Ръководител катедра
Катедра "Публичноправни науки"
Нина Стефанова Чилова

Доц. д-р Нина Стефанова Чилова

Служебен E-mail: n.chilova@unwe.bg
Личен E-mail: nina.chilova@abv.bg
Телефон: (02) 8195 741
Кабинет: 207К
Консултации: сряда - от 8.00 до 9.30 ч.четвъртък - от 8.00 до 9.30 ч.
Часове за консултации: сряда - от 8.00 до 9.30 ч.четвъртък - от 8.00 до 9.30 ч.