Научен секретар
Катедра "Частноправни науки"

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л понеделник 07.15 - 10.30 2030 Търговско право Право бакалаври редовно 610 61000
Л понеделник 10.45 - 12.15 3034 Търговско право Финансов контрол бакалаври редовно 119 11900
Л 17.3.2019 г. 13.00 - 18.00 3061 Търговско право Счетоводство и контрол - 4 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 48 4800