Заместник-декан по учебната работа
Факултет "Приложна информатика и статистика"
Ръководител катедра
Катедра "Математика"

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
Онлайн изпит » зимна редовна 11.1.2022 г. 10.00 Теория на статистика и вероятностите Статистика и иконометрия редовно бакалавър 149
Онлайн изпит » зимна редовна 18.1.2022 г. 14.00 Математика I-ва част Финанси редовно бакалавър 111
Онлайн изпит » зимна поправителна 25.1.2022 г. 11.00 Теория на статистика и вероятностите Статистика и иконометрия редовно бакалавър 149
Онлайн изпит » условна сесия 25.1.2022 г. 9.50 Математика I-ва част Статистика и иконометрия редовно бакалавър
Онлайн изпит » условна сесия 25.1.2022 г. 9.50 Математика I-ва част Финанси,счетоводство и контрол редовно бакалавър
Онлайн изпит » условна сесия 25.1.2022 г. 9.50 Математика I-ва част Икономика и инфраструктура редовно бакалавър
Онлайн изпит » условна сесия 25.1.2022 г. 9.50 Математика I-ва част Политическа икономия редовно бакалавър
Онлайн изпит » условна сесия 25.1.2022 г. 9.50 Математика I-ва част Икономика с преподаване на английски език редовно бакалавър
Онлайн изпит » условна сесия 25.1.2022 г. 9.50 Математика I-ва част Макроикономика редовно бакалавър
Онлайн изпит » условна сесия 25.1.2022 г. 9.50 Математика I-ва част Индустриален бизнес редовно бакалавър
Онлайн изпит » условна сесия 25.1.2022 г. 9.50 Математика I-ва част Предприемачество редовно бакалавър
Онлайн изпит » условна сесия 25.1.2022 г. 9.50 Математика I-ва част Политическа икономия редовно бакалавър
Онлайн изпит » условна сесия 25.1.2022 г. 9.50 Математика I-ва част Икономика и инфраструктура дистанционно бакалавър
Онлайн изпит » условна сесия 25.1.2022 г. 9.50 Математика I-ва част Икономика дистанционно бакалавър
Онлайн изпит » условна сесия 25.1.2022 г. 9.50 Математика I-ва част Икономика дистанционно бакалавър
Онлайн изпит » условна сесия 25.1.2022 г. 9.50 Математика I-ва част Счетоводство и контрол дистанционно бакалавър
Онлайн изпит » условна сесия 25.1.2022 г. 9.50 Количествени методи Администрация и управление - Хасково ДО дистанционно бакалавър
Онлайн изпит » условна сесия 25.1.2022 г. 9.50 Математика I-ва част Финанси,счетоводство и контрол дистанционно бакалавър
Онлайн изпит » условна сесия 25.1.2022 г. 9.50 Математика I-ва част Икономика, общество и човешки ресурси дистанционно бакалавър
Онлайн изпит » условна сесия 25.1.2022 г. 9.50 Математика I-ва част Икономика, общество и човешки ресурси-Хасково дистанционно бакалавър
Онлайн изпит » условна сесия 25.1.2022 г. 9.50 Математика I-ва част Икономика на търговията редовно бакалавър
Онлайн изпит » условна сесия 25.1.2022 г. 9.50 Математика I-ва част Застраховане и социално дело редовно бакалавър
Онлайн изпит » условна сесия 25.1.2022 г. 9.50 Математика I-ва част Стратегическо планиране редовно бакалавър
Онлайн изпит » условна сесия 25.1.2022 г. 9.50 Математика I-ва част Икономическа социология и психология редовно бакалавър
Онлайн изпит » условна сесия 25.1.2022 г. 9.50 Математика I-ва част Застраховане и социално дело редовно бакалавър
Онлайн изпит » условна сесия 25.1.2022 г. 9.50 Математика I-ва част Икономика на туризма редовно бакалавър
Онлайн изпит » условна сесия 25.1.2022 г. 9.50 Математика I-ва част Икономическа социология и психология редовно бакалавър
Онлайн изпит » условна сесия 25.1.2022 г. 9.50 Математика I-ва част Макроикономика редовно бакалавър
Онлайн изпит » условна сесия 25.1.2022 г. 9.50 Математика I-ва част Икономика с чуждоезиково обучение редовно бакалавър
Онлайн изпит » условна сесия 25.1.2022 г. 9.50 Математика I-ва част Икономика, общество и човешки ресурси редовно бакалавър
Онлайн изпит » условна сесия 25.1.2022 г. 9.50 Математика I-ва част Икономика и бизнес редовно бакалавър
Онлайн изпит » условна сесия 25.1.2022 г. 9.50 Математика I-ва част Икономика с преподаване на англ.език редовно бакалавър
Онлайн изпит » условна сесия 25.1.2022 г. 9.50 Математика I-ва част Приложна информатика,комуникации и иконометрия редовно бакалавър
Онлайн изпит » условна сесия 25.1.2022 г. 9.50 Математика I-ва част Статистика и иконометрия редовно бакалавър
Онлайн изпит » условна сесия 25.1.2022 г. 9.50 Математика I-ва част Счетоводство редовно бакалавър
Онлайн изпит » условна сесия 25.1.2022 г. 9.50 Математика I-ва част Икономика на човешките ресурси редовно бакалавър
Онлайн изпит » зимна поправителна 26.1.2022 г. 13.15 Математика I-ва част Финанси редовно бакалавър 111