Павел Петров Смолички

Доц. д-р Павел Петров Смолички

Служебен E-mail: [email protected]
Личен E-mail: [email protected]
Телефон: (02) 8195 410
Кабинет: 4063
Консултации: Онлайн консултации: Сряда: 12:00ч. - 14:00ч.

Година: 2012 - Проява / Дейност

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : издателство "Ивис"

Място на провеждане: Равда

Организатор: УНСС

Автор/и: Павел Смолички

Процент участие в съавторство: 10

Брой страници от-до: 10-15

Дата на провеждане: 31.03.2011г.

Дата на публикуване: 31.03.2011г.

Наименование на научния форум: Българското общество и законодателството

Тема: Тенденции в развитието на българското наказателнопроцесуално законодателство

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Подготовка на дисертация и хабилитационни трудове (бр. трудове)

Работно наименование: Гражданският иск в наказателния процес

Период на осъществяване /в години / : 2010

Дата: 27.04.2010

Забележка: 27.04.2010

Година: 2011 - Публикация

Подготовка на дисертация и хабилитационни трудове (бр. трудове)

Работно наименование: Граждански иск

Период на осъществяване /в години / : 2010

Дата: 11.05.2010

Забележка: