Ръководител катедра
Катедра "Международни отношения"

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Онлайн занятие » Л вторник 14.15 - 16.45 5009 Теория и практика на международните преговори Международни отношения бакалаври редовно 317 31700
Онлайн занятие » Л сряда 09.00 - 10.30 2121 Транс-национален политически процес в Европа Европеистика бакалаври редовно 317 31700
Онлайн занятие » Л сряда 14.15 - 16.45 2121 Публични комуникации на ЕС Европеистика бакалаври редовно 317 31700
Онлайн занятие » Л четвъртък 10.45 - 14.00 4056 Сравнителен анализ на теории за международните отношения Международни отношения бакалаври редовно 317 31700
Онлайн занятие » Л четвъртък 14.15 - 17.30 2019 Съвременна световна политика Международни отношения -напр. бакалаври редовно 320 Съвр. свет. пол.
Онлайн занятие » Л четвъртък 14.15 - 17.30 2019 Съвременна световна политика Политология -напр. бакалаври редовно 320 Съвр. свет. пол.