 8195 678
Кабинет: 2088
Консултации: Сряда: 14:00-17:00

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
25.1.2020 г. 9.00 - 12.00 501 Математика I-ва част Икономика, общество и човешки ресурси-Хасково дистанционно бакалавър 710
26.1.2020 г. 9.00 - 12.00 501 Математика I-ва част Финанси,счетоводство и контрол-Хасково дистанционно бакалавър 726
28.1.2020 г. 16.00 - 17.30 ТЦ Математика I-ва част Финанси,счетоводство и контрол редовно бакалавър 107
28.1.2020 г. 16.00 - 17.30 ТЦ Математика I-ва част Финанси,счетоводство и контрол редовно бакалавър 108
28.1.2020 г. 18.15 - 19.45 ТЦ Математика I-ва част Финанси,счетоводство и контрол редовно бакалавър 106
29.1.2020 г. 18.30 - 20.00 ТЦ Математика I-ва част Икономика с преподаване на англ.език редовно бакалавър 134
7.2.2020 г. 13.45 - 15.15 ТЦ Математика I-ва част Финанси,счетоводство и контрол редовно бакалавър 107
7.2.2020 г. 13.45 - 15.15 БИБЛ. Математика I-ва част Икономика с преподаване на англ.език редовно бакалавър 134
7.2.2020 г. 13.45 - 15.15 ТЦ Математика I-ва част Финанси,счетоводство и контрол редовно бакалавър 106
7.2.2020 г. 13.45 - 15.15 ТЦ Математика I-ва част Финанси,счетоводство и контрол редовно бакалавър 108
15.2.2020 г. 11.00 - 13.00 501 Математика I-ва част Финанси,счетоводство и контрол-Хасково дистанционно бакалавър 726
15.2.2020 г. 9.00 - 11.00 501 Математика I-ва част Икономика, общество и човешки ресурси-Хасково дистанционно бакалавър 710