Заместник-декан по учебната работа
Факултет "Приложна информатика и статистика"
Ръководител катедра
Катедра "Математика"
Мая Данаилова Микренска

Доц. д-р Мая Данаилова Микренска

Служебен E-mail: mikr@unwe.bg
Телефон: (02) 8195 678
Кабинет: 2088
Консултации: Сряда: 14:00-17:00

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л понеделник 10.45 - 14.00 2007 Математика II-ра част Финанси,счетоводство и контрол бакалаври редовно 106 10600
Л вторник 10.45 - 14.00 5004 Математика II-ра част Финанси,счетоводство и контрол бакалаври редовно 108 10800
Л сряда 10.45 - 14.00 П038 Математика II-ра част Финанси,счетоводство и контрол бакалаври редовно 107 10700