Ръководител катедра
Катедра "Математика"
Мая Данаилова Микренска

Доц. д-р Мая Данаилова Микренска

Служебен E-mail: mikr@unwe.bg
Телефон: (02) 8195 678
Кабинет: 2088
Консултации: Вторник: 17:30-19:00(присъствено) Четвъртък: 17:30-19:00(online)

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
зимна редовна 8.1.2021 г. 17.15 - 18.45 ТЦ Математика I-ва част Финанси,счетоводство и контрол редовно бакалавър 109
зимна редовна 14.1.2021 г. 12.00 - 14.00 2029 Теория на статистика и вероятностите Статистика и иконометрия редовно бакалавър 199
зимна поправителна 25.1.2021 г. 14.00 - 16.00 3008 Теория на статистика и вероятностите Статистика и иконометрия редовно бакалавър 199
зимна поправителна 29.1.2021 г. 13.15 - 14.45 БИБЛ2 Математика I-ва част Финанси,счетоводство и контрол редовно бакалавър 109