Научен секретар
Катедра "Наказателноправни науки"

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Онлайн занятие » Л понеделник 07.15 - 10.30 3048 Наказателно изпълнително право Право бакалаври редовно 609 НИП
Онлайн занятие » Л понеделник 07.15 - 10.30 3048 Наказателно изпълнително право Право бакалаври редовно 610 НИП
Онлайн занятие » У понеделник 10.45 - 12.15 2120 Наказателнопроцесуално право Право бакалаври редовно 609 6050
Онлайн занятие » У вторник 14.15 - 15.45 2100 Наказателнопроцесуално право Право бакалаври редовно 609 6051
Онлайн занятие » У вторник 16.00 - 17.30 2100 Наказателнопроцесуално право Право бакалаври редовно 609 6052
Онлайн занятие » Л петък 14.15 - 16.45 2005 Основи на правото Икономика и инфраструктура бакалаври редовно 148 14800