Ръководител катедра
Катедра "Публичноправни науки"
Нина Стефанова Чилова

Доц. д-р Нина Стефанова Чилова

Служебен E-mail: n.chilova@unwe.bg
Личен E-mail: nina.chilova@abv.bg
Телефон: (02) 8195 741
Кабинет: 207К
Консултации: сряда - от 8.00 до 9.30 ч.четвъртък - от 8.00 до 9.30 ч.

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л четвъртък 10.45 - 12.15 107К (карта) Валутно и митническо право Право бакалаври редовно 615 ВМП
Л четвъртък 10.45 - 12.15 107К (карта) Валутно и митническо право Право бакалаври редовно 616 ВМП
Л 24.9.2022 г. - 25.9.2022 г. 9.00 - 17.30 4026 (карта) Европейско и международно данъчно право Икономика и право 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 18 1800