Научен секретар
Катедра "Творчески индустрии и интелектуална собственост"

Николай Евгениев Крушков

Гл.ас. д-р Николай Евгениев Крушков

Катедра "Творчески индустрии и интелектуална собственост"

Бизнес факултет

E-mail Служебен E-mail: nkrushkov@mail.bg

Phone number Телефон: (02) 8195 603

Office Кабинет: 1076Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л понеделник 17.45 - 19.15 4004 Фирмена сигурност и икономическо разузнаване Интелектуална собственост и бизнес с преп. на англ.език бакалаври редовно 130 13000
У понеделник 19.30 - 21.00 4004 Фирмена сигурност и икономическо разузнаване Интелектуална собственост и бизнес с преп. на англ.език бакалаври редовно 130 1332
Л вторник 17.45 - 19.15 П047 Артмениджмънт Интелектуална собственост и бизнес с преп. на англ.език бакалаври редовно 130 13000
У вторник 19.30 - 21.00 П047 Артмениджмънт Интелектуална собственост и бизнес с преп. на англ.език бакалаври редовно 130 1332
Л сряда 17.45 - 19.15 5006 Артмениджмънт Интелектуална собственост и бизнес бакалаври редовно 104 10400
У сряда 19.30 - 21.00 5006 Артмениджмънт Интелектуална собственост и бизнес бакалаври редовно 104 1209
Л 12.5.2017 г. - 14.5.2017 г. 9.00 - 17.30 4046 Интелектуална собственост и корпоративна сигурност Икономика на отбраната и сигурността - "Корпоративна сигурност" - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 58 5800
Л 27.5.2017 г. - 28.5.2017 г. 9.00 - 15.00 4003 Интелектуална собственост и корпоративна сигурност Икономика на отбраната и сигурността - "Корпоративна сигурност" - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 58 5800