Андрей Викторов Бунджулов

Доц. д.с.н. Андрей Викторов Бунджулов

Служебен E-mail: [email protected]
Личен E-mail: [email protected]
Телефон: (02) 8195 640
Кабинет: 3086
Консултации: вторник, 14 - 15.30 ч., каб. 3086 петък, 14 - 15.30 ч., каб. 3086

2022 Публикация

НИД - дейност: Монография / книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Монография
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Андрей Бунджулов
Заглавие: Власт и видимост. Postscriptum
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Изток-Запад
Място на публикуване (град, държава): България
Година на публикуване: 2022
Месец на публикуване: 12
Общ брой страници: 124
Страници от-до: 1-124
Процент участие в съавторство: 100
Брой издателски коли /16 стр., 1800 знака/: 8
Забележка:

2022 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание с редколегия (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: Андрей Бунджулов
Заглавие: Защо новата левица у нас не се състоя?
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Ново време, 11-12/2021
Страници от-до: 183-186
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): БСП
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2021
Месец на публикуване: 12
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2021 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Андрей Бунджулов
Заглавие: Публичните пространства на историята (очертания на мълчанието)
Наименование на сборник: Време и памет. Юбилеен сборник за 70-годишнината на Лиляна Деянова
Страници от-до: 243-258
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Университетско издателство "Св. Климент Охридски"
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2021
Месец на публикуване: 09
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2021 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Андрей Бунджулов
Заглавие: Публичните пространства на историята (очертания на мълчанието)
Наименование на сборник: Време и памет. Юбилеен сборник за 70-годишнината на Лиляна Деянова
Страници от-до: 243-258
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Университетско издателство "Св. Климент Охридски"
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2021
Месец на публикуване: 09
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2021 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Андрей Бунджулов
Заглавие: Публичните пространства на историята (очертания на мълчанието)
Наименование на сборник: Време и памет. Юбилеен сборник за 70-годишнината на Лиляна Деянова
Страници от-до: 243-258
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Университетско издателство "Св. Климент Охридски"
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2021
Месец на публикуване: 09
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2021 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Андрей Бунджулов
Заглавие: Социологът, политологът и политическата игра
Наименование на сборник: Да отместваш бариери. Дисциплини, епохи, поколения. Юбилеен сборник в чест на проф. Петър-Емил Митев
Страници от-до: 44-58
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Университетско издателство "Св. Климент Охридски"
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2021
Месец на публикуване: 05
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2021 Публикация

НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Андрей Бунджулов
Заглавие: Политическо, политика и политическа власт (към една историческа социология на политическите видимости)
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Социологически проблеми, бр. 1, 2021
Страници от-до: 43-61
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Институт по философия и социология - БАН
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2021
Месец на публикуване: 07
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2020 Публикация

НИД - дейност: Монография / книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Монография
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Андрей Бунджулов
Заглавие: Власт и видимост
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Изто-Запад
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2020
Месец на публикуване: 02
Общ брой страници: 432
Страници от-до: 1-432
Процент участие в съавторство: 100
Брой издателски коли /16 стр., 1800 знака/: 27
Забележка:

2020 Публикация

НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Andrey Bundzhulov
Заглавие: Symbolic Economy of Politics: Transfers of Economic Categories Into the Political Fields
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Yearbook of UNWE, vol. 1, 2019
Страници от-до: 47-68
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателски комплекс – УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2020
Месец на публикуване: 01
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2018 Публикация

НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Андрей Бунджулов
Заглавие: Биографичната машина, смъртта на биографиите и революционното самонаследяване
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Социологически проблеми, 1/2018
Страници от-до: 64-83
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Институт за изследвания на обществата и знанието _ БАН
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 09
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2018 Участие

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в научен форум в България (бр. участия)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Труд и капитал в свръхмодерния капитализъм
Място на провеждане: София
Организатор: Институт за критически теории на свръхмодерността
Автор/и: Андрей Бунджулов
Процент участие в съавторство: 100
Година на провеждане: 2018
Месец на провеждане: 07
Тема: Политическо, политика и политическа власт
Забележка:

2018 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Андрей Бунджулов
Заглавие: Антикомунизмът и самонаследяването на постсоциалистическите елити
Наименование на сборник: Антикомунизмът в постсоциалистическа България
Страници от-до: 96–115
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Български аграрно-промишлен съюз
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 3
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2017 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Андрей Бунджулов
Заглавие: Меланхоличният ефект на хетеротопиите
Наименование на сборник: Парачовешкото: грация и гравитация
Страници от-до: 265-279
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Униреститетско издателство "Св. Климент Охридски"
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 12
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2016 Участие

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в научен форум в България (бр. участия)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Глобалните промени в съдбата на България през 21 век
Място на провеждане: Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Организатор: Институт за изследване на обществата и знанието
Автор/и: Андрей Бунджулов
Процент участие в съавторство: 100
Година на провеждане: 2016
Месец на провеждане: 10
Тема: Да мислим отвъд капитализма?
Забележка:

2017 Участие

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в научен форум в България (бр. участия)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Шансовете пред теорията на посредническите структури
Място на провеждане: София, Институт за критически теории на свръхмодерността
Организатор: Институт за критически теории на свърхмодерността
Автор/и: Андрей Бунджулов
Процент участие в съавторство: 100
Година на провеждане: 2016
Месец на провеждане: 09
Тема: Политическата посредническа структура - взаимоопосредявания и преноси на икономически категории в политическото поле
Забележка:

2016 Участие

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в научен форум в България (бр. участия)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Праксеологическият обрат: от етнометодология към социоанализа
Място на провеждане: Пловдивски университет "П. Хилендарски"
Организатор: катедра "Социология и науки за човека", Институт за критически социални изследвания
Автор/и: Андрей Бунджулов
Процент участие в съавторство: 100
Година на провеждане: 2016
Месец на провеждане: 11
Тема: Биографичната машина, смъртта на биографиите
Забележка:

2016 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Андрей Бунджулов
Заглавие: Да мислим отвъд капитализма?
Наименование на сборник: Глобалните промени и съдбата на България
Страници от-до: 57-67
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): BISFRIM
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 12
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2016 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание с редколегия (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: доц.д-р Андрей Бунджулов
Заглавие: Картини в края на бившия режим
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Социологически проблеми
Страници от-до: 17, от 75 до 91
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Социологически проблеми
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2015
Месец на публикуване: 05
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2016 Публикация

НИД - дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: С импакт фактор
Автор/и: Андрей Бунджулов
Заглавие: Политико-икономическите симбиози - за една политикономия на българския преход
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Научни трудове на УНСС, Том 2-3, 2015 г.
Страници от-до: 57-82
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателски комплекс - УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2015
Месец на публикуване: 09
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2016 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Андрей Бунджулов
Заглавие: Неофашизмите, пределите на капитализма и хелиотропичният ефект на историята
Наименование на сборник: Неофашизмът
Страници от-до: 45-53
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИК Земя
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 06
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2016 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Андрей Бунджулов
Заглавие: Пределите на капитализма: усмиряването на ирационалния подтик (за един мотив у Маркс и Вебер)
Наименование на сборник: Икономическа социология 4.0
Страници от-до: 41-48
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателски комплекс – УНСС
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 06
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2015 Участие

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в научен форум в България (бр. участия)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Неофашизмът: същност и съвременни прояви
Място на провеждане: София
Организатор: ИИОЗ - БАН
Автор/и: Андрей Бунджулов
Процент участие в съавторство: 100
Година на провеждане: 2015
Месец на провеждане: 12
Тема: Неофашизмът и хелиотропичните ефекти на историята
Забележка:

2015 Участие

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в научен форум в България (бр. участия)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Юбилейна научна конференция "Икономическа социология 4.0"
Място на провеждане: УНСС
Организатор: катедра "Икономическа социология"
Автор/и: доц. д-р Андрей Бунджулов
Процент участие в съавторство: 100
Година на провеждане: 2015
Месец на провеждане: 11
Тема: Пределите на капитализма: усмиряването на ирационалния подтик (за един мотив у Маркс и Вебер
Забележка:

