Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л вторник 09.00 - 11.30 2005 Интелектуална собственост Приложна информатика,комуникации и иконометрия бакалаври редовно 179 17900
Л петък 16.00 - 17.30 5005 Артмениджмънт Интелектуална собственост и бизнес бакалаври редовно 153 15300
Л петък 17.45 - 19.15 5005 Артмениджмънт Интелектуална собственост и бизнес с преп. на англ.език бакалаври редовно 135 13500