Директор
Научноизследователски център за пазарни анализи и прогнози
Заместник-ръководител катедра
Катедра "МИО и бизнес"
Васил Стефанов Петков

Доц. д-р Васил Стефанов Петков

Служебен E-mail: v.petkov@unwe.bg
Личен E-mail: vasil1979@yahoo.com
Телефон: (02) 8195 246
Кабинет: 3030
Консултации: сряда от 10.45 часа до 12.15 часа; сряда от 17.45 часа до 19.15 часа

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л понеделник 12.30 - 14.00 2013 Конюнктура и прогнозиране на международните пазари Международни икономически отношения бакалаври редовно 126 12600
Л понеделник 14.15 - 15.45 3028 Конюнктура и прогнозиране на международните пазари Международни икономически отношения с преподаване на английски език бакалаври редовно 131 13100
Л понеделник 16.00 - 17.30 2013 Фирмено ценообразуване и ценова политика Международни икономически отношения бакалаври редовно 124 12400
У вторник 09.00 - 12.15 4004 Цени и ценообразуване на международните пазари Международни икономически отношения бакалаври редовно 124 1221
У сряда 09.00 - 12.15 3060 Цени и ценообразуване на международните пазари Международни икономически отношения с преподаване на английски език бакалаври редовно 137 1361