Ръководител катедра
Катедра "Публичноправни науки"
Нина Стефанова Чилова

Доц. д-р Нина Стефанова Чилова

Служебен E-mail: [email protected]
Личен E-mail: [email protected]
Телефон: (02) 8195 741
Кабинет: 207К
Консултации: сряда - от 8.00 до 9.30 ч.четвъртък - от 8.00 до 9.30 ч.

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
зимна редовна 15.1.2024 г. 16.00 Б 4026 (карта) Европейско и международно данъчно право Икономика и право 2 сем. редовно магистър 18
зимна поправителна 25.1.2024 г. 16.00 Б 4026 (карта) Европейско и международно данъчно право Икономика и право 2 сем. редовно магистър 18