Секретар по учебна дейност
Институт по творчески индустрии и бизнес

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л понеделник 15.05 - 17.35 2009 Интелектуална собственост Икономика с чуждоезиково обучение бакалаври редовно 129 Инт.собственост2
Л понеделник 15.05 - 17.35 2009 Интелектуална собственост Международни отношения -напр. бакалаври редовно 317 Инт.собственост2
Л понеделник 15.05 - 17.35 2009 Интелектуална собственост Политология -напр. бакалаври редовно 317 Инт.собственост2
Л вторник 12.30 - 15.00 И406 Интелектуална собственост Финанси,счетоводство и контрол бакалаври редовно 100 10000
Л вторник 17.45 - 20.15 3075 Интелектуална собственост Икономика с чуждоезиково обучение бакалаври редовно 128 Инт.собственост1
Л сряда 13.20 - 15.50 4052 Интелектуална собственост Финанси,счетоводство и контрол бакалаври редовно 101 10100
Л сряда 15.55 - 18.25 2122 Интелектуална собственост Финанси,счетоводство и контрол бакалаври редовно 102 10200
Л сряда 18.30 - 21.00 2005 Интелектуална собственост Приложна информатика,комуникации и иконометрия бакалаври редовно 189 18900