Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Онлайн занятие » Л понеделник 10.45 - 14.00 П034 Приложен мениджмънт Администрация и управление бакалаври редовно 234 23400
Онлайн занятие » Л понеделник 14.15 - 17.30 П034 Приложен мениджмънт Администрация и управление бакалаври редовно 233 23300
Онлайн занятие » Л 28.3.2020 г. 9.00 - 16.45 5008 Управление на аутсорсинга и субконтракторството Бизнес администрация със спец. "Висш мениджмънт" - 2 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Онлайн занятие » Л 29.3.2020 г. 9.00 - 13.15 5008 Управление на аутсорсинга и субконтракторството Бизнес администрация със спец. "Висш мениджмънт" - 2 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 38 3800