Научен секретар
Катедра "Частноправни науки"

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
30.5.2019 г. 8.00 - 9.00 ТЦ Търговско право Право редовно бакалавър 610
9.6.2019 г. 9.00 - 11.00 4042 Търговско право Счетоводство и контрол - 4 сем. дистанционно магистър 48
16.6.2019 г. 13.00 - 16.00 3048 Търговско право Финансов контрол редовно бакалавър 119