Заместник-декан по качеството и международното сътрудничество
Финансово-счетоводен факултет

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л понеделник 10.45 - 14.00 2029 Основи на счетоводството Икономика и инфраструктура бакалаври редовно 187 18700
У сряда 12.30 - 14.00 2111 Нематериални активи Интелектуална собственост и бизнес бакалаври редовно 150 1659
Л сряда 14.15 - 15.45 5007 Нематериални активи Интелектуална собственост и бизнес бакалаври редовно 150 15000
У сряда 16.00 - 17.30 3061 Нематериални активи Интелектуална собственост и бизнес бакалаври редовно 150 1658