Ръководител катедра
Катедра "Международни отношения"
Научни интереси: теория на конструктивизма и политическа социология на международните отношения; външни отношения и международни комуникации на Европейския съюз; външна политика и съвременно политическо развитие на европейските страни; проблеми и права на малцинствата; изграждане на идентичност; мултикултурни отношения; международни публични комуникации, публична дипломация, управление на имидж и репутация на държави