Научен секретар
Катедра "Частноправни науки"

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
20.1.2019 г. 14.00 - 16.00 2122 Търговско право Финансов контрол и финансово право - 3 сем. редовно магистър 48
20.1.2019 г. 16.00 - 18.00 2094 Търговско право Финансов мениджмънт - 4 сем. дистанционно магистър 48
20.1.2019 г. 18.00 - 20.00 3048 Търговско право Счетоводство и контрол - 4 сем. дистанционно магистър 48
28.1.2019 г. 16.00 - 18.00 4007 Търговско право Счетоводство и контрол - 4 сем. дистанционно магистър 48
28.1.2019 г. 18.00 - 20.00 5007 Търговско право Финансов мениджмънт - 4 сем. дистанционно магистър 48
29.1.2019 г. 16.00 - 18.00 3034 Търговско право Одитинг - 3 сем. редовно магистър 48
31.1.2019 г. 16.00 - 18.00 1083 Търговско право Финансов контрол и финансово право - 3 сем. редовно магистър 48
3.2.2019 г. 9.00 - 10.00 302 Търговско право Счетоводство и контрол - 4 сем. - Хасково дистанционно магистър 78
5.2.2019 г. 11.00 - 13.00 3050 Търговско право Финансов мениджмънт - 4 сем. дистанционно магистър 48
5.2.2019 г. 11.00 - 13.00 3050 Търговско право Финансов контрол и финансово право - 3 сем. редовно магистър 48
5.2.2019 г. 11.00 - 13.00 3050 Търговско право Одитинг - 3 сем. редовно магистър 48
5.2.2019 г. 9.00 - 11.00 3049 Договорно право Право редовно бакалавър 607
5.2.2019 г. 9.00 - 11.00 3049 Договорно право Право редовно бакалавър 608
10.2.2019 г. 9.00 - 11.00 502 Търговско право Счетоводство и контрол - Хасково ДО дистанционно бакалавър 723