Директор
Научноизследователски център за пазарни анализи и прогнози
Заместник-ръководител катедра
Катедра "МИО и бизнес"
Васил Стефанов Петков

Доц. д-р Васил Стефанов Петков

Служебен E-mail: v.petkov@unwe.bg
Личен E-mail: vasil1979@yahoo.com
Телефон: (02) 8195 246
Кабинет: 3030
Консултации: сряда от 10.45 часа до 12.15 часа; сряда от 17.45 часа до 19.15 часа

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л вторник [от 20.2.2018 г. до 22.5.2018 г.] 17.45 - 21.00 4005 Ценообразуване на международните пазари Международни икономически отношения - 3 сем. - 2-и сем. магистри редовно 68 6800
Л сряда 12.30 - 14.00 3028 Делова игра "Пазари, инвестиции,маркетинг" Маркетинг и стратегическо планиране с преподаване на английски език бакалаври редовно 135 13500
У сряда 14.15 - 15.45 3028 Делова игра "Пазари, инвестиции,маркетинг" Маркетинг и стратегическо планиране с преподаване на английски език бакалаври редовно 135 1345
Л сряда 16.00 - 17.30 3028 Пазари, инвестиции, маркетинг, делова игра Международни икономически отношения бакалаври редовно 122 12200
Л четвъртък 14.15 - 17.30 3008 Световна икономика Икономика с чуждоезиково обучение бакалаври редовно 126 Св.икономика4
Л четвъртък 14.15 - 17.30 3008 Световна икономика Икономика с чуждоезиково обучение бакалаври редовно 127 Св.икономика4
Л четвъртък 14.15 - 17.30 3008 Световна икономика Финанси,счетоводство и контрол бакалаври редовно 117 Св.икономика4
Л четвъртък 14.15 - 17.30 3008 Световна икономика Финанси,счетоводство и контрол бакалаври редовно 118 Св.икономика4
Л четвъртък [от 15.2.2018 г. до 15.2.2018 г.] 17.45 - 21.00 4005 Ценообразуване на международните пазари Международни икономически отношения - 3 сем. - 2-и сем. магистри редовно 68 6800