Директор
Научноизследователски център за регионални изследвания
Николай Иванов Цонков

Доц. д-р Николай Иванов Цонков

Служебен E-mail: n.tzonkov@unwe.bg
Телефон: (02) 8195 646
Кабинет: П041
Консултации: Вторник 10.00 - 12.00 Петък 10.30 - 12.30

2016 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание с редколегия (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: Николай Иванов Цонков
Заглавие: Към въпроса за проекциите на външната политика на Руската Федерация в Източните Балкани
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Военен журнал
Страници от-до: 35-47
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Военна академия "Г. С. Раковски"
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2015
Месец на публикуване: 04
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2016 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Николай Иванов Цонков
Заглавие: Проблеми пред е-управлението в България
Наименование на сборник: VIII-ма Международна Научна Конференция „Е-управление и Е-комуникации“
Страници от-до: 9-14
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Технически университет
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2015
Месец на публикуване: 06
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2016 Публикация

НИД - дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: С импакт фактор
Автор/и: Николай Иванов Цонков
Заглавие: Развиващи се региони и пазари
Издание (наименование,том/кн./бр.№): УНСС
Страници от-до: 1-268
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Стопанство
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 04
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2016 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание с редколегия (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: Николай Иванов Цонков
Заглавие: Външната политика на Русия и някои нейни съвременни проекции на Балканите
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Международни отношения
Страници от-до: 19-34
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Международни отношения
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2015
Месец на публикуване: 12
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2014 Публикация

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация: Доклад
Вид издание:
Номер : 1
Място на провеждане: Созопол
Организатор: Технически университет - София
Автор/и: Николай Цонков
Процент участие в съавторство: 100
Страници от-до: 245-251
Дата на провеждане (дд.мм.гггг): 10.06.2014
Дата на публикуване (дд.мм.гггг): 10.06.2014
Наименование на научния форум: VI Международна научна конференция "Е-управление"
Тема: Подобряване на обслужването на гражданите в Централно военно окръжие (ЦВО) към Министерство на отбраната чрез изграждане на електронен архив за база данни
Забележка:

2014 Публикация

НИД - дейност: Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: Николай Цонков
Година на публикуване: 2014
Заглавие: Възобновяемите енергийни източници в България в контекста на "Европа 2020"
Списание/издателство/издание: Международни отношения
Място на публикуване (град, държава): София
Процент участие в съавторство: 100
Страници от-до: 85-95
Забележка:

2014 Публикация

НИД - дейност: Публикувана статия в международно списание в ред. колегия (бр. статии)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: Николай Цонков
Година на публикуване: 2014
Заглавие: Possibilities for Adoption of E-governance in the Ministry of Finance and Development of Electronic Services in the National Revenue Agency in Bulgaria
Списание/издателство/издание: Economic alternatives
Място на публикуване (град, държава): София
Процент участие в съавторство: 100
Страници от-до: 99-107
Забележка:

2014 Публикация

НИД - дейност: Публикувана статия в международно списание в ред. колегия (бр. статии)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: Николай Цонков
Година на публикуване: 2014
Заглавие: Some problems of administrative regulation on economic activity in Bulgaria
Списание/издателство/издание: Economic alternatives
Място на публикуване (град, държава): София
Процент участие в съавторство: 100
Страници от-до: 118-125
Забележка:

2014 Публикация

НИД - дейност: Публикувана статия в международно списание в ред. колегия (бр. статии)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: Николай Цонков
Година на публикуване: 2014
Заглавие: Development of E-governance and Electronic Services in Ministry of Finance
Списание/издателство/издание: Journal of US-China Public Administration
Място на публикуване (град, държава): New York
Процент участие в съавторство: 100
Страници от-до: 23-33
Забележка:

2014 Публикация

НИД - дейност: Публикувана монография (книга) (бр. монографии)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация: Монография
Вид издание:
Автор/и: Николай Цонков
Година на публикуване: 2014
Заглавие: Икономическа сигурност и икономическа политика
Списание/издателство/издание: Сиела
Място на публикуване (град, държава): София
Процент участие в съавторство: 100
Страници от-до: 1-206
Забележка:

