Заместник-ръководител катедра
Катедра "Международни отношения"

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност Поток
18.1.2018 г. 18.00 - 20.00 1083 Външно политически процес и механизъм на европейските страни Международни отношения:"Международна публична администрация" - 2 сем. 68
18.1.2018 г. 18.00 - 20.00 1083 Психологични аспекти на преговорите Международни отношения: "Управление на конфликти"- 2 сем. 68
25.1.2018 г. 18.00 - 20.00 1083 Публични комуникации и глобално управление Международни отношения:"Международна публична администрация" - 2 сем. 68
26.1.2018 г. 14.30 - 15.30 БИБЛ. Външни отношения на ЕС Европеистика 312