Ръководител катедра
Катедра "Международни отношения"

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
лятна редовна 31.5.2021 г. 11.00 - 13.00 4056 Транс-национален политически процес в Европа Европеистика редовно бакалавър 317
лятна редовна 31.5.2021 г. 9.00 - 11.00 4056 Теория и практика на международните преговори Международни отношения редовно бакалавър 317
лятна редовна 3.6.2021 г. 11.00 - 13.00 4056 Публични комуникации на ЕС Европеистика редовно бакалавър 317
лятна редовна 3.6.2021 г. 9.00 - 11.00 4056 Сравнителен анализ на теории за международните отношения Международни отношения редовно бакалавър 317
лятна редовна 4.6.2021 г. 9.00 - 12.00 3075 Съвременна световна политика Политология -напр. редовно бакалавър 320
лятна редовна 4.6.2021 г. 9.00 - 12.00 3075 Съвременна световна политика Международни отношения -напр. редовно бакалавър 320
лятна поправителна 10.6.2021 г. 11.00 - 13.00 4056 Транс-национален политически процес в Европа Европеистика редовно бакалавър 317
лятна поправителна 10.6.2021 г. 9.00 - 11.00 4056 Теория и практика на международните преговори Международни отношения редовно бакалавър 317
лятна поправителна 11.6.2021 г. 9.00 - 11.00 2030 Съвременна световна политика Международни отношения -напр. редовно бакалавър 320
лятна поправителна 11.6.2021 г. 9.00 - 11.00 2030 Съвременна световна политика Политология -напр. редовно бакалавър 320
лятна поправителна 12.6.2021 г. 10.00 - 12.00 4056 Сравнителен анализ на теории за международните отношения Международни отношения редовно бакалавър 317
лятна поправителна 12.6.2021 г. 9.00 - 10.00 4056 Публични комуникации на ЕС Европеистика редовно бакалавър 317