Научен секретар
Катедра "Творчески индустрии и интелектуална собственост"

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л вторник 09.00 - 11.30 2005 Интелектуална собственост Приложна информатика,комуникации и иконометрия бакалаври редовно 179 17900
Л четвъртък 14.15 - 15.45 П047 Артмениджмънт Интелектуална собственост и бизнес с преп. на англ.език бакалаври редовно 135 13500
Л петък 12.30 - 14.00 4005 Артмениджмънт Интелектуална собственост и бизнес бакалаври редовно 153 15300
У петък 14.15 - 15.45 4004 Артмениджмънт Интелектуална собственост и бизнес с преп. на англ.език бакалаври редовно 135 1348