2015 Участие

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в научен форум в България (бр. участия)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Социоаналитичният обрат: Бурдийо и след него
Място на провеждане: Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"
Организатор: Катедра "Социология и науки за човека", ФИФ, ПУ "Паисий Хилендарски"
Автор/и: доц. д-р Андрей Бунджулов
Процент участие в съавторство: 100
Година на провеждане: 2015
Месец на провеждане: 11
Тема: Меланхоличният ефект на хетеротопиите
Забележка:

2015 Публикация

НИД - дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: С импакт фактор
Автор/и: доц. д-р Андрей Бунджулов
Заглавие: Политико-икономическите симбиози – за една политикономия на българския преход
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Научни трудове на УНСС, Том 2 – 3/2015, година LV
Страници от-до: 57-85
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2015
Месец на публикуване: 10
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:
Година 2015 - Публикация

Заглавие: Картини в края на бившия режим

Име на списание/издателство: Социологически проблеми, кн. 1-2. 2015

Място на публикуване: България, София

Брой страници: 75-91

Година 2015 - Публикация

Заглавие: Политическият модел на българския прехода: защо няма автентично ляво и дясно у нас?

Име на издание/издателство: Преструктуриране на политическото и идеологическото пространство в България, Европа и света, сборник със студии и статии, Издателски комплекс на УНСС, София

 

Година: 2011 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)


Автор/и: доц.д-р Андрей Бунджулов


Година на публикуване: 2011


Заглавие: Въпроси към една социология на безпрецедентното


Име на списание/издателство: Социологически проблеми, кн.1,2. 2011


Място на публикуване: България, София


Процент участие в съавторство: 100


Брой страници от-до: 8


Забележка:Година: 2011 - ПубликацияПубликувана статия в българско научно списание (бр. статии)


Автор/и: доц.д-р Андрей Бунджулов


Година на публикуване: 2011


Заглавие: Как да мисли социолизма през хетеротопичност


Име на списание/издателство: Социологически проблеми, кн.3-4-2011


Място на публикуване: България, София, 2011


Процент участие в съавторство: 100


Брой страници от-до: 10


Забележка:Година: 2011 - Проект / ПрограмаУчастие в национален проект (бр. проекти)


Номер : ДИД 0210/17.02.2009


Наименование: Противоречията на наследството


Ръководител: доц.д-р Миглена Николчина


Колектив: доц.Лиляна Деянова, доц.Светлана Събева, доц.Андрей Бунджулов, доц.Иван Еленков и др.


Описание: Стратегия на легитимация на политическите и икономическите елити преди 1989г.


Начало: 17.02.2009


Край: 17.06.2012


Забележка:Година: 2011 - Проява / ДейностУчастие в консултативни и експертни съвети към национални международни институции (бр. съвети)


Наименование: Академия за лидерство


Място на провеждане: България


Организатор: Академия за лидерство


Роля в проявата /доказателства за участие/: Управителен съвет на академията


Дата на провеждане: 07.11.2011


Забележка:Година: 2011 - Проект / ПрограмаУчастие в национален проект (бр. проекти)


Номер : ДВУ 45/23.03.2009


Наименование: Кризи на националната индентичност: Ресурси на микроисторията


Ръководител: доц.Снежана Димитрова


Колектив: Доц.Светлана Събева, гл.ас.д-р Нина Николова


Описание: Разработване на социологическите ресурсите на микроисторията като изследователска, етическа и гражданска парадигма


Начало: 23.03.2009


Край: 23.06.2012


Забележка: Фонд НИ към МОНГодина: 2011 - ПубликацияУчастие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)


Номер : 1


Място на провеждане: България София


Организатор: ИКСИ - към ПУ


Автор/и: доц.д-р Андрей Бунджулов


Процент участие в съавторство: 100


Брой страници от-до: 17


Дата на провеждане: 29.05.2011


Дата на публикуване: 12.12.2011


Наименование на научния форум: Конфенерция: Субектнивация и идеологическа интерпретация


Тема: Как да мислим социализма през хетеротопичност


Забележка: Доклад преработен и публикуван като статияГодина: 2010 - Проект / ПрограмаУчастие в национален проект (бр. проекти)


Номер : ДИД 02/10 от 27.12.2009


Наименование: Противоречията на наследството /Стратегии за виртуален музей на социализма/


Ръководител: доц.д-р Миглена Николчина


Колектив: доц.д-р Лиляна Деянова, доц.Златана Събева, гл.ас. Деян Деянов и др.


