Секретар по учебна дейност
Институт по творчески индустрии и бизнес

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л понеделник 10.45 - 14.00 4005 Корпоративна сигурност и икономическо разузнаване Интелектуална собственост и бизнес бакалаври редовно 152 15200
Л понеделник 10.45 - 14.00 4005 Корпоративна сигурност и икономическо разузнаване Творчески индустрии и бизнес бакалаври редовно 152 15200
Л понеделник 17.45 - 21.00 1083 Интелектуална собственост и корпоративна сигурност Икономика на отбраната и сигурността - "Корпоративна сигурност" - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 58 5800
Л вторник 10.45 - 13.15 3008 Интелектуална собственост Икономика, общество и човешки ресурси бакалаври редовно 182 18200
Л сряда 17.45 - 20.15 5004 Интелектуална собственост Икономика и инфраструктура бакалаври редовно 186 18600
Л четвъртък 14.15 - 17.30 3073 Културни политики и мениджмънт Творчески индустрии и бизнес бакалаври редовно 150 15000
Л четвъртък 17.45 - 20.15 2019 Интелектуална собственост Икономика, общество и човешки ресурси бакалаври редовно 181 18100
Л петък 10.45 - 13.15 2122 Интелектуална собственост Икономика, общество и човешки ресурси бакалаври редовно 180 18000
Л 24.11.2018 г. 9.00 - 15.00 3075 Интелектуална собственост Икономика, общество и човешки ресурси бакалаври дистанционно 909 90900
Л 1.12.2018 г. 9.00 - 15.00 2006 Интелектуална собственост Икономика и инфраструктура бакалаври дистанционно 910 91000