Заместник-ръководител катедра
Катедра "Международни отношения"

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
25.1.2018 г. 18.00 - 20.00 1083 Публични комуникации и глобално управление Международни отношения:"Международна публична администрация" - 2 сем. редовно магистър 68
26.1.2018 г. 14.30 - 15.30 БИБЛ. Външни отношения на ЕС Европеистика редовно бакалавър 312
1.2.2018 г. 18.00 - 20.00 2110 Външно политически процес и механизъм на европейските страни Международни отношения:"Международна публична администрация" - 2 сем. редовно магистър 68
3.2.2018 г. 10.00 - 12.00 1083 Психологични аспекти на преговорите Международни отношения: "Управление на конфликти"- 2 сем. редовно магистър 68
3.2.2018 г. 10.00 - 12.00 1083 Публични комуникации и глобално управление Международни отношения:"Международна публична администрация" - 2 сем. редовно магистър 68
6.2.2018 г. 10.00 - 11.30 3081 Психологични аспекти на преговорите Международни отношения: "Управление на конфликти"- 2 сем. редовно магистър 68
6.2.2018 г. 11.30 - 12.30 БИБЛ2 Външни отношения на ЕС Европеистика редовно бакалавър 312