Декан
Факултет "Управление и администрация"

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
1.6.2019 г. 11.00 - 13.00 3031 Маркетингови изследвания Маркетинг - 3 сем. дистанционно магистър 38
1.6.2019 г. 13.00 - 15.00 3031 Рекламни изследвания Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 3 сем. дистанционно магистър 38
1.6.2019 г. 13.00 - 15.00 3031 Рекламни изследвания Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 2 сем. дистанционно магистър 38
1.6.2019 г. 9.00 - 11.00 3031 Потребителско поведение Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 3 сем. дистанционно магистър 38
8.6.2019 г. 11.00 - 13.00 2007 Маркетингови изследвания Администрация и управление дистанционно бакалавър 935
8.6.2019 г. 13.00 - 15.00 2007 Интернет маркетингови изследвания Дигитален маркетинг - 2 сем. редовно магистър 68
8.6.2019 г. 9.00 - 11.00 3031 Управление на рекламна кампания Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 3 сем. дистанционно магистър 38
8.6.2019 г. 9.00 - 11.00 3031 Управление на рекламна кампания Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 2 сем. дистанционно магистър 38
11.6.2019 г. 14.15 - 15.15 БИБЛ. Маркетингови изследвания Маркетинг редовно бакалавър 176
11.6.2019 г. 15.45 - 16.45 БИБЛ. Маркетингови изследвания Прогнозиране и планиране редовно бакалавър 176
11.6.2019 г. 17.00 - 19.00 2007 Маркетингови изследвания Маркетинг дистанционно бакалавър 908
14.6.2019 г. 12.30 - 13.30 ТЦ Маркетингови изследвания Администрация и управление редовно бакалавър 227
14.6.2019 г. 12.30 - 13.30 ТЦ Маркетингови изследвания Администрация и управление редовно бакалавър 228
14.6.2019 г. 12.30 - 13.30 ТЦ Маркетингови изследвания Администрация и управление редовно бакалавър 229