Декан
Юридически факултет
Захари Емилов Торманов

Доц. д-р Захари Емилов Торманов

Служебен E-mail: lawdean@unwe.bg
Личен E-mail: tormanov@abv.bg
Телефон: (02) 8195 353
Кабинет: 1101
Консултации: вторник 13:00 - 15:00

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л вторник 15.00 - 17.30 108К (карта) Търговско право Финансов контрол бакалаври редовно 105 10500
Л вторник 18.30 - 21.00 2120 (карта) Търговско право Одитинг - 3 сем. - 1-и сем. магистри редовно 48 4800
Л сряда 11.30 - 14.00 102К (карта) Търговско право Право бакалаври редовно 615 61500
Онлайн занятие » Л 23.10.2021 г. 9.00 - 15.45 406 (карта) Търговско право Счетоводство и контрол - Хасково ДО бакалаври дистанционно 726 72600
Онлайн занятие » Л 20.11.2021 г. 9.00 - 17.30 (карта) Търговско право Счетоводство и контрол - Хасково ДО бакалаври дистанционно 726 72600
Онлайн занятие » Л 27.11.2021 г. 9.00 - 16.45 (карта) Търговско право Счетоводство и контрол-Хасково - 4 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 78 7800
Онлайн занятие » Л 28.11.2021 г. 9.00 - 16.45 (карта) Търговско право Счетоводство и контрол-Хасково - 4 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 78 7800
Онлайн занятие » Л 4.12.2021 г. 9.00 - 16.45 (карта) Търговско право Счетоводство и контрол бакалаври дистанционно 924 92400
Онлайн занятие » Л 5.12.2021 г. 9.00 - 16.45 (карта) Търговско право Счетоводство и контрол бакалаври дистанционно 924 92400