Заместник-ректор
по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение
Ръководител катедра
Катедра "МИО и бизнес"

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л понеделник 11.35 - 14.05 3035 Международен маркетинг Икономика с преподаване на английски език бакалаври редовно 137 13700
Л понеделник 14.15 - 17.30 4046 Иновации Икономика с преподаване на английски език бакалаври редовно 131 13100
Л понеделник 17.45 - 21.00 2092 Управление на иновациите Международен бизнес с преп. на англ. език - дуална програма (за българи) - 4 сем. - 2-и сем. магистри редовно 68 6800
Л понеделник 17.45 - 21.00 2092 Управление на иновациите Международен бизнес с преп. на англ. език - дуална програма (за италианци) - 4 сем. - 4-и сем. магистри редовно 68 6800
Л понеделник 17.45 - 21.00 2092 Управление на иновациите Международен бизнес с преподаване на английски език - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 68 6800
Л понеделник 17.45 - 21.00 2117 Методи за изследване в международния бизнес и формиране на екипи Европейски бизнес и финанси - 4 сем. - 2-и сем. магистри редовно 68 6800
Л вторник 10.45 - 12.15 4042 Планиране на иновациите Маркетинг и стратегическо планиране с преподаване на английски език бакалаври редовно 137 13700
Л вторник 12.30 - 15.45 П035 Научна политика и иновационен мениджмънт Интелектуална собственост и бизнес бакалаври редовно 152 15200
Л вторник 12.30 - 15.45 П035 Научна политика и иновационен мениджмънт Творчески индустрии и бизнес бакалаври редовно 152 15200