Декан
Факултет "Управление и администрация"

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
19.1.2020 г. 15.00 - 17.00 3008 Управление на рекламната кампания Маркетинг със спец. "Бранд мениджмънт" - 2 сем. редовно магистър 38
19.1.2020 г. 15.00 - 17.00 3008 Управление на рекламна кампания Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 2 сем. редовно магистър 38
23.1.2020 г. 16.00 - 18.00 2007 Потребителско поведение Маркетинг дистанционно бакалавър 910
23.1.2020 г. 18.00 - 20.00 2007 Маркетингови изследвания Маркетинг - 3 сем. редовно магистър 38
23.1.2020 г. 18.00 - 20.00 2007 Потребителско поведение Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 3 сем. редовно магистър 38
23.1.2020 г. 18.00 - 20.00 2007 Потребителско поведение Маркетинг със спец. "Бранд мениджмънт" - 3 сем. редовно магистър 38
23.1.2020 г. 18.00 - 20.00 2007 Интернет маркетингови изследвания Дигитален маркетинг - 2 сем. редовно магистър 68
24.1.2020 г. 16.00 - 18.00 3008 Рекламни изследвания Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 2 сем. редовно магистър 38
24.1.2020 г. 16.00 - 18.00 3008 Бранд изследвания Маркетинг със спец. "Бранд мениджмънт" - 2 сем. редовно магистър 38
25.1.2020 г. 9.00 - 11.00 3073 Управление на рекламна кампания Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 2 сем. дистанционно магистър 38
25.1.2020 г. 9.00 - 11.00 3073 Управление на рекламна кампания Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 3 сем. дистанционно магистър 38
26.1.2020 г. 11.00 - 13.00 3036 Маркетингови изследвания Маркетинг - 3 сем. дистанционно магистър 38
26.1.2020 г. 13.00 - 15.00 3036 Потребителско поведение Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 3 сем. дистанционно магистър 38
26.1.2020 г. 15.00 - 17.00 3036 Рекламни изследвания Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 2 сем. дистанционно магистър 38
26.1.2020 г. 15.00 - 17.00 3036 Рекламни изследвания Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 3 сем. дистанционно магистър 38
27.1.2020 г. 14.00 - 16.00 4005 Потребителско поведение Маркетинг редовно бакалавър 186
29.1.2020 г. 16.00 - 18.00 3008 Маркетингови изследвания Маркетинг - 3 сем. редовно магистър 38
29.1.2020 г. 16.00 - 18.00 3008 Потребителско поведение Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 3 сем. редовно магистър 38
29.1.2020 г. 16.00 - 18.00 3008 Потребителско поведение Маркетинг със спец. "Бранд мениджмънт" - 3 сем. редовно магистър 38
29.1.2020 г. 18.00 - 20.00 3006 Потребителско поведение Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 3 сем. дистанционно магистър 38
29.1.2020 г. 18.00 - 20.00 3006 Рекламни изследвания Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 2 сем. дистанционно магистър 38
29.1.2020 г. 18.00 - 20.00 3006 Маркетингови изследвания Маркетинг - 3 сем. дистанционно магистър 38
29.1.2020 г. 18.00 - 20.00 3006 Рекламни изследвания Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 3 сем. дистанционно магистър 38
30.1.2020 г. 16.00 - 18.00 3008 Рекламни изследвания Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 2 сем. редовно магистър 38
30.1.2020 г. 16.00 - 18.00 3008 Интернет маркетингови изследвания Дигитален маркетинг - 2 сем. редовно магистър 68
30.1.2020 г. 16.00 - 18.00 3008 Бранд изследвания Маркетинг със спец. "Бранд мениджмънт" - 2 сем. редовно магистър 38
1.2.2020 г. 9.00 - 11.00 5006 Управление на рекламна кампания Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 2 сем. редовно магистър 38
1.2.2020 г. 9.00 - 11.00 5006 Управление на рекламната кампания Маркетинг със спец. "Бранд мениджмънт" - 2 сем. редовно магистър 38
1.2.2020 г. 9.00 - 11.00 5006 Управление на рекламна кампания Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 2 сем. дистанционно магистър 38
1.2.2020 г. 9.00 - 11.00 5006 Управление на рекламна кампания Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 3 сем. дистанционно магистър 38
3.2.2020 г. 16.00 - 18.00 3036 Маркетингови изследвания Маркетинг - 3 сем. дистанционно магистър 38
3.2.2020 г. 16.00 - 18.00 3036 Рекламни изследвания Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 3 сем. дистанционно магистър 38
3.2.2020 г. 16.00 - 18.00 3036 Рекламни изследвания Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 2 сем. дистанционно магистър 38
3.2.2020 г. 18.00 - 20.00 3036 Управление на рекламна кампания Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 2 сем. дистанционно магистър 38
3.2.2020 г. 18.00 - 20.00 3036 Интернет маркетингови изследвания Дигитален маркетинг - 2 сем. редовно магистър 68
3.2.2020 г. 18.00 - 20.00 3036 Потребителско поведение Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 3 сем. дистанционно магистър 38
5.2.2020 г. 13.00 - 15.00 4005 Потребителско поведение Маркетинг редовно бакалавър 186
5.2.2020 г. 16.00 - 18.00 4005 Управление на рекламна кампания Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 3 сем. дистанционно магистър 38
5.2.2020 г. 16.00 - 18.00 4005 Потребителско поведение Маркетинг дистанционно бакалавър 910