Описание: Събиране на емпирични данни по икономическа, социална и културна история на социализма


Начало: 01.01.2010


Край: 31.12.2013


Забележка:Година: 2010 - ПубликацияИзготвяне на рецензии на студии и монографии (бр. рецензии)


Наименование: Въпроси към една социология на безпрецедентното


Автор/и: доц.д-р Светлана Събева


Доказателство: рецензия, сп. Икономчески проблеми, кн.3,4,2010г.


Забележка:Година: 2010 - Проект / ПрограмаУчастие в национален проект (бр. проекти)


Номер : ДВУ 45/23.03.2009


Наименование: Криза на националната идентичност: ресурсите на микроисторията като изследователска, гражданска и етична парадигма


Ръководител: доц.д-р Снежана Димитрова


Колектив: доц.д-р Светлана Събева, доц.д-р Нина Николова и др.


Описание: Изследване на исторически и биографични казуси от новата и най-нова българска стопанска, културна и икономическа история


Начало: 23.06.2009


Край: 31.12.2011


Година 2014доц.д-р Андрей Бунджулов

МРЕЖИ, КРИЗИ, ПРЕХОДИ

В: Икономика и общество: глобални и регионални предизвикателства пред България. Сборник материали от научна конференция, проведена в УНСС - София, на 31.10.2013 г.. Издателски комплекс - УНСС; ISBN 978-954-644-580-3

Година 2013


доц.д-р Андрей Бунджулов

ПРЕДЕЛЪТ НА КАПИТАЛИЗМА И НОВИТЕ ХЕТЕРОТОПИИ

В: Чужденецът и всекидневието. Изд. на НБУ и ИКСИ. София. 2013. ISBN 978-954-535-748-0

Година 2012


БЪЛГАРИЯ - МЕЖДУ КРИЗАТА В ЕВРОПА И НАСЛЕДСТВОТО НА ПРЕХОДА, ЧЕТИРИ ТЕЗИ

В: Обществената трансформация в България, Европа и света. Сб. материали от научна конференция. УНСС, София, 16-17 ноември 2012 г. Издателство - УНСС, 2012. ISBN 978-954-644-546-9

Година 2011Доц.д-р Андрей Бунджулов


ВЪПРОСИ КЪМ ЕДНА СОЦИОЛОГИЯ НА БЕЗПРЕЦЕДЕНТНОТО


сп. Социологически проблеми, кн.1-2. 2011
Доц.д-р Андрей Бунджулов


КАК ДА МИСЛИМ СОЦИАЛИЗМА ПРЕЗ ХЕТЕРОТОПИЧНОСТ


сп. Социологически проблеми, кн.3-4-2011


Година: 2011 - Проект / Програма
Участие в национален проект


ПРОТИВОРЕЧИЯТА НА НАСЛЕДСТВОТО (ВИРТУАЛЕН МУЗЕЙ НА СОЦИАЛИЗМА)


Ръководител: проф. Миглена Николчина


Колектив: проф. Лиляна Деянова, доц.Светлана Събева, доц.Андрей Бунджулов, доц.Иван Еленков и др.


Начало: 2009 г.


Край: 2013 г.


Забележка: субсидиран от Фонд НИ към МОМНКонфенерция, юни 2011 г., София, ИКСИ: Субективация и идеологическа интерпелацияДоклад на тема: Как да мислим социализма през хетеротопичност2015 Публикация


НИД - дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: С импакт фактор
Автор/и: доц. Андрей Бунджулов
Заглавие: Политикоикономическите симбиози- за една политикономия на българския преход
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Научни трудове, т.1-2,бр.LV
Страници от-до: 53-87
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2015
Месец на публикуване: 10
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2015 Публикация


НИД - дейност: Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: университетска
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Номер : 2
Място на провеждане: София, УНСС
Организатор: УНСС, катедри "Политология" и "Икономическа социология"
Автор/и: Андрей Бунджулов
Процент участие в съавторство: 100
Страници от-до: 7, 73 - 79
Дата на провеждане (дд.мм.гггг): 29.11.2014
Дата на публикуване (дд.мм.гггг): 24.07.2015
Наименование на научния форум: Преструктуриране на идеологