Николай Иванов Цонков

Доц. д-р Николай Иванов Цонков

Служебен E-mail: [email protected]
Телефон: (02) 8195 646
Кабинет: П041
Консултации: Понеделник 14.00 - 16.00 Вторник 11.00 - 13.00

2022 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание, индексирано в Thomson Reuters/Web of Knowledge/ или Scopus (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано в Thomson Reuters
Автор/и: Tzvetelina Berberova-Valcheva, Kamen Petrov, Nikolay Tsonkov
Заглавие: Adoption of Information Technologies for Black Sea Region Municipalities' Smart Development
Издание (наименование,том/кн./бр.№): International Journal on Information Technologies and Security, 14(1)
Страници от-до: 87-96
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Printing house of the Technical University of Sofia
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2022
Месец на публикуване: 02
Процент участие в съавторство: 34
Забележка:

2022 Публикация

НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Tzvetelina Berberova-Valcheva, Kamen Petrov, Nikolay Tsonkov
Заглавие: Meaning and Role of Higher School for Bulgarian Regions’ Sustainable Development
Издание (наименование,том/кн./бр.№): MEST Journal, 15 07, 10(2)
Страници от-до: 1-13
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Beograd University
Място на публикуване (град, държава): Beograd, Serbia
Година на публикуване: 2022
Месец на публикуване: 06
Процент участие в съавторство: 34
Забележка:

2022 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България / международна организация / (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Nikolay Tsonkov, Kamen Petrov
Заглавие: Implementation of Smart Public Sector Governance Systems in the Large Cities in the Southeastern Planning Region of Bulgaria
Наименование на сборник: 36th International Conference on Information Technologies, InfoTech 2022 - Proceedings
Страници от-до: 1-4
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Printing house of the Technical University of Sofia
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2022
Месец на публикуване: 09
Процент участие в съавторство: 50
Забележка:

2022 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България / международна организация / (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Kamen Petrov, NikolayTsonkov
Заглавие: Analysis of the Implementation of Smart Cities Initiatives in Northeast Bulgaria's Districts
Наименование на сборник: 36th International Conference on Information Technologies, InfoTech 2022 - Proceedings
Страници от-до: 1-4
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Printing house of the Technical University of Sofia
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2022
Месец на публикуване: 09
Процент участие в съавторство: 50
Забележка:

2022 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание, индексирано в Thomson Reuters/Web of Knowledge/ или Scopus (брой)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано в Thomson Reuters
Автор/и: Kamen Petrov, NikolayTsonkov
Заглавие: Regional Aspects and Development Opportunities in Bulgaria in the Context of the European Green Deal
Издание (наименование,том/кн./бр.№): European Integration Studies(16)
Страници от-до: 97-109
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Kaunas University of Technology
Място на публикуване (град, държава): Kaunas, Luthuania
Година на публикуване: 2022
Месец на публикуване: 10
Процент участие в съавторство: 50
Забележка:

2022 Публикация

НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Kamen Petrov, NikolayTsonkov, Tzvetelina Berberova-Valcheva
Заглавие: Evaluation of Interconnectivity Between Higher Education and Business–Bulgarian Case
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Journal of European Economy, 21(1)
Страници от-до: 46-68
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Publishing House «Economichna Dumka»
Място на публикуване (град, държава): Ukraine
Година на публикуване: 2022
Месец на публикуване: 07
Процент участие в съавторство: 34
Забележка:

2022 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание с редколегия (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: Николай Цонков
Заглавие: Българските транспортни коридори през призмата на Инициативата „Три морета“
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Международни отношения, (3-4)
Страници от-до: 63-68
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИСМО
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2022
Месец на публикуване: 07
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2022 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание с редколегия (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: Николай Цонков, Чавдар Минчев
Заглавие: Възможно ли е да има български национални интереси в условията на глобална и регионална несигурност?
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Международни отношения, бр. 5-6
Страници от-до: 95-107
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИСМО
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2022
Месец на публикуване: 12
Процент участие в съавторство: 50
Забележка:

2022 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание с редколегия (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: Николай Цонков
Заглавие: УПРАВЛЕНИЕ НА КРИЗИ ИЛИ ЕФЕКТИВНО „НЕУПРАВЛЯЕМ“ ХАОС НА БЪЛГАРСКАТА СИСТЕМА ЗА НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ
Издание (наименование,том/кн./бр.№): сп. Сигурност и отбрана, година 1, бр. 1
Страници от-до: 116-136
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Военен университет "В. Левски"
Място на публикуване (град, държава): В. Търново, България
Година на публикуване: 2022
Месец на публикуване: 11
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2022 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание с редколегия (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: Николай Цонков, Камен Петров
Заглавие: Ролята на България при изграждане на трансгранична свързаност в Югоизточното европейското пространство
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Международни отношения, бр. 5-6
Страници от-до: 127-141
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИСМО
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2022
Месец на публикуване: 12
Процент участие в съавторство: 50
Забележка:

2022 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание с редколегия (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: Николай Цонков, Камен Петров
Заглавие: Ролята на България при изграждане на трансгранична свързаност в Югоизточното европейското пространство
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Международни отношения, бр. 5-6
Страници от-до: 127-141
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИСМО
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2022
Месец на публикуване: 12
Процент участие в съавторство: 50
Забележка:

2022 Публикация

НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Tsonkov, N., Petrov, K., Berberova-Valcheva, Tz.
Заглавие: Intelligent development and connectedness in the context of the regional development
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Yearbook of UNWE, (2)
Страници от-до: 119-133
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИК - УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2022
Месец на публикуване: 12
Процент участие в съавторство: 34
Забележка:

2022 Участие

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в научен форум в чужбина (бр. участия)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Regional aspects and economic challenges of fair transition in the context of Green deal
Място на провеждане: Kaunas, Lithuania
Организатор: Kaunas University of Technology
Автор/и: Kamen Petrov, NikolayTsonkov
Процент участие в съавторство: 50
Година на провеждане: 2022
Месец на провеждане: 04
Тема: ICEP 2022 - 19th International Conference on European integration
Забележка:

2022 Участие

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в научен форум в чужбина (бр. участия)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Regional aspects and economic challenges of fair transition in the context of Green deal
Място на провеждане: Kaunas, Lithuania
Организатор: Kaunas University of Technology
Автор/и: Kamen Petrov, NikolayTsonkov
Процент участие в съавторство: 50
Година на провеждане: 2022
Месец на провеждане: 04
Тема: ICEP 2022 - 19th International Conference on European integration
Забележка:

2022 Публикация

НИД - дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: Неиндексирано
Автор/и: Николай Цонков, Симеон Желев, Надя Миронова, Камен Петров, Даниела Тодорова, Цветелина Берберова-Вълчева
Заглавие: 2. Методологическа рамка на изследователските подходи към висшето образование
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Анализ и оценка на съсредоточието на висшите училища на регионално ниво и възможностите за тяхната оптимизация
Страници от-до: 11-47
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИК - УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2022
Месец на публикуване: 03
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2022 Публикация

НИД - дейност: Монография / книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Монография
Вид издание: Неиндексирано
Автор/и: Николай Цонков
Заглавие: Регулаторни модели за териториално развитие
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИК - УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2022
Месец на публикуване: 08
Общ брой страници: 232
Страници от-до: 1-232
Процент участие в съавторство: 100
Брой издателски коли /16 стр., 1800 знака/: 14
Забележка:

2022 Публикация

НИД - дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: Николай Цонков, Чавдар Минчев
Заглавие: Възможно ли е да има български национални интереси в условията на глобална и регионална несигурност?
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Международни отношения, бр. 5-6
Страници от-до: 95-107
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИСМО
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2022
Месец на публикуване: 12
Процент участие в съавторство: 50
Забележка:

2022 Публикация

НИД - дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: Николай Цонков, Чавдар Минчев
Заглавие: Възможно ли е да има български национални интереси в условията на глобална и регионална несигурност?
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Международни отношения, бр. 5-6
Страници от-до: 95-107
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИСМО
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2022
Месец на публикуване: 12
Процент участие в съавторство: 50
Забележка:

2022 Публикация

НИД - дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: Николай Цонков, Чавдар Минчев
Заглавие: Възможно ли е да има български национални интереси в условията на глобална и регионална несигурност?
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Международни отношения, бр. 5-6
Страници от-до: 95-107
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИСМО
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2022
Месец на публикуване: 12
Процент участие в съавторство: 50
Забележка:

2022 Публикация

НИД - дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: Николай Цонков, Чавдар Минчев
Заглавие: Възможно ли е да има български национални интереси в условията на глобална и регионална несигурност?
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Международни отношения, бр. 5-6
Страници от-до: 95-107
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИСМО
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2022
Месец на публикуване: 12
Процент участие в съавторство: 50
Забележка:

2022 Публикация

НИД - дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: Николай Цонков, Чавдар Минчев
Заглавие: Възможно ли е да има български национални интереси в условията на глобална и регионална несигурност?
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Международни отношения, бр. 5-6
Страници от-до: 95-107
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИСМО
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2022
Месец на публикуване: 12
Процент участие в съавторство: 50
Забележка:

2022 Публикация

НИД - дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: Николай Цонков, Чавдар Минчев
Заглавие: Възможно ли е да има български национални интереси в условията на глобална и регионална несигурност?
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Международни отношения, бр. 5-6
Страници от-до: 95-107
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИСМО
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2022
Месец на публикуване: 12
Процент участие в съавторство: 50
Забележка:

2022 Публикация

НИД - дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: Николай Цонков, Чавдар Минчев
Заглавие: Възможно ли е да има български национални интереси в условията на глобална и регионална несигурност?
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Международни отношения, бр. 5-6
Страници от-до: 95-107
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИСМО
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2022
Месец на публикуване: 12
Процент участие в съавторство: 50
Забележка:

2022 Публикация

НИД - дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: Николай Цонков, Чавдар Минчев
Заглавие: Възможно ли е да има български национални интереси в условията на глобална и регионална несигурност?
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Международни отношения, бр. 5-6
Страници от-до: 95-107
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИСМО
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2022
Месец на публикуване: 12
Процент участие в съавторство: 50
Забележка:

2022 Публикация

НИД - дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: Николай Цонков, Чавдар Минчев
Заглавие: Възможно ли е да има български национални интереси в условията на глобална и регионална несигурност?
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Международни отношения, бр. 5-6
Страници от-до: 95-107
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИСМО
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2022
Месец на публикуване: 12
Процент участие в съавторство: 50
Забележка:

2022 Публикация

НИД - дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: Николай Цонков, Чавдар Минчев
Заглавие: Възможно ли е да има български национални интереси в условията на глобална и регионална несигурност?
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Международни отношения, бр. 5-6
Страници от-до: 95-107
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИСМО
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2022
Месец на публикуване: 12
Процент участие в съавторство: 50
Забележка:

2022 Публикация

НИД - дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: Николай Цонков, Чавдар Минчев
Заглавие: Възможно ли е да има български национални интереси в условията на глобална и регионална несигурност?
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Международни отношения, бр. 5-6
Страници от-до: 95-107
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИСМО
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2022
Месец на публикуване: 12
Процент участие в съавторство: 50
Забележка:

2022 Публикация

НИД - дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: Николай Цонков, Чавдар Минчев
Заглавие: Възможно ли е да има български национални интереси в условията на глобална и регионална несигурност?
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Международни отношения, бр. 5-6
Страници от-до: 95-107
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИСМО
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2022
Месец на публикуване: 12
Процент участие в съавторство: 50
Забележка:

2022 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Nikolay Tsonkov
Заглавие: E-MANAGEMENT AND E-COMMUNICATION IN TERM OF COVID-19 PANDEMIC. TENDENCIES AND CONSEQUENCES ON DEVELOPMENT OF REGIONS
Наименование на сборник: XIII-th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE “E-Governance and E-Communications”
Страници от-до: 213-218
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Printing house of the Technical University of Sofia
Място на публикуване (град, държава): Sofia, Bulgaria
Година на публикуване: 2021
Месец на публикуване: 11
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2022 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Nikolay Tsonkov
Заглавие: E-MANAGEMENT AND E-COMMUNICATION IN TERM OF COVID-19 PANDEMIC. TENDENCIES AND CONSEQUENCES ON DEVELOPMENT OF REGIONS
Наименование на сборник: XIII-th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE “E-Governance and E-Communications”
Страници от-до: 213-218
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Printing house of the Technical University of Sofia
Място на публикуване (град, държава): Sofia, Bulgaria
Година на публикуване: 2021
Месец на публикуване: 11
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2022 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Nikolay Tsonkov
Заглавие: Challenges and opportunities for green economy transformation of Gabrovo District
Наименование на сборник: SHS Web of Conferences "BUSINESS AND REGIONAL DEVELOPMENT 2021"
Страници от-до: 1-8
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Trakia University, Stara Zagora
Място на публикуване (град, държава): Stara Zagora, Bulgaria
Година на публикуване: 2021
Месец на публикуване: 09
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2022 Публикация

НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Николай Цонков
Заглавие: WATER SECTOR MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF BULGARIAN REGIONS
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Mest journal, vol. 2
Страници от-до: 75-80
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): "Nikola Tesla" University in Beograd, Meste NGO
Място на публикуване (град, държава): Beograd, Serbia
Година на публикуване: 2021
Месец на публикуване: 08
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2022 Публикация

НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Николай Цонков
Заглавие: WATER SECTOR MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF BULGARIAN REGIONS
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Mest journal, vol. 2
Страници от-до: 75-80
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): "Nikola Tesla" University in Beograd, Meste NGO
Място на публикуване (град, държава): Beograd, Serbia
Година на публикуване: 2021
Месец на публикуване: 08
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2022 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание с редколегия (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: Николай Цонков
Заглавие: ИНИЦИАТИВАТА „ТРИ МОРЕТА“ ПРЕЗ ПРИЗМАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕСИ – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ВЪЗМОЖНОСТИ
Издание (наименование,том/кн./бр.№): сп. Международни отношения, бр. 3-4
Страници от-до: 81-89
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателско сдружение Международни отношения
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2021
Месец на публикуване: 07
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2022 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Николай Цонков
Заглавие: ВЪЗМОЖНОСТИ ПРЕД РЕЧНИТЕ И МОРСКИ РАЙОНИ В БЪЛГАРИЯ В КОНТЕКСТА НА КОНЦЕПЦИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СИНЯ И ЗЕЛЕНА ИКОНОМИКА В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
Наименование на сборник: Морето - граница или врата
Страници от-до: 23-27
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Черноморски институт
Място на публикуване (град, държава): Бургас
Година на публикуване: 2021
Месец на публикуване: 3
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2022 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Nikolay Tsonkov
Заглавие: CHALLENGES AND PERSPECTIVE OF TOURISTIC SECTOR IN BULGARIA
Наименование на сборник: Mechanics Transport Communications, Issue 19, Vol. 3/1
Страници от-до: 49-53
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Printing house of the Higher Transport School of Sofia
Място на публикуване (град, държава): Sofia, Bulgaria
Година на публикуване: 2021
Месец на публикуване: 11
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2022 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Николай Цонков
Заглавие: SPATIAL MANAGEMENT OF THE REGIONS – THEORITICAL AND PRACTICAL ASPECTS
Наименование на сборник: INTERNATIONAL CONFERENCE ON GLOBALISM, REGIONALISM, SECURITY DEPARTMENT OF NATIONAL AND REGIONAL SECURITY DEPARTMENT OF REGIONAL DEVELOPMENT
Страници от-до: 1-10
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИК на УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2021
Месец на публикуване: 10
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2022 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Николай Цонков, Цветелина Берберова-Вълчева
Заглавие: COMMUNICATION NETWORKS AND CONNECTIVITY OF REGIONS
Наименование на сборник: INTERNATIONAL CONFERENCE ON GLOBALISM, REGIONALISM, SECURITY
Страници от-до: 50-60
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИК на УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2021
Месец на публикуване: 10
Процент участие в съавторство: 50
Забележка:

2022 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание, индексирано в Thomson Reuters/Web of Knowledge/ или Scopus (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано в Thomson Reuters
Автор/и: Николай Цонков
Заглавие: ECONOMIC SECURITY AND REGIONAL POLICY
Издание (наименование,том/кн./бр.№): International Journal on Information Technologies & Security, № 1/vol. 13
Страници от-до: 79 - 87
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Printing house of the Technical University of Sofia
Място на публикуване (град, държава): Sofia, Bulgaria
Година на публикуване: 2021
Месец на публикуване: 3
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2022 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание с редколегия (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: Николай Цонков, Камен Петров, Цветелина Берберова-Вълчева
Заглавие: Преодоляване на регионалните дисбалансив Черноморския регион чрез въвеждане на нов подход на стратегическо планиране
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Международни отношения, кн. 6
Страници от-до: 19-32
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателско сдружение Международни отношения
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2021
Месец на публикуване: 12
Процент участие в съавторство: 33
Забележка:

2022 Проекти

НИД - дейност: Ръководство на национален проект (бр. проекти)
Вид проява: в България
Номер : 714/2021
Наименование: ОЦЕНКА И АНАЛИЗ НА СЪСРЕДОТОЧИЕТО НА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА НА РЕГИОНАЛНО НИВО И ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ТЯХНАТА ОПТИМИЗАЦИЯ
Ръководител: Николай Цонков
Колектив: Симеон Желев, Камен Петров, Надя Миронова, Даниела Тодорова, Цветелина Берберова-Вълчева
Описание: анализ и оценка на териториалното разположение на висшите училища в България и влиянието им за регионалното развитие
Начало (година): 2021
Начало (месец): 04
Край (година): 2021
Край (месец): 10
Забележка:

2022 Проекти

НИД - дейност: Ръководство на университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : НИ 4/2021
Наименование: Тенденции в регионалното развитие на административните центрове на общини от 10 000 до 30 000 души в Североизточен и Югоизточен райони за планиране
Ръководител: Николай Цонков
Колектив: Соня Докова, Камен Петров, Цветелина Берберова-Вълчева, Радослав Костев, Иля Медведовских, Цвятко Толев, Тодор Петров, Марин Маринов
Описание: Анализ на състоянието и потенциала на общинските центрове и очертаване на перспективите за развитие
Начало (година): 2021
Начало (месец): 03
Край (година): 2023
Край (месец): 03
Забележка:

2016 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание с редколегия (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: Николай Иванов Цонков
Заглавие: Към въпроса за проекциите на външната политика на Руската Федерация в Източните Балкани
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Военен журнал
Страници от-до: 35-47
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Военна академия "Г. С. Раковски"
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2015
Месец на публикуване: 04
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2016 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Николай Иванов Цонков
Заглавие: Проблеми пред е-управлението в България
Наименование на сборник: VIII-ма Международна Научна Конференция „Е-управление и Е-комуникации“
Страници от-до: 9-14
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Технически университет
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2015
Месец на публикуване: 06
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2016 Публикация

