Ръководител катедра
Катедра "Публичноправни науки"
Нина Стефанова Чилова

Доц. д-р Нина Стефанова Чилова

Служебен E-mail: n.chilova@unwe.bg
Личен E-mail: nina.chilova@abv.bg
Телефон: (02) 8195 606
Кабинет: 1104
Консултации: сряда - от 8.00 до 9.30 ч. четвъртък - от 8.00 до 9.30 ч.

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л вторник 17.45 - 21.00 3032А (карта) Данъчно - процесуално право Финансов контрол и финансово право - 3 сем. - 3-и сем. магистри редовно 48 4800
Л четвъртък 10.45 - 12.15 4053 (карта) Валутно и митническо право Право бакалаври редовно 613 ВМП
Л четвъртък 10.45 - 12.15 4053 (карта) Валутно и митническо право Право бакалаври редовно 614 ВМП