Заместник-ръководител катедра
Катедра "Международни отношения"

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
6.6.2018 г. 13.45 - 15.15 ТЦ Съвременна световна политика Международни отношения редовно бакалавър 317
6.6.2018 г. 13.45 - 15.15 ТЦ Съвременна световна политика Политология редовно бакалавър 317
11.6.2018 г. 11.00 - 13.00 4056 Публични комуникации на ЕС Европеистика редовно бакалавър 312
11.6.2018 г. 9.00 - 11.00 4056 Сравнителни анализи на политиката в Европа Европеистика редовно бакалавър 314
14.6.2018 г. 9.00 - 11.00 4056 Външна политика на европейските страни Международни отношения редовно бакалавър 314
18.6.2018 г. 17.45 - 19.15 ТЦ Съвременна световна политика Международни отношения редовно бакалавър 317
18.6.2018 г. 17.45 - 19.15 ТЦ Съвременна световна политика Политология редовно бакалавър 317
20.6.2018 г. 9.00 - 11.00 4056 Външна политика на европейските страни Международни отношения редовно бакалавър 314
22.6.2018 г. 11.00 - 13.00 2121 Публични комуникации на ЕС Европеистика редовно бакалавър 312
22.6.2018 г. 11.00 - 13.00 2121 Публични комуникации и глобално управление Международни отношения:"Международна публична администрация" - 2 сем. редовно магистър 68
22.6.2018 г. 9.00 - 11.00 2121 Сравнителни анализи на политиката в Европа Европеистика редовно бакалавър 314
22.6.2018 г. 9.00 - 11.00 2121 Външно политически процес и механизъм на европейските страни Международни отношения:"Международна публична администрация" - 2 сем. редовно магистър 68
25.6.2018 г. 11.00 - 13.00 4053 Външна политика на европейските страни Международни отношения редовно бакалавър 314
25.6.2018 г. 11.00 - 13.00 4053 Публични комуникации на ЕС Европеистика редовно бакалавър 312
25.6.2018 г. 13.00 - 15.00 4053 Сравнителни анализи на политиката в Европа Европеистика редовно бакалавър 314
25.6.2018 г. 18.00 - 19.30 БИБЛ. Външни отношения на ЕС Европеистика редовно бакалавър 312
25.6.2018 г. 18.00 - 19.30 БИБЛ. Съвременна световна политика Международни отношения редовно бакалавър 317
25.6.2018 г. 18.00 - 19.30 БИБЛ. Съвременна световна политика Политология редовно бакалавър 317