Директор
Научноизследователски център за пазарни анализи и прогнози
Заместник-ръководител катедра
Катедра "МИО и бизнес"

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л понеделник 12.30 - 14.00 2013 Конюнктура и прогнозиране на международните пазари Международни икономически отношения бакалаври редовно 126 12600
Л понеделник 14.15 - 15.45 3028 Конюнктура и прогнозиране на международните пазари Международни икономически отношения с преподаване на английски език бакалаври редовно 131 13100
Л понеделник 16.00 - 17.30 2013 Фирмено ценообразуване и ценова политика Международни икономически отношения бакалаври редовно 124 12400
Л понеделник 18.30 - 21.00 3028 Проучване на международните стокови пазари Международни икономически отношения - 3 сем. - 1-и сем. магистри редовно 68 6800
У вторник 09.00 - 12.15 4004 Цени и ценообразуване на международните пазари Международни икономически отношения бакалаври редовно 124 1221
У сряда 09.00 - 12.15 3060 Цени и ценообразуване на международните пазари Международни икономически отношения с преподаване на английски език бакалаври редовно 137 1361
Л четвъртък 17.45 - 21.00 3028 Преговори и междукултурна компетентност Международен бизнес с преп. на англ. език - дуална програма (за българи) - 4 сем. - 1-и сем. магистри редовно 68 6800
Л четвъртък 17.45 - 21.00 3028 Преговори и междукултурна компетентност Международен бизнес с преп. на англ. език - дуална програма (за италианци) - 4 сем. - 3-и сем. магистри редовно 68 6800
Л четвъртък 17.45 - 21.00 3028 Преговори и междукултурна компетентност Международен бизнес с преподаване на английски език - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 68 6800