Заместник-декан по учебната работа
Факултет "Приложна информатика и статистика"
Ръководител катедра
Катедра "Математика"
Мая Данаилова Микренска

Доц. д-р Мая Данаилова Микренска

Служебен E-mail: mikr@unwe.bg
Телефон: (02) 8195 678
Кабинет: 2088
Консултации: Сряда: 14:00-17:00

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
8.6.2019 г. 9.00 - 12.00 АУЛА Математика II-ра част Икономика, общество и човешки ресурси-Хасково дистанционно бакалавър 709
8.6.2019 г. 9.00 - 12.00 АУЛА Математика II-ра част Финанси,счетоводство и контрол-Хасково дистанционно бакалавър 725
9.6.2019 г. 9.00 - 11.00 501 Количествени методи Администрация и управление - Хасково ДО дистанционно бакалавър 732
13.6.2019 г. 12.00 - 13.30 ТЦ Математика II-ра част Финанси,счетоводство и контрол редовно бакалавър 103
13.6.2019 г. 9.45 - 11.15 ТЦ Математика II-ра част Финанси,счетоводство и контрол редовно бакалавър 104
13.6.2019 г. 9.45 - 11.15 ТЦ Математика II-ра част Финанси,счетоводство и контрол редовно бакалавър 105