НИД - дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: С импакт фактор
Автор/и: Николай Иванов Цонков
Заглавие: Развиващи се региони и пазари
Издание (наименование,том/кн./бр.№): УНСС
Страници от-до: 1-268
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Стопанство
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 04
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2016 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание с редколегия (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: Николай Иванов Цонков
Заглавие: Външната политика на Русия и някои нейни съвременни проекции на Балканите
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Международни отношения
Страници от-до: 19-34
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Международни отношения
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2015
Месец на публикуване: 12
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2014 Публикация

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация: Доклад
Вид издание:
Номер : 1
Място на провеждане: Созопол
Организатор: Технически университет - София
Автор/и: Николай Цонков
Процент участие в съавторство: 100
Страници от-до: 245-251
Дата на провеждане (дд.мм.гггг): 10.06.2014
Дата на публикуване (дд.мм.гггг): 10.06.2014
Наименование на научния форум: VI Международна научна конференция "Е-управление"
Тема: Подобряване на обслужването на гражданите в Централно военно окръжие (ЦВО) към Министерство на отбраната чрез изграждане на електронен архив за база данни
Забележка:

2014 Публикация

НИД - дейност: Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: Николай Цонков
Година на публикуване: 2014
Заглавие: Възобновяемите енергийни източници в България в контекста на "Европа 2020"
Списание/издателство/издание: Международни отношения
Място на публикуване (град, държава): София
Процент участие в съавторство: 100
Страници от-до: 85-95
Забележка:

2014 Публикация

НИД - дейност: Публикувана статия в международно списание в ред. колегия (бр. статии)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: Николай Цонков
Година на публикуване: 2014
Заглавие: Possibilities for Adoption of E-governance in the Ministry of Finance and Development of Electronic Services in the National Revenue Agency in Bulgaria
Списание/издателство/издание: Economic alternatives
Място на публикуване (град, държава): София
Процент участие в съавторство: 100
Страници от-до: 99-107
Забележка:

2014 Публикация

НИД - дейност: Публикувана статия в международно списание в ред. колегия (бр. статии)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: Николай Цонков
Година на публикуване: 2014
Заглавие: Some problems of administrative regulation on economic activity in Bulgaria
Списание/издателство/издание: Economic alternatives
Място на публикуване (град, държава): София
Процент участие в съавторство: 100
Страници от-до: 118-125
Забележка:

2014 Публикация

НИД - дейност: Публикувана статия в международно списание в ред. колегия (бр. статии)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: Николай Цонков
Година на публикуване: 2014
Заглавие: Development of E-governance and Electronic Services in Ministry of Finance
Списание/издателство/издание: Journal of US-China Public Administration
Място на публикуване (град, държава): New York
Процент участие в съавторство: 100
Страници от-до: 23-33
Забележка:

2014 Публикация

НИД - дейност: Публикувана монография (книга) (бр. монографии)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация: Монография
Вид издание:
Автор/и: Николай Цонков
Година на публикуване: 2014
Заглавие: Икономическа сигурност и икономическа политика
Списание/издателство/издание: Сиела
Място на публикуване (град, държава): София
Процент участие в съавторство: 100
Страници от-до: 1-206
Забележка:

2014 Публикация

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: С редколегия
Номер : 4
Място на провеждане: София
Организатор: Национален политически институт "Димитър Благоев"
Автор/и: Николай Цонков
Процент участие в съавторство: 100
Страници от-до: 402-425
Дата на провеждане (дд.мм.гггг): 10.06.2014
Дата на публикуване (дд.мм.гггг): 10.11.2014
Наименование на научния форум: Социални идеи, движения и политики
Тема: Икономическа сигурност на българската държава в условията на глобализация
Забележка:

2014 Публикация

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Номер : 6
Място на провеждане: София
Организатор: УНСС
Автор/и: Николай Цонков
Процент участие в съавторство: 100
Страници от-до: 62-70
Дата на провеждане (дд.мм.гггг): 23.05.2014
Дата на публикуване (дд.мм.гггг): 20.11.2014
Наименование на научния форум: Новите международни реалности: предизвикателства пред изследването на международните отношения и външната политика
Тема: Средата за сигурност в българската държава в контекста на промяна в системата на международни отношения
Забележка:

2014 Друго

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : 5
Място на провеждане: София
Организатор: Военна академия "Георги Стойков Раковски"
Автор/и: Николай Цонков
Процент участие в съавторство: 100
Страници от-до: 53-63
Дата на провеждане (дд.мм.гггг): 22.05.2014
Дата на публикуване (дд.мм.гггг): 20.12.2014
Наименование на научния форум: Политика за сигурност и отбрана в съвременната среда
Тема: Перспективи за развитие на "ТЕРЕМ" ЕАД и военно-отбранителната индустрия
Забележка:

2014 Друго

НИД - дейност: Работа с информационни източници
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Забележка:

2013 Публикация

НИД - дейност: Публикувана статия в международно списание в ред. колегия (бр. статии)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Реферирани издания
Автор/и: Николай Цонков
Година на публикуване: 2013
Заглавие: Some problems of administrative regulation on economic activity in Bulgaria
Списание/издателство/издание: Economic Alternatioves Journal
Място на публикуване (град, държава): София
Процент участие в съавторство: 100
Страници от-до: 118-125
Забележка:

2013 Публикация

НИД - дейност: Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: Николай Цонков
Година на публикуване: 2013
Заглавие: Средата на сигурност на България и перспективи за развитие на политиката й за сигурност
Списание/издателство/издание: Военен журнал
Място на публикуване (град, държава): София
Процент участие в съавторство: 100
Страници от-до: 92-98
Забележка:

2013 Публикация

НИД - дейност: Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: Николай Цонков
Година на публикуване: 2013
Заглавие: Геоикономически възможности за повишаване на Балканаската сигурност
Списание/издателство/издание: Международни отношения
Място на публикуване (град, държава): софия
Процент участие в съавторство: 100
Страници от-до: 37-44
Забележка:

2013 Публикация

НИД - дейност: Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: Николай Иванов Цонков
Година на публикуване: 2014
Заглавие: Икономогеографска характеристика на Северна Америка
Списание/издателство/издание: Международни отношения
Място на публикуване (град, държава): София
Процент участие в съавторство: 100
Страници от-до: 183-200
Забележка:

2013 Публикация

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Номер : 13
Място на провеждане: София
Организатор: УНСС
Автор/и: Николай Цонков
Процент участие в съавторство: 100
Страници от-до: 199 до 202
Дата на провеждане (дд.мм.гггг): 30.05.2012
Дата на публикуване (дд.мм.гггг): 31.05.2012
Наименование на научния форум: Регионалното развитие в България - тенденции и перспективи
Тема: Усъвършенстване на европейските оперативни пограми през новия програмен период в България за балансиран регионален икономически растеж
Забележка: участие с доклад

2013 Публикация

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Номер : 3
Място на провеждане: Созопол
Организатор: Технически университет - София
Автор/и: Николай Цонков
Процент участие в съавторство: 100
Страници от-до: 33 до 38
Дата на провеждане (дд.мм.гггг): 01.06.2012
Дата на публикуване (дд.мм.гггг): 02.05.2012
Наименование на научния форум: Е-управлението
Тема: Възможности за усъвършенстване на е-управлението в НАП
Забележка: участие с доклад

2013 Публикация

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Номер : 978-954-9370-97-3
Място на провеждане: Бургас
Организатор: Бургаски свободен университет
Автор/и: Николай Цонков
Процент участие в съавторство: 100
Страници от-до: 205-209
Дата на провеждане (дд.мм.гггг): 15.06.2013
Дата на публикуване (дд.мм.гггг): 01.09.2013
Наименование на научния форум: Знанието - традиции, иновации, перспективи
Тема: Възможности за подобряване на градската среда и стимулиране на икономическото развитие на общините чрез изграждане на въздуше трамвай
Забележка:

2013 Публикация

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Номер : 978-954-9370-97-3
Място на провеждане: Бургас
Организатор: Бургаски свободен университет
Автор/и: Николай Цонков
Процент участие в съавторство: 100
Страници от-до: 214-218
Дата на провеждане (дд.мм.гггг): 15.06.2013
Дата на публикуване (дд.мм.гггг): 01.09.2013
Наименование на научния форум: Знанието - традиции, иновации, перспективи
Тема: Управление на знанието като фактор за регионално развитие
Забележка:

2013 Публикация

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Номер : 978-954-9370-97-3
Място на провеждане: Бургас
Организатор: Бургаски свободен университет
Автор/и: Николай Цонков
Процент участие в съавторство: 100
Страници от-до: 209-214
Дата на провеждане (дд.мм.гггг): 15.06.2013
Дата на публикуване (дд.мм.гггг): 01.09.2013
Наименование на научния форум: Знанието - традиции, иновации, перспективи
Тема: Туристическият отрасъл като възможност за икономическо развитие на България
Забележка:

2013 Проява / Дейност

НИД - дейност: Работа с информационни източници
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Забележка:

2013 Проява / Дейност

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В интернет
Номер : 7
Място на провеждане: Москва
Организатор: Руское общественое движение "Возрождение. Злотой век"
Автор/и: Николай Цонков
Процент участие в съавторство: 100
Страници от-до: 64 до 68
Дата на провеждане (дд.мм.гггг): 15.08.2011
Дата на публикуване (дд.мм.гггг): 30.09.2012
Наименование на научния форум: Славянская цивилизация - проблеммьй и перспективьй
Тема: Етничества - вьйзов и угроза перед болгарским обществом и славянством
Забележка: интернет конференция

2013 Проява / Дейност

НИД - дейност: Участие в университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация: Доклад
Вид издание: С редколегия
Номер : НИД НП-10/2011
Наименование: РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ В БЪЛГАРИЯ - ТЕНДЕНЦИ И ПЕРСПЕКТИВИ
Ръководител: ПРОФ. Д-Р СОНЯ ДОКОВА
Колектив: ПРОФ. Д-Р СОНЯ ДОКОВА, ДОЦ. Д-Р КАМЕН ПЕТРОВ, ГЛ.АС. Д-Р ГЕОРГИ НИКОЛОВ, ГЛ.АС. Д-Р НИКОЛАЙ ЦОНКОВ, АС. РАЛИЦА ВЕЛЕВА, АС. ЦВЕТЕЛИНА БАРБЕРОВА, ГЛ.АС. ВЛАДИМИР ВЪЛКОВ
Описание: КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗИТИЕ В БЪЛГАРИЯ
Начало (дд.мм.гггг): 30.03.2011
Край (дд.мм.гггг): 12.12.2012
Забележка: уцастие в подготовката и изнасяне на доклад на конференцията

2013 Проекти

НИД - дейност: Участие в университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : НИД НИ 1-7/2011
Наименование: Инструменти за повишаване на качеството на публичните услуги
Ръководител: ПРОФ. Д-Р ЕВГЕНИЯ ДЕЛЧЕВА
Колектив: проф. д-р Евгения Делчева, проф. д-р Соня Докова, доц. д-р Деница Горчилова, ас. д-р Николай Цонков, ас. д-р Калин Боянов, гл. ас. Владимир Вълков, ас. Ралица Велева, ас. Цветелина Берберова
Описание: Изследване на внедрените инструменти за повишаване на качеството на публичните услуги
Начало (дд.мм.гггг): 30.03.2011
Край (дд.мм.гггг): 10.12.2013
Забележка: участие в изследването и анализ на резултатите

2013 Друго

НИД - дейност: Работа с информационни източници
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Забележка:

Година: 2012 - Проект / Програма

Участие в университетски проект (бр. проекти)

Номер : 1

Наименование: Клъстерите капитализъм (типология и динамика на капиталистическите икономики)

Ръководител: Проф. д-с.н. Георги Найденов

Колектив: Проф.д.с.н Г. Найденов, Доц. д-р А. Нончев, доц. д-р К. Харалампиев, ас. д-р Н. Цонков, докторант Мирослава Даковска, ас. Р. Велева

Описание: Изследване клъстерирането на държавите на база икономически, политически и социални показатели, като основа за тяхното държавно развитие

Начало: 01.2009

Край: 01.2012

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: Николай Иванов Цонков

Година на публикуване: 2011

Заглавие: Проблемни аспекти на е-управлението в държавната сфера

Име на списание/издателство: Технически университет

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: от 53 до 57

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Участие в доклад/постер в официален научен форум на международна организация (бр. участия)

Номер : 2011

Място на провеждане: София

Организатор: Тракийски университет

Автор/и: Николай Иванов Цонков

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: от 67-71

Дата на провеждане: 24.06.2011

Дата на публикуване: 24.06.2011

Наименование на научния форум: Втора международна научна конференция: "Бизнесът и развитието на регионите. Селските райони - поглед към Европа 2020."

Тема: България на три скорости или възможности за привличане на инвестиции в българските региони

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 2011

Място на провеждане: Стара Загора

Организатор: Тракийски университет

Автор/и: Николай Иванов Цонков

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 68-72

Дата на провеждане: 24.06.2011

Дата на публикуване: 25.06.2011

Наименование на научния форум: Втора международна научна конференция: "Бизнесът и развитието на регионите. Селските райони - поглед към Европа 2020."

Тема: България на три скорости или възможности за привличане на инвестиции в българските региони

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 2011

Място на провеждане: Бургас

Организатор: Бургаски свободен университет

Автор/и: Николай Иванов Цонков

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 101-105

Дата на провеждане: 25.06.2011

Дата на публикуване: 25.06.2011

Наименование на научния форум: Научна конференция с международно участие, “Взаимодействието теория – практика: ключови проблеми и решения”

Тема: За някои проблеми на административното регулиране на стопанската дейност в България

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Участие с покана за доклад в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 2011

Място на провеждане: Бургас

Организатор: Черноморски институт

Автор/и: Николай Иванов Цонков

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 97-107

Дата на провеждане: 27.05.2011

Дата на публикуване: 30.06.2011

Наименование на научния форум: Европейската стратегия за Черно море и енергийната политика в черноморския регион

Тема: Предизвикателства и заплахи пред икономическата сигурност на Черноморския регион

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Участие с покана за доклад в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 2011

Място на провеждане: София

Организатор: Международен институт за сигурност и сътрудничество

Автор/и: Николай Иванов Цонков

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 67-70

Дата на провеждане: 01.07.2011

Дата на публикуване: 30.07.2011

Наименование на научния форум: Международната конференция на тема: "Неделимостта на сигурността в международните отношения"

Тема: Балканското и регионално сътрудничество като генератор на регионална и международна сигурност

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Подготовка на дисертация и хабилитационни трудове (бр. трудове)

Работно наименование: Административно регулиране на стопанската дейност в периода 2001-2009 г.

