Декан
Факултет "Управление и администрация"

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
Онлайн изпит » зимна редовна 12.1.2022 г. 13.00 Потребителско поведение Маркетинг редовно бакалавър 146
Онлайн изпит » зимна редовна 12.1.2022 г. 16.00 Потребителско поведение Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 3 сем. редовно магистър 38
Онлайн изпит » зимна редовна 12.1.2022 г. 16.00 Потребителско поведение Маркетинг със спец. "Бранд мениджмънт" - 3 сем. редовно магистър 38
Онлайн изпит » зимна редовна 13.1.2022 г. 16.00 Онлайн маркетингови проучвания Дигитални маркетингови стратегии - 2 сем редовно магистър 38
Онлайн изпит » зимна редовна 13.1.2022 г. 16.00 Рекламни изследвания Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 2 сем. редовно магистър 38
Онлайн изпит » зимна редовна 13.1.2022 г. 16.00 Бранд изследвания Маркетинг със спец. "Бранд мениджмънт" - 2 сем. редовно магистър 38
Онлайн изпит » зимна редовна 15.1.2022 г. 11.00 Потребителско поведение Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 3 сем. дистанционно магистър 38
Онлайн изпит » зимна редовна 15.1.2022 г. 13.00 Рекламни изследвания Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 2 сем. дистанционно магистър 38
Онлайн изпит » зимна редовна 15.1.2022 г. 13.00 Рекламни изследвания Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 3 сем. дистанционно магистър 38
Онлайн изпит » зимна редовна 15.1.2022 г. 9.00 Маркетингови изследвания Маркетинг - 3 сем. дистанционно магистър 38
Онлайн изпит » зимна редовна 16.1.2022 г. 9.00 Потребителско поведение Маркетинг дистанционно бакалавър 914
Онлайн изпит » зимна поправителна 18.1.2022 г. 16.00 Рекламни изследвания Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 2 сем. редовно магистър 38
Онлайн изпит » зимна поправителна 18.1.2022 г. 16.00 Бранд изследвания Маркетинг със спец. "Бранд мениджмънт" - 2 сем. редовно магистър 38
Онлайн изпит » зимна поправителна 18.1.2022 г. 16.00 Потребителско поведение Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 3 сем. редовно магистър 38
Онлайн изпит » зимна поправителна 18.1.2022 г. 16.00 Потребителско поведение Маркетинг със спец. "Бранд мениджмънт" - 3 сем. редовно магистър 38
Онлайн изпит » зимна поправителна 18.1.2022 г. 16.00 Онлайн маркетингови проучвания Дигитални маркетингови стратегии - 2 сем редовно магистър 38
Онлайн изпит » зимна поправителна 19.1.2022 г. 16.00 Маркетингови изследвания Маркетинг - 3 сем. дистанционно магистър 38
Онлайн изпит » зимна поправителна 19.1.2022 г. 18.00 Потребителско поведение Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 3 сем. дистанционно магистър 38
Онлайн изпит » зимна поправителна 20.1.2022 г. 16.00 Рекламни изследвания Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 2 сем. дистанционно магистър 38
Онлайн изпит » зимна поправителна 20.1.2022 г. 16.00 Рекламни изследвания Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 3 сем. дистанционно магистър 38
Онлайн изпит » зимна поправителна 26.1.2022 г. 12.00 Потребителско поведение Маркетинг редовно бакалавър 146
Онлайн изпит » зимна поправителна 26.1.2022 г. 16.00 Потребителско поведение Маркетинг дистанционно бакалавър 914
Онлайн изпит » годишна поправителна 27.1.2022 г. 16.00 Потребителско поведение Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 3 сем. дистанционно магистър 38
Онлайн изпит » годишна поправителна 27.1.2022 г. 18.00 Рекламни изследвания Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 2 сем. дистанционно магистър 38
Онлайн изпит » годишна поправителна 27.1.2022 г. 18.00 Рекламни изследвания Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 3 сем. дистанционно магистър 38