Заместник-декан по учебната работа
Факултет "Приложна информатика и статистика"
Ръководител катедра
Катедра "Математика"
Мая Данаилова Микренска

Доц. д-р Мая Данаилова Микренска

Служебен E-mail: mikr@unwe.bg
Телефон: (02) 8195 678
Кабинет: 2088
Консултации: Сряда: 14:00-17:00

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
Онлайн изпит » лятна редовна 5.6.2020 г. 11.30 - Математика II-ра част Финанси,счетоводство и контрол редовно бакалавър 107
Онлайн изпит » лятна редовна 5.6.2020 г. 9.30 - Математика II-ра част Финанси,счетоводство и контрол редовно бакалавър 108
Онлайн изпит » лятна редовна 6.6.2020 г. 9.00 - Математика II-ра част Икономика, общество и човешки ресурси-Хасково дистанционно бакалавър 710
Онлайн изпит » лятна редовна 7.6.2020 г. 9.00 - Математика II-ра част Финанси,счетоводство и контрол-Хасково дистанционно бакалавър 726
Онлайн изпит » лятна поправителна 16.6.2020 г. 17.00 - Математика II-ра част Финанси,счетоводство и контрол редовно бакалавър 106
Онлайн изпит » лятна поправителна 16.6.2020 г. 17.00 - Математика II-ра част Финанси,счетоводство и контрол редовно бакалавър 107
Онлайн изпит » лятна поправителна 16.6.2020 г. 17.00 - Математика II-ра част Финанси,счетоводство и контрол редовно бакалавър 108
Онлайн изпит » лятна поправителна 16.6.2020 г. 17.50 - Математика II-ра част Икономика с преподаване на англ.език редовно бакалавър 134
Онлайн изпит » условна сесия 18.6.2020 г. 9.00 - 10.00 Математика I-ва част Финанси,счетоводство и контрол редовно бакалавър
Онлайн изпит » условна сесия 18.6.2020 г. 9.00 - 10.00 Математика I-ва част Икономика, общество и човешки ресурси редовно бакалавър
Онлайн изпит » условна сесия 18.6.2020 г. 9.00 - 10.00 Математика II-ра част Икономика и бизнес редовно бакалавър
Онлайн изпит » условна сесия 18.6.2020 г. 9.00 - 10.00 Математика II-ра част Икономика с преподаване на англ.език редовно бакалавър
Онлайн изпит » условна сесия 18.6.2020 г. 9.00 - 10.00 Математика II-ра част Приложна информатика,комуникации и иконометрия редовно бакалавър
Онлайн изпит » условна сесия 18.6.2020 г. 9.00 - 10.00 Математика II-ра част Макроикономика редовно бакалавър
Онлайн изпит » условна сесия 18.6.2020 г. 9.00 - 10.00 Математика II-ра част Прогнозиране и планиране редовно бакалавър
Онлайн изпит » условна сесия 18.6.2020 г. 9.00 - 10.00 Математика II-ра част Екоикономика редовно бакалавър
Онлайн изпит » условна сесия 18.6.2020 г. 9.00 - 10.00 Математика II-ра част Аграрен бизнес редовно бакалавър
Онлайн изпит » условна сесия 18.6.2020 г. 9.00 - 10.00 Математика II-ра част Политическа икономия редовно бакалавър
Онлайн изпит » условна сесия 18.6.2020 г. 9.00 - 10.00 Математика - I част Застраховане и социално дело редовно бакалавър
Онлайн изпит » условна сесия 18.6.2020 г. 9.00 - 10.00 Математика - II част Икономика на търговията редовно бакалавър
Онлайн изпит » условна сесия 18.6.2020 г. 9.00 - 10.00 Количествени методи Администрация и управление - Хасково ДО дистанционно бакалавър
Онлайн изпит » условна сесия 18.6.2020 г. 9.00 - 10.00 Математика I-ва част Икономика и инфраструктура дистанционно бакалавър
Онлайн изпит » условна сесия 18.6.2020 г. 9.00 - 10.00 Математика I-ва част Маркетинг дистанционно бакалавър
Онлайн изпит » условна сесия 18.6.2020 г. 9.00 - 10.00 Математика I-ва част Икономика дистанционно бакалавър
Онлайн изпит » условна сесия 18.6.2020 г. 9.00 - 10.00 Математика II-ра част Икономика дистанционно бакалавър
Онлайн изпит » условна сесия 18.6.2020 г. 9.00 - 10.00 Математика II-ра част Счетоводство и контрол - Хасково ДО дистанционно бакалавър
Онлайн изпит » условна сесия 18.6.2020 г. 9.00 - 10.00 Математика II-ра част Икономика, общество и човешки ресурси-Хасково дистанционно бакалавър
Онлайн изпит » условна сесия 18.6.2020 г. 9.00 - 10.00 Математика II-ра част Финанси,счетоводство и контрол-Пловдив дистанционно бакалавър
Онлайн изпит » условна сесия 18.6.2020 г. 9.00 - 10.00 Математика I-ва част Икономика, общество и човешки ресурси дистанционно бакалавър
Онлайн изпит » условна сесия 18.6.2020 г. 9.00 - 10.00 Математика I-ва част Счетоводство и контрол дистанционно бакалавър
Онлайн изпит » условна сесия 18.6.2020 г. 9.00 - 10.00 Математика II-ра част Икономика, общество и човешки ресурси дистанционно бакалавър
Онлайн изпит » условна сесия 18.6.2020 г. 9.00 - 10.00 Математика II-ра част Финанси,счетоводство и контрол дистанционно бакалавър
Онлайн изпит » условна сесия 18.6.2020 г. 9.00 - 10.00 Математика II-ра част Икономика и инфраструктура дистанционно бакалавър
Онлайн изпит » условна сесия 18.6.2020 г. 9.00 - 10.00 Математика II-ра част Маркетинг дистанционно бакалавър
Онлайн изпит » условна сесия 18.6.2020 г. 9.00 - 10.00 Математика I-ва част Финанси,счетоводство и контрол дистанционно бакалавър
Онлайн изпит » условна сесия 18.6.2020 г. 9.00 - 10.00 Математика II-ра част Счетоводство и контрол дистанционно бакалавър
Онлайн изпит » условна сесия 18.6.2020 г. 9.00 - 10.00 Математика I-ва част Икономика и бизнес редовно бакалавър
Онлайн изпит » условна сесия 18.6.2020 г. 9.00 - 10.00 Математика I-ва част Икономика с преподаване на англ.език редовно бакалавър
Онлайн изпит » условна сесия 18.6.2020 г. 9.00 - 10.00 Математика I-ва част Приложна информатика,комуникации и иконометрия редовно бакалавър
Онлайн изпит » условна сесия 18.6.2020 г. 9.00 - 10.00 Математика I-ва част Статистика и иконометрия редовно бакалавър
Онлайн изпит » условна сесия 18.6.2020 г. 9.00 - 10.00 Математика I-ва част Аграрен бизнес редовно бакалавър
Онлайн изпит » условна сесия 18.6.2020 г. 9.00 - 10.00 Математика I-ва част Индустриален бизнес редовно бакалавър
Онлайн изпит » условна сесия 18.6.2020 г. 9.00 - 10.00 Математика II-ра част Икономика, общество и човешки ресурси редовно бакалавър
Онлайн изпит » условна сесия 18.6.2020 г. 9.00 - 10.00 Математика II-ра част Счетоводство редовно бакалавър
Онлайн изпит » условна сесия 18.6.2020 г. 9.00 - 10.00 Математика II-ра част Бизнес икономика редовно бакалавър
Онлайн изпит » условна сесия 18.6.2020 г. 9.00 - 10.00 Математика I-ва част Икономика с чуждоезиково обучение редовно бакалавър
Онлайн изпит » условна сесия 18.6.2020 г. 9.00 - 10.00 Математика I-ва част Макроикономика редовно бакалавър
Онлайн изпит » условна сесия 18.6.2020 г. 9.00 - 10.00 Математика I-ва част Мениджмънт на недвижимата собственост редовно бакалавър
Онлайн изпит » условна сесия 18.6.2020 г. 9.00 - 10.00 Математика I-ва част Политическа икономия редовно бакалавър
Онлайн изпит » условна сесия 18.6.2020 г. 9.00 - 10.00 Математика I-ва част Икономика редовно бакалавър
Онлайн изпит » условна сесия 18.6.2020 г. 9.00 - 10.00 Математика II-ра част Финанси,счетоводство и контрол редовно бакалавър
Онлайн изпит » условна сесия 18.6.2020 г. 9.00 - 10.00 Математика II-ра част Икономика и инфраструктура редовно бакалавър
Онлайн изпит » условна сесия 18.6.2020 г. 9.00 - 10.00 Математика II-ра част Икономическа социология и психология редовно бакалавър
Онлайн изпит » условна сесия 18.6.2020 г. 9.00 - 10.00 Математика I-ва част Икономика и инфраструктура редовно бакалавър
Онлайн изпит » условна сесия 18.6.2020 г. 9.00 - 10.00 Математика I-ва част Икономика на търговията редовно бакалавър
Онлайн изпит » условна сесия 18.6.2020 г. 9.00 - 10.00 Математика I-ва част Икономическа социология и психология редовно бакалавър
Онлайн изпит » условна сесия 18.6.2020 г. 9.00 - 10.00 Математика I-ва част Творчески индустрии и бизнес редовно бакалавър
Онлайн изпит » условна сесия 18.6.2020 г. 9.00 - 10.00 Математика I-ва част Бизнес икономика с преподаване на английски език редовно бакалавър
Онлайн изпит » условна сесия 18.6.2020 г. 9.00 - 10.00 Математика II-ра част Икономика с чуждоезиково обучение редовно бакалавър
Онлайн изпит » условна сесия 18.6.2020 г. 9.00 - 10.00 Математика II-ра част Икономика редовно бакалавър
Онлайн изпит » условна сесия 18.6.2020 г. 9.00 - 10.00 Математика - I част Застраховане и социално дело редовно бакалавър
Онлайн изпит » условна сесия 18.6.2020 г. 9.00 - 10.00 Математика I-ва част Интелектуална собственост и бизнес редовно бакалавър
Онлайн изпит » условна сесия 18.6.2020 г. 9.00 - 10.00 Математика II-ра част Икономика на туризма редовно бакалавър
Онлайн изпит » лятна поправителна 21.6.2020 г. 11.00 - Математика II-ра част Финанси,счетоводство и контрол-Хасково дистанционно бакалавър 726
Онлайн изпит » лятна поправителна 21.6.2020 г. 9.00 - Математика II-ра част Икономика, общество и човешки ресурси-Хасково дистанционно бакалавър 710
Онлайн изпит » годишна поправителна 25.6.2020 г. 14.00 - Математика I-ва част Финанси,счетоводство и контрол редовно бакалавър 107
Онлайн изпит » годишна поправителна 25.6.2020 г. 14.00 - Математика I-ва част Финанси,счетоводство и контрол редовно бакалавър 106
Онлайн изпит » годишна поправителна 25.6.2020 г. 14.00 - Математика I-ва част Финанси,счетоводство и контрол редовно бакалавър 108
Онлайн изпит » годишна поправителна 25.6.2020 г. 14.00 - Математика I-ва част Икономика с преподаване на англ.език редовно бакалавър 134
Онлайн изпит » годишна поправителна 26.6.2020 г. 14.00 - Математика II-ра част Финанси,счетоводство и контрол редовно бакалавър 106
Онлайн изпит » годишна поправителна 26.6.2020 г. 14.00 - Математика II-ра част Финанси,счетоводство и контрол редовно бакалавър 107
Онлайн изпит » годишна поправителна 26.6.2020 г. 14.00 - Математика II-ра част Финанси,счетоводство и контрол редовно бакалавър 108
Онлайн изпит » годишна поправителна 26.6.2020 г. 14.00 - Математика II-ра част Икономика с преподаване на англ.език редовно бакалавър 134
Онлайн изпит » годишна поправителна 27.6.2020 г. 13.00 - Математика II-ра част Икономика, общество и човешки ресурси-Хасково дистанционно бакалавър 710
Онлайн изпит » годишна поправителна 27.6.2020 г. 13.00 - Математика II-ра част Финанси,счетоводство и контрол-Хасково дистанционно бакалавър 726
Онлайн изпит » годишна поправителна 28.6.2020 г. 13.00 - Математика I-ва част Икономика, общество и човешки ресурси-Хасково дистанционно бакалавър 710
Онлайн изпит » годишна поправителна 28.6.2020 г. 13.00 - Математика I-ва част Финанси,счетоводство и контрол-Хасково дистанционно бакалавър 726