Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л четвъртък 17.45 - 21.00 3007 Управление на аутсорсинга и субконтракторството Бизнес администрация със спец. "Висш мениджмънт" - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 38 3800
Л 9.11.2019 г. 9.00 - 15.45 3060 Управление на кариерата Бизнес администрация - 3 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Л 10.11.2019 г. 9.00 - 11.30 3060 Управление на кариерата Бизнес администрация - 3 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Л 16.11.2019 г. - 17.11.2019 г. 9.00 - 16.45 5007 Управление на аутсорсинга и субконтракторството Бизнес администрация със спец. "Висш мениджмънт" - 2 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Л 2.11.2019 г. 11.00 - 14.15 404 Управление на кариерата Бизнес администрация-Хасково - 3 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 78 7800
Л сряда 14.15 - 17.30 П034 Управление на човешките ресурси Администрация и управление бакалаври редовно 230 23000
Л понеделник 17.45 - 21.00 2019 Управление на човешките ресурси Администрация и управление бакалаври редовно 231 23100
Л сряда 09.00 - 12.15 И406 Управление на човешките ресурси Администрация и управление бакалаври редовно 232 23200
Л 12.10.2019 г. 9.00 - 16.45 404 Управление на човешките ресурси Администрация и управление - Хасково ДО бакалаври дистанционно 732 73200
Л 13.10.2019 г. 9.00 - 16.45 404 Управление на човешките ресурси Администрация и управление - Хасково ДО бакалаври дистанционно 732 73200
Л 23.11.2019 г. 9.00 - 16.45 И406 Управление на човешките ресурси Администрация и управление бакалаври дистанционно 936 93600
Л 24.11.2019 г. 9.00 - 16.45 И406 Управление на човешките ресурси Администрация и управление бакалаври дистанционно 936 93600