Ръководител катедра
Катедра "Международни отношения"
Пламен Маринов Ралчев

Доц. д-р Пламен Маринов Ралчев

Служебен E-mail: [email protected]
Телефон: (02) 8195 333
Кабинет: 3081
Консултации: Онлайн консултации: Понеделник: 14:00ч. - 16:00ч. и петък от 14:30ч.- 16:00ч.

Година: 2011 - Публикация

Подготовка на дисертация и хабилитационни трудове (бр. трудове)

Работно наименование: От адаптация към трансформация в съвременната външна политика на Великобритания (в парадигмата на конструктивизма)

Период на осъществяване /в години / : 3

Дата: 07.12.2010

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: гл.ас.Пламен Ралчев

Година на публикуване: 2011

Заглавие: СТратегически комплекс "ЕС - Турция": членството на Турция в ЕС и българската външна политика

Име на списание/издателство: Международни отношения

Място на публикуване: национални

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 47-56

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: гл.ас.Пламен Ралчев

Година на публикуване: 2011

Заглавие: Публичен дискурс и политика в преход

Име на списание/издателство: Политическите науки в УНСС - с лице към бизнеса (сборник)

Място на публикуване: национални

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 249-262

Забележка:

Година: 2011 - Друго

Работа с информационни източници

Забележка:

Година: 2011 - Проект / Програма

Участие в университетски проект (бр. проекти)

Номер : НИД 21.03-10/2008

Наименование: Разработване на методическо пособие за четене и писане на научен текст за целите на обучението в бакалавърските програми в професионално направление "Политически науки"

Ръководител: доц. д-р Андрей Георгиев

Колектив: гл. ас. д-р Мария Бакалова, гл. ас. д-р Б. Вълчев, гл. ас. Пл. Ралчев

Описание: “Разработване на методическо пособие за четене и писане на научен текст за целите на обучението в бакалавърските програми в професионално направление “Политически науки”

Начало: 1.06.2008

Край: 30.05.2011

Забележка:

Година: 2011 - Проект / Програма

Участие в университетски проект (бр. проекти)

Номер : 21.03-29/ 2009

Наименование: ИЗПИТАНИЯТА ПРЕД ЧЛЕНСТВОТО НА БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Ръководител: доц. д-р Динко Динков

Колектив: гл. ас. д-р Бойко Вълчев, гл. ас. Пламен Ралчев, ас. Елизабет Йонева, докторант Цветелина Маринова

Описание: Изследване на основни проблеми и предизвикателства пред членството на България в ЕС

Начало: 1,06.2009

Край: 1,06.2009

Забележка:

Година: 2011 - Проект / Програма

Участие в университетски проект (бр. проекти)

Номер : НИД 21.03-45/2009

Наименование: Развитие на интерактивна интернет страница на катедра "Международни отношения" с интегрирана система за онлайн управление на преподаваните курсове в бакалавърската и магистърската програми по Международни отношения и Еропеистика

Ръководител: доц.д-р Андрей Георгиев

Колектив: доц-.д-р Андрей Георгиев, гл.ас.д-р Мария Бакалова,

Описание: проект по НИД

Начало: 22.06.2009

Край: 22.06.2011

Забележка:

Година: 2011 - Проект / Програма

Участие в университетски проект (бр. проекти)

Номер : НИД НИ 1-13/2011

Наименование: Интереси и възможности за сътрудничество между държавите в Югоизточна Европа

Ръководител: доц.д.ик.н.Мария Чавдарова

Колектив: доц.д-р Мария Чавдарова, проф.д-р Динко Динков, проф.Антон Първанов, гл.ас.Пламен Ралчев

Описание: проект по НИД

Начало: 28.03.2011

Край: 20.07.2012

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Подготовка на дисертация и хабилитационни трудове (бр. трудове)

Работно наименование: От адаптация към трансформация в съвременната външна политика на Великобритания

Период на осъществяване /в години / : 3

Дата: 7.12.2010

Забележка:

Година: 2010 - Проект / Програма

Участие в университетски проект (бр. проекти)

Номер : 21.03-29/ 2009

Наименование: ИЗПИТАНИЯТА ПРЕД ЧЛЕНСТВОТО НА БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Ръководител: доц. д-р Динко Динков

Колектив: гл. ас. д-р Бойко Вълчев, гл. ас. Пламен Ралчев, ас. Елизабет Йонева, докторант Цветелина Маринова

Описание: Изследване на основни проблеми и предизвикателства пред членството на България в ЕС

Начало: 1,06.2009

Край: 30.05.2011

Забележка:

Година: 2010 - Проект / Програма

Участие в университетски проект (бр. проекти)

Номер : 21.03-10/2008

Наименование: “Разработване на методическо пособие за четене и писане на научен текст за целите на обучението в бакалавърските програми в професионално направление “Политически науки”

Ръководител: доц. д-р Андрей Георгиев

Колектив: гл. ас. д-р Мария Бакалова, гл. ас. д-р Б. Вълчев, гл. ас. Пл. Ралчев

Описание: “Разработване на методическо пособие за четене и писане на научен текст за целите на обучението в бакалавърските програми в професионално направление “Политически науки”

Начало: 1.06.2008

Край: 30.05.2011

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 21.03- 3/2009

Място на провеждане: УНСС

Организатор: доц. д-р Ивка Цакова

Автор/и: Васил Проданов, Кръстьо Петков, Мария Пиргова, Янаки Стоилов, Максим Мизов, Цветан Давидков, Лазар Копринаров, Симеон Асенов, Ге- орги Попов, Ивайла Стоева, Атанас Владиков, Атанас Владиков, Тренда- фил Митев, Елка Тодорова, Кирил Шопов, Христина Дон

Процент участие в съавторство: 0

Брой страници от-до: 249-262

Дата на провеждане: 22.10.2010

Дата на публикуване: 21.03.2011

Наименование на научния форум: Университетското образование по политически науки и отношенията между бизнеса и политиката в България

Тема: Образованието по политически науки и отношенията между бизнеса и политиката в България

Забележка: Конференция

Година: 2010 - Друго

Работа с информационни източници

Забележка: Работа с информационни източници