Период на осъществяване /в години / : 2011

Дата: 17.09.2011

Забележка:

Година: 2011 - Друго

Работа с информационни източници

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 2010

Място на провеждане: София Военна академия "Г.С. Раковски

Организатор: Военна академия "Г.С. Раковски

Автор/и: Николай Иванов Цонков

Процент участие в съавторство: 0

Брой страници от-до: 124-127

Дата на провеждане: 02.11.2010

Дата на публикуване: 01.12.2010

Наименование на научния форум: Изграждане на системата за сигурност, базирана на знания-предизвикателства и възможности

Тема: Новите знания и въздействието им върху икономическата сигурност на държавата

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 2010

Място на провеждане: София Военна академия "Г.С. Раковски

Организатор: Военна академия “Г. С. Раковски”, Политика за сигурност и отбрана – актуални проблеми на националната и международната сигурност, 2010

Автор/и: Николай Иванов Цонков

Процент участие в съавторство: 0

Брой страници от-до: 22-30

Дата на провеждане: 01.06.2010

Дата на публикуване: 01.06.2010

Наименование на научния форум: годишна научна конференция “Политика за сигурност и отбрана – актуални проблеми на националната и международната сигурност” на факултет “Национална сигурност и отбрана”.

Тема: Проблемни аспекти при създаване на система от показатели за оценяване икономическата сигурност на българската държава.

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 2010

Място на провеждане: Варна

Организатор: Икономически университет - град Варна

Автор/и: Николай Иванов Цонков

Процент участие в съавторство: 0

Брой страници от-до: 449-453

Дата на провеждане: 13.05.2010

Дата на публикуване: 14.05.2010

Наименование на научния форум: Университетска юбилейна международна научна конференция посветена на 90-годишнината на ИУ - Варна

Тема: Предизвикателствата пред България в условията на глобализация и влиянието и върху националната икономика

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 2010

Място на провеждане: Бургас

Организатор: Бургаски свободен университет

Автор/и: Николай Иванов Цонков

Процент участие в съавторство: 0

Брой страници от-до: 113-118

Дата на провеждане: 24.05.2010

Дата на публикуване: 01.04.2011

Наименование на научния форум: Международна конференция “Предизвикателства пред висшето образование и научните изследвания в условията на криза”, Бургаски свободен университет.

Тема: Възможности за по-ефективно административно регулиране на стопанската дейност в България,

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: Николай Иванов Цонков

Година на публикуване: 2010

Заглавие: Повече или по-малко държава в икономиката

Име на списание/издателство: Икономика бр.2

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 0

Брой страници от-до: 20-23

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: Николай Иванов Цонков

Година на публикуване: 2010

Заглавие: Административно регулиране на стопанската дейност

Име на списание/издателство: Икономика бр. 4 2010

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 0

Брой страници от-до: 20-24

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: Николай Иванов Цонков

Година на публикуване: 2010

Заглавие: 3. За формиране на система от показатели за измерване на икономическата сигурност на България,

Име на списание/издателство: Международни отношения бр.5

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 0

Брой страници от-до: 34-40

Забележка:

Година: 2010 - Друго

Работа с информационни източници

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Подготовка на дисертация и хабилитационни трудове (бр. трудове)

Работно наименование: Административно регулиране на стопанската дейност в периода 2001-2009 г.

Период на осъществяване /в години / : 4

Дата: 24.10.2011

Забележка: дисертацията е обсъдена за първи път от първичното звено на 28.02.2011 г.

Година: 2010 - Публикация

Разработване на научно-образователни и научнопопулярни статии и др. (до 20% от годишен норматив) (бр. материали)

Автор/и: Соня Петрова Докова/Камен Димитров Петров/Николай Иванов Цонков

Година на публикуване: 2010

Заглавие: Геоикономика (теми и материали за подготовка)

Име на списание/издателство: Авангард Прима

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 30

Брой страници от-до: 8-86,93-101,102-111,121-132,151-163,195-204

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Разработване на научно-образователни и научнопопулярни статии и др. (до 20% от годишен норматив) (бр. материали)

Автор/и: Соня Петрова Докова/Камен Димитров Петров/Николай Иванов Цонков

Година на публикуване: 2010

Заглавие: Геоикономика (теми и материали за подготовка)

Име на списание/издателство: Авангард Прима

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 30

Брой страници от-до: 8-86,93-101,102-111,121-132,151-163,195-204

Забележка: