Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Онлайн занятие » Л четвъртък 17.45 - 21.00 3062 Управление на аутсорсинга и субконтракторството Бизнес администрация със спец. "Висш мениджмънт" - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 38 3800
Онлайн занятие » Л 14.11.2020 г. - 15.11.2020 г. 9.00 - 16.45 Управление на аутсорсинга и субконтракторството Бизнес администрация със спец. "Висш мениджмънт" - 2 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Онлайн занятие » Л 22.11.2020 г. 9.00 - 17.30 Управление на кариерата Бизнес администрация със спец. "Социална отговорност" - 4 сем., след проф.бакалавър - Хасково - 1-и сем. магистри дистанционно 78 7800
Онлайн занятие » Л четвъртък 12.30 - 15.45 3008 Управление на човешките ресурси Администрация и управление бакалаври редовно 233 23300
Онлайн занятие » Л сряда 10.45 - 14.00 3008 Управление на човешките ресурси Администрация и управление бакалаври редовно 234 23400
Онлайн занятие » Л сряда 14.15 - 17.30 П038 Управление на човешките ресурси Администрация и управление бакалаври редовно 235 23500
Онлайн занятие » Л 19.9.2020 г. 9.00 - 16.45 Управление на кариерата Бизнес администрация - Хасково бакалаври дистанционно 731 73100
Онлайн занятие » У 20.9.2020 г. 9.00 - 16.45 Управление на кариерата Бизнес администрация - Хасково бакалаври дистанционно 731 7302
Онлайн занятие » Л 24.10.2020 г. 9.00 - 16.45 Управление на човешките ресурси Администрация и управление - Хасково ДО бакалаври дистанционно 733 73300
Онлайн занятие » Л 25.10.2020 г. 9.00 - 16.45 Управление на човешките ресурси Администрация и управление - Хасково ДО бакалаври дистанционно 733 73300
Онлайн занятие » Л 17.10.2020 г. 9.00 - 16.45 Управление на човешките ресурси Администрация и управление бакалаври дистанционно 937 93700
Онлайн занятие » Л 18.10.2020 г. 9.00 - 16.45 Управление на човешките ресурси Администрация и управление бакалаври дистанционно 937 93700