Ръководител катедра
Катедра "Международни отношения"

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Онлайн занятие » Л вторник 14.15 - 16.45 3008 (карта) Икономическа дипломация Международни отношения -напр. бакалаври редовно 320 32000
Онлайн занятие » Л вторник 14.15 - 16.45 3008 (карта) Икономическа дипломация Политология -напр. бакалаври редовно 320 32000
Л сряда 15.00 - 17.30 3007 (карта) Външни отношения на ЕС Европеистика бакалаври редовно 318 31800
Л четвъртък 10.45 - 14.00 3006 (карта) Теория на международните отношения Международни отношения бакалаври редовно 318 31800
Л четвъртък 14.15 - 17.30 3006 (карта) Външни политики на европейски страни Международни отношения бакалаври редовно 318 31800
Онлайн занятие » Л 16.10.2021 г. 9.00 - 16.45 209К (карта) Модели и системи за международна сигурност Национална сигурност 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 68 6800
Онлайн занятие » Л 23.10.2021 г. 9.00 - 16.45 209К (карта) Модели и системи за международна сигурност Национална сигурност 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 68 6800
Онлайн занятие » Л 30.10.2021 г. 9.00 - 16.45 209К (карта) Модели и системи за международна сигурност Национална сигурност 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 68 6800