Заместник-декан по учебната работа
Факултет "Приложна информатика и статистика"
Ръководител катедра
Катедра "Математика"

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
годишна поправителна 13.9.2022 г. 10.30 ИЦ2 (карта) Математика I-ва част Финанси редовно бакалавър 111
годишна поправителна 14.9.2022 г. 10.00 ИЦ2 (карта) Математика II-ра част Финанси редовно бакалавър 111
годишна поправителна 14.9.2022 г. 12.00 2083 (карта) Теория на статистика и вероятностите Статистика и иконометрия редовно бакалавър 149