Декан
Факултет "Управление и администрация"

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
Онлайн изпит » 3.6.2020 г. 16.00 - Рекламни изследвания Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 3 сем. редовно магистър 38
Онлайн изпит » 3.6.2020 г. 16.00 - Бранд изследвания Маркетинг със спец. "Бранд мениджмънт" - 3 сем. редовно магистър 38
Онлайн изпит » 3.6.2020 г. 16.00 - Интернет маркетингови изследвания Дигитален маркетинг - 2 сем. редовно магистър 68
Онлайн изпит » 3.6.2020 г. 18.00 - Маркетингови изследвания Маркетинг дистанционно бакалавър 910
Онлайн изпит » 5.6.2020 г. 18.00 - Управление на рекламна кампания Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 3 сем. редовно магистър 38
Онлайн изпит » 5.6.2020 г. 18.00 - Управление на рекламната кампания Маркетинг със спец. "Бранд мениджмънт" - 3 сем. редовно магистър 38
Онлайн изпит » 6.6.2020 г. 11.00 - Маркетингови изследвания Маркетинг - 3 сем. дистанционно магистър 38
Онлайн изпит » 6.6.2020 г. 13.00 - Потребителско поведение Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 3 сем. дистанционно магистър 38
Онлайн изпит » 6.6.2020 г. 9.00 - Рекламни изследвания Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 3 сем. дистанционно магистър 38
Онлайн изпит » 6.6.2020 г. 9.00 - Рекламни изследвания Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 2 сем. дистанционно магистър 38
Онлайн изпит » 7.6.2020 г. 9.00 - Управление на рекламна кампания Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 2 сем. дистанционно магистър 38
Онлайн изпит » 7.6.2020 г. 9.00 - Управление на рекламна кампания Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 3 сем. дистанционно магистър 38
Онлайн изпит » 8.6.2020 г. 11.45 - Маркетингови изследвания Администрация и управление редовно бакалавър 230
Онлайн изпит » 8.6.2020 г. 11.45 - Маркетингови изследвания Администрация и управление редовно бакалавър 231
Онлайн изпит » 8.6.2020 г. 11.45 - Маркетингови изследвания Администрация и управление редовно бакалавър 232
Онлайн изпит » 9.6.2020 г. 15.15 - Маркетингови изследвания Маркетинг редовно бакалавър 186
Онлайн изпит » 9.6.2020 г. 15.15 - Маркетингови изследвания Прогнозиране и планиране редовно бакалавър 186
Онлайн изпит » 9.6.2020 г. 17.00 - Рекламни изследвания Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 3 сем. дистанционно магистър 38
Онлайн изпит » 9.6.2020 г. 17.00 - Рекламни изследвания Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 2 сем. дистанционно магистър 38
Онлайн изпит » 9.6.2020 г. 17.00 - Маркетингови изследвания Маркетинг - 3 сем. дистанционно магистър 38
Онлайн изпит » 9.6.2020 г. 17.00 - Потребителско поведение Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 3 сем. дистанционно магистър 38
Онлайн изпит » 9.6.2020 г. 17.00 - Рекламни изследвания Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 3 сем. редовно магистър 38
Онлайн изпит » 10.6.2020 г. 16.00 - Интернет маркетингови изследвания Дигитален маркетинг - 2 сем. редовно магистър 68
Онлайн изпит » 10.6.2020 г. 16.00 - Бранд изследвания Маркетинг със спец. "Бранд мениджмънт" - 3 сем. редовно магистър 38
Онлайн изпит » 14.6.2020 г. 9.00 - Управление на рекламна кампания Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 2 сем. дистанционно магистър 38
Онлайн изпит » 14.6.2020 г. 9.00 - Управление на рекламна кампания Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 3 сем. дистанционно магистър 38
Онлайн изпит » 14.6.2020 г. 9.00 - Управление на рекламната кампания Маркетинг със спец. "Бранд мениджмънт" - 3 сем. редовно магистър 38
Онлайн изпит » 14.6.2020 г. 9.00 - Управление на рекламна кампания Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 3 сем. редовно магистър 38
Онлайн изпит » 17.6.2020 г. 15.30 - Маркетингови изследвания Маркетинг редовно бакалавър 186
Онлайн изпит » 17.6.2020 г. 15.30 - Маркетингови изследвания Администрация и управление редовно бакалавър 230
Онлайн изпит » 17.6.2020 г. 15.30 - Маркетингови изследвания Администрация и управление редовно бакалавър 231
Онлайн изпит » 17.6.2020 г. 15.30 - Маркетингови изследвания Администрация и управление редовно бакалавър 232
Онлайн изпит » 17.6.2020 г. 15.30 - Маркетингови изследвания Прогнозиране и планиране редовно бакалавър 186
Онлайн изпит » 17.6.2020 г. 17.00 - Маркетингови изследвания Маркетинг дистанционно бакалавър 910