Поля Стоянова Кацамунска

Проф. д-р Поля Стоянова Кацамунска

Служебен E-mail: polya.katsamunska@unwe.bg
Личен E-mail: polya_katsamunska@yahoo.com
Телефон: (02) 8195 621
Кабинет: 5034
Консултации: Понеделник от 12:00 до 14:00 часа и Вторник от 07:30 до 09:30 часа

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л сряда 10.45 - 12.15 3006 Протокол в публичната администрация Публична администрация бакалаври редовно 227 22700
Л сряда 12.30 - 15.00 4004 Основи на публичната администрация Бизнес икономика с преподаване на английски език бакалаври редовно 132 13200