Година: 2011 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: S. Jelev

Година на публикуване: 2010

Заглавие: Segmentation of Consumers According to Their Attachment to the Brand and Their Propensity to Switch to Competing Brands (Conceptual and Methodological Framework)

Име на списание/издателство: Икономически алтернативи

Място на публикуване: УНСС

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 8

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: С. Желев

Година на публикуване: 2010

Заглавие: Отново за „двойната застрашеност” и за търсенето на закономерности в поведението на брандовете

Име на списание/издателство: Икономически алтернативи

Място на публикуване: УНСС

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 12

Забележка: