Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л вторник 17.45 - 21.00 2060 Принципи на представяне и отчитане на интелектуалния капитал и природните ресурси Счетоводство със спец. "Финансова отчетност" - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 48 4800
Л сряда [от 2.10.2019 г. до 13.11.2019 г.] 17.45 - 21.00 2015 Управление на интелектуалната собственост Счетоводство - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 48 4800
Л сряда [от 2.10.2019 г. до 13.11.2019 г.] 17.45 - 21.00 2015 Управление на интелектуалната собственост Счетоводство - 3 сем. - 3-и сем. магистри редовно 48 4800
Л сряда [от 20.11.2019 г. до 20.11.2019 г.] 17.45 - 19.30 2015 Управление на интелектуалната собственост Счетоводство - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 48 4800
Л сряда [от 20.11.2019 г. до 20.11.2019 г.] 17.45 - 19.30 2015 Управление на интелектуалната собственост Счетоводство - 3 сем. - 3-и сем. магистри редовно 48 4800
Л четвъртък 11.40 - 14.10 3035 Финансово счетоводство Финансов контрол бакалаври редовно 102 10200
Л четвъртък 18.30 - 21.00 1058 Счетоводно информационно отчитане на нематериалните активи в предприятията от публичния сектор Счетоводство със спец. "Счетоводство и стандартизация в публичния сектор" - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 48 4800
Л петък 17.45 - 21.00 1039 Финансови отчети и оценка на риска на публични акционерни дружества във финансовия сектор Счетоводство със спец. "Финансова отчетност" - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 48 4800