2014 Публикация

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: С редколегия
Номер : 4
Място на провеждане: София
Организатор: Национален политически институт "Димитър Благоев"
Автор/и: Николай Цонков
Процент участие в съавторство: 100
Страници от-до: 402-425
Дата на провеждане (дд.мм.гггг): 10.06.2014
Дата на публикуване (дд.мм.гггг): 10.11.2014
Наименование на научния форум: Социални идеи, движения и политики
Тема: Икономическа сигурност на българската държава в условията на глобализация
Забележка:

2014 Публикация

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Номер : 6
Място на провеждане: София
Организатор: УНСС
Автор/и: Николай Цонков
Процент участие в съавторство: 100
Страници от-до: 62-70
Дата на провеждане (дд.мм.гггг): 23.05.2014
Дата на публикуване (дд.мм.гггг): 20.11.2014
Наименование на научния форум: Новите международни реалности: предизвикателства пред изследването на международните отношения и външната политика
Тема: Средата за сигурност в българската държава в контекста на промяна в системата на международни отношения
Забележка:

2014 Друго

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : 5
Място на провеждане: София
Организатор: Военна академия "Георги Стойков Раковски"
Автор/и: Николай Цонков
Процент участие в съавторство: 100
Страници от-до: 53-63
Дата на провеждане (дд.мм.гггг): 22.05.2014
Дата на публикуване (дд.мм.гггг): 20.12.2014
Наименование на научния форум: Политика за сигурност и отбрана в съвременната среда
Тема: Перспективи за развитие на "ТЕРЕМ" ЕАД и военно-отбранителната индустрия
Забележка:

2014 Друго

НИД - дейност: Работа с информационни източници
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Забележка:

2013 Публикация

НИД - дейност: Публикувана статия в международно списание в ред. колегия (бр. статии)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Реферирани издания
Автор/и: Николай Цонков
Година на публикуване: 2013
Заглавие: Some problems of administrative regulation on economic activity in Bulgaria
Списание/издателство/издание: Economic Alternatioves Journal
Място на публикуване (град, държава): София
Процент участие в съавторство: 100
Страници от-до: 118-125
Забележка:

2013 Публикация

НИД - дейност: Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: Николай Цонков
Година на публикуване: 2013
Заглавие: Средата на сигурност на България и перспективи за развитие на политиката й за сигурност
Списание/издателство/издание: Военен журнал
Място на публикуване (град, държава): София
Процент участие в съавторство: 100
Страници от-до: 92-98
Забележка:

2013 Публикация

НИД - дейност: Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: Николай Цонков
Година на публикуване: 2013
Заглавие: Геоикономически възможности за повишаване на Балканаската сигурност
Списание/издателство/издание: Международни отношения
Място на публикуване (град, държава): софия
Процент участие в съавторство: 100
Страници от-до: 37-44
Забележка:

2013 Публикация

НИД - дейност: Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: Николай Иванов Цонков
Година на публикуване: 2014
Заглавие: Икономогеографска характеристика на Северна Америка
Списание/издателство/издание: Международни отношения
Място на публикуване (град, държава): София
Процент участие в съавторство: 100
Страници от-до: 183-200
Забележка:

2013 Публикация

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Номер : 13
Място на провеждане: София
Организатор: УНСС
Автор/и: Николай Цонков
Процент участие в съавторство: 100
Страници от-до: 199 до 202
Дата на провеждане (дд.мм.гггг): 30.05.2012
Дата на публикуване (дд.мм.гггг): 31.05.2012
Наименование на научния форум: Регионалното развитие в България - тенденции и перспективи
Тема: Усъвършенстване на европейските оперативни пограми през новия програмен период в България за балансиран регионален икономически растеж
Забележка: участие с доклад

2013 Публикация

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Номер : 3
Място на провеждане: Созопол
Организатор: Технически университет - София
Автор/и: Николай Цонков
Процент участие в съавторство: 100
Страници от-до: 33 до 38
Дата на провеждане (дд.мм.гггг): 01.06.2012
Дата на публикуване (дд.мм.гггг): 02.05.2012
Наименование на научния форум: Е-управлението
Тема: Възможности за усъвършенстване на е-управлението в НАП
Забележка: участие с доклад

2013 Публикация

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Номер : 978-954-9370-97-3
Място на провеждане: Бургас
Организатор: Бургаски свободен университет
Автор/и: Николай Цонков
Процент участие в съавторство: 100
Страници от-до: 205-209
Дата на провеждане (дд.мм.гггг): 15.06.2013
Дата на публикуване (дд.мм.гггг): 01.09.2013
Наименование на научния форум: Знанието - традиции, иновации, перспективи
Тема: Възможности за подобряване на градската среда и стимулиране на икономическото развитие на общините чрез изграждане на въздуше трамвай
Забележка:

2013 Публикация

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Номер : 978-954-9370-97-3
Място на провеждане: Бургас
Организатор: Бургаски свободен университет
Автор/и: Николай Цонков
Процент участие в съавторство: 100
Страници от-до: 214-218
Дата на провеждане (дд.мм.гггг): 15.06.2013
Дата на публикуване (дд.мм.гггг): 01.09.2013
Наименование на научния форум: Знанието - традиции, иновации, перспективи
Тема: Управление на знанието като фактор за регионално развитие
Забележка:

2013 Публикация

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Номер : 978-954-9370-97-3
Място на провеждане: Бургас
Организатор: Бургаски свободен университет
Автор/и: Николай Цонков
Процент участие в съавторство: 100
Страници от-до: 209-214
Дата на провеждане (дд.мм.гггг): 15.06.2013
Дата на публикуване (дд.мм.гггг): 01.09.2013
Наименование на научния форум: Знанието - традиции, иновации, перспективи
Тема: Туристическият отрасъл като възможност за икономическо развитие на България
Забележка:

2013 Проява / Дейност

НИД - дейност: Работа с информационни източници
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Забележка:

2013 Проява / Дейност

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В интернет
Номер : 7
Място на провеждане: Москва
Организатор: Руское общественое движение "Возрождение. Злотой век"
Автор/и: Николай Цонков
Процент участие в съавторство: 100
Страници от-до: 64 до 68
Дата на провеждане (дд.мм.гггг): 15.08.2011
Дата на публикуване (дд.мм.гггг): 30.09.2012
Наименование на научния форум: Славянская цивилизация - проблеммьй и перспективьй
Тема: Етничества - вьйзов и угроза перед болгарским обществом и славянством
Забележка: интернет конференция

2013 Проява / Дейност

НИД - дейност: Участие в университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация: Доклад
Вид издание: С редколегия
Номер : НИД НП-10/2011
Наименование: РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ В БЪЛГАРИЯ - ТЕНДЕНЦИ И ПЕРСПЕКТИВИ
Ръководител: ПРОФ. Д-Р СОНЯ ДОКОВА
Колектив: ПРОФ. Д-Р СОНЯ ДОКОВА, ДОЦ. Д-Р КАМЕН ПЕТРОВ, ГЛ.АС. Д-Р ГЕОРГИ НИКОЛОВ, ГЛ.АС. Д-Р НИКОЛАЙ ЦОНКОВ, АС. РАЛИЦА ВЕЛЕВА, АС. ЦВЕТЕЛИНА БАРБЕРОВА, ГЛ.АС. ВЛАДИМИР ВЪЛКОВ
Описание: КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗИТИЕ В БЪЛГАРИЯ
Начало (дд.мм.гггг): 30.03.2011
Край (дд.мм.гггг): 12.12.2012
Забележка: уцастие в подготовката и изнасяне на доклад на конференцията

2013 Проекти

НИД - дейност: Участие в университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : НИД НИ 1-7/2011
Наименование: Инструменти за повишаване на качеството на публичните услуги
Ръководител: ПРОФ. Д-Р ЕВГЕНИЯ ДЕЛЧЕВА
Колектив: проф. д-р Евгения Делчева, проф. д-р Соня Докова, доц. д-р Деница Горчилова, ас. д-р Николай Цонков, ас. д-р Калин Боянов, гл. ас. Владимир Вълков, ас. Ралица Велева, ас. Цветелина Берберова
Описание: Изследване на внедрените инструменти за повишаване на качеството на публичните услуги
Начало (дд.мм.гггг): 30.03.2011
Край (дд.мм.гггг): 10.12.2013
Забележка: участие в изследването и анализ на резултатите

2013 Друго

НИД - дейност: Работа с информационни източници
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Забележка:

Година: 2012 - Проект / Програма

Участие в университетски проект (бр. проекти)

Номер : 1

Наименование: Клъстерите капитализъм (типология и динамика на капиталистическите икономики)

Ръководител: Проф. д-с.н. Георги Найденов

Колектив: Проф.д.с.н Г. Найденов, Доц. д-р А. Нончев, доц. д-р К. Харалампиев, ас. д-р Н. Цонков, докторант Мирослава Даковска, ас. Р. Велева

Описание: Изследване клъстерирането на държавите на база икономически, политически и социални показатели, като основа за тяхното държавно развитие

Начало: 01.2009

Край: 01.2012

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: Николай Иванов Цонков

Година на публикуване: 2011

Заглавие: Проблемни аспекти на е-управлението в държавната сфера

Име на списание/издателство: Технически университет

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: от 53 до 57

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Участие в доклад/постер в официален научен форум на международна организация (бр. участия)

Номер : 2011

Място на провеждане: София

Организатор: Тракийски университет

Автор/и: Николай Иванов Цонков

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: от 67-71

Дата на провеждане: 24.06.2011

Дата на публикуване: 24.06.2011

Наименование на научния форум: Втора международна научна конференция: "Бизнесът и развитието на регионите. Селските райони - поглед към Европа 2020."

Тема: България на три скорости или възможности за привличане на инвестиции в българските региони

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 2011

Място на провеждане: Стара Загора

Организатор: Тракийски университет

Автор/и: Николай Иванов Цонков

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 68-72

Дата на провеждане: 24.06.2011

Дата на публикуване: 25.06.2011

Наименование на научния форум: Втора международна научна конференция: "Бизнесът и развитието на регионите. Селските райони - поглед към Европа 2020."

Тема: България на три скорости или възможности за привличане на инвестиции в българските региони

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 2011

Място на провеждане: Бургас

Организатор: Бургаски свободен университет

Автор/и: Николай Иванов Цонков

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 101-105

Дата на провеждане: 25.06.2011

Дата на публикуване: 25.06.2011

Наименование на научния форум: Научна конференция с международно участие, “Взаимодействието теория – практика: ключови проблеми и решения”

Тема: За някои проблеми на административното регулиране на стопанската дейност в България

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Участие с покана за доклад в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 2011

Място на провеждане: Бургас

Организатор: Черноморски институт

Автор/и: Николай Иванов Цонков

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 97-107

Дата на провеждане: 27.05.2011

Дата на публикуване: 30.06.2011

Наименование на научния форум: Европейската стратегия за Черно море и енергийната политика в черноморския регион

Тема: Предизвикателства и заплахи пред икономическата сигурност на Черноморския регион

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Участие с покана за доклад в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 2011

Място на провеждане: София

Организатор: Международен институт за сигурност и сътрудничество

Автор/и: Николай Иванов Цонков

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 67-70

Дата на провеждане: 01.07.2011

Дата на публикуване: 30.07.2011

Наименование на научния форум: Международната конференция на тема: "Неделимостта на сигурността в международните отношения"

Тема: Балканското и регионално сътрудничество като генератор на регионална и международна сигурност

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Подготовка на дисертация и хабилитационни трудове (бр. трудове)

Работно наименование: Административно регулиране на стопанската дейност в периода 2001-2009 г.

Период на осъществяване /в години / : 2011

Дата: 17.09.2011

Забележка:

Година: 2011 - Друго

Работа с информационни източници

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 2010

Място на провеждане: София Военна академия "Г.С. Раковски

Организатор: Военна академия "Г.С. Раковски

Автор/и: Николай Иванов Цонков

Процент участие в съавторство: 0

Брой страници от-до: 124-127

Дата на провеждане: 02.11.2010

Дата на публикуване: 01.12.2010

Наименование на научния форум: Изграждане на системата за сигурност, базирана на знания-предизвикателства и възможности

Тема: Новите знания и въздействието им върху икономическата сигурност на държавата

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 2010

Място на провеждане: София Военна академия "Г.С. Раковски

Организатор: Военна академия “Г. С. Раковски”, Политика за сигурност и отбрана – актуални проблеми на националната и международната сигурност, 2010

Автор/и: Николай Иванов Цонков

Процент участие в съавторство: 0

Брой страници от-до: 22-30

Дата на провеждане: 01.06.2010

Дата на публикуване: 01.06.2010

Наименование на научния форум: годишна научна конференция “Политика за сигурност и отбрана – актуални проблеми на националната и международната сигурност” на факултет “Национална сигурност и отбрана”.

Тема: Проблемни аспекти при създаване на система от показатели за оценяване икономическата сигурност на българската държава.

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 2010

Място на провеждане: Варна

Организатор: Икономически университет - град Варна

Автор/и: Николай Иванов Цонков

Процент участие в съавторство: 0

Брой страници от-до: 449-453

Дата на провеждане: 13.05.2010

Дата на публикуване: 14.05.2010

Наименование на научния форум: Университетска юбилейна международна научна конференция посветена на 90-годишнината на ИУ - Варна

Тема: Предизвикателствата пред България в условията на глобализация и влиянието и върху националната икономика

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 2010

Място на провеждане: Бургас

Организатор: Бургаски свободен университет

Автор/и: Николай Иванов Цонков

Процент участие в съавторство: 0

Брой страници от-до: 113-118

Дата на провеждане: 24.05.2010

Дата на публикуване: 01.04.2011

Наименование на научния форум: Международна конференция “Предизвикателства пред висшето образование и научните изследвания в условията на криза”, Бургаски свободен университет.

Тема: Възможности за по-ефективно административно регулиране на стопанската дейност в България,

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: Николай Иванов Цонков

Година на публикуване: 2010

Заглавие: Повече или по-малко държава в икономиката

Име на списание/издателство: Икономика бр.2

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 0

Брой страници от-до: 20-23

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: Николай Иванов Цонков

Година на публикуване: 2010

Заглавие: Административно регулиране на стопанската дейност

Име на списание/издателство: Икономика бр. 4 2010

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 0

Брой страници от-до: 20-24

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: Николай Иванов Цонков

Година на публикуване: 2010

Заглавие: 3. За формиране на система от показатели за измерване на икономическата сигурност на България,

Име на списание/издателство: Международни отношения бр.5

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 0

Брой страници от-до: 34-40

Забележка:

Година: 2010 - Друго

Работа с информационни източници

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Подготовка на дисертация и хабилитационни трудове (бр. трудове)

Работно наименование: Административно регулиране на стопанската дейност в периода 2001-2009 г.

Период на осъществяване /в години / : 4

Дата: 24.10.2011

Забележка: дисертацията е обсъдена за първи път от първичното звено на 28.02.2011 г.

Година: 2010 - Публикация

Разработване на научно-образователни и научнопопулярни статии и др. (до 20% от годишен норматив) (бр. материали)

Автор/и: Соня Петрова Докова/Камен Димитров Петров/Николай Иванов Цонков

Година на публикуване: 2010

Заглавие: Геоикономика (теми и материали за подготовка)

Име на списание/издателство: Авангард Прима

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 30

Брой страници от-до: 8-86,93-101,102-111,121-132,151-163,195-204

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Разработване на научно-образователни и научнопопулярни статии и др. (до 20% от годишен норматив) (бр. материали)

Автор/и: Соня Петрова Докова/Камен Димитров Петров/Николай Иванов Цонков

Година на публикуване: 2010

Заглавие: Геоикономика (теми и материали за подготовка)

Име на списание/издателство: Авангард Прима

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 30

Брой страници от-до: 8-86,93-101,102-111,121-132,151-163,195-204

Забележка: