Декан
Факултет "Управление и администрация"

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
23.1.2020 г. 16.00 - 18.00 2007 Потребителско поведение Маркетинг дистанционно бакалавър 910
23.1.2020 г. 18.00 - 20.00 2007 Интернет маркетингови изследвания Дигитален маркетинг - 2 сем. редовно магистър 68
23.1.2020 г. 18.00 - 20.00 2007 Маркетингови изследвания Маркетинг - 3 сем. редовно магистър 38
23.1.2020 г. 18.00 - 20.00 2007 Потребителско поведение Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 3 сем. редовно магистър 38
23.1.2020 г. 18.00 - 20.00 2007 Потребителско поведение Маркетинг със спец. "Бранд мениджмънт" - 3 сем. редовно магистър 38
24.1.2020 г. 16.00 - 18.00 3008 Рекламни изследвания Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 2 сем. редовно магистър 38
24.1.2020 г. 16.00 - 18.00 3008 Бранд изследвания Маркетинг със спец. "Бранд мениджмънт" - 2 сем. редовно магистър 38
26.1.2020 г. 11.00 - 13.00 3036 Маркетингови изследвания Маркетинг - 3 сем. дистанционно магистър 38
26.1.2020 г. 13.00 - 15.00 3036 Потребителско поведение Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 3 сем. дистанционно магистър 38
26.1.2020 г. 15.00 - 17.00 3036 Рекламни изследвания Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 2 сем. дистанционно магистър 38
26.1.2020 г. 15.00 - 17.00 3036 Рекламни изследвания Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 3 сем. дистанционно магистър 38
27.1.2020 г. 14.00 - 16.00 4005 Потребителско поведение Маркетинг редовно бакалавър 186