Николай Евгениев Крушков

Доц. д-р Николай Евгениев Крушков

Служебен E-mail: nkrushkov@unwe.bg
Личен E-mail: nkrushkov@mail.bg
Телефон: (02) 8195 603
Кабинет: 1076

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л понеделник 09.00 - 12.15 П035 (карта) Творчески индустрии и бизнес Творчески индустрии и бизнес бакалаври редовно 142 14200
Л понеделник 14.15 - 17.30 П035 (карта) Артмениджмънт Творчески индустрии и бизнес бакалаври редовно 142 14200
Л вторник 09.00 - 12.15 П047 (карта) Бизнес в творчески индустрии Бизнес икономика и мениджмънт с преп. на англ. бакалаври редовно 134 13400
Л вторник 17.45 - 21.00 2119 (карта) Интелектуална собственост и корпоративна сигурност Икономика на отбраната и сигурността със спец. "Корпоративна сигурност" - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 58 5800
Л сряда 17.45 - 21.00 108К (карта) Правни аспекти на киберсигурността Управление на киберсигурността - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 58 5800
Л петък 10.45 - 12.15 2029 (карта) Научна етика Творчески индустрии и бизнес бакалаври редовно 154 15400
Л петък 12.30 - 14.00 3008 (карта) Научна етика Интелектуална собственост и бизнес бакалаври редовно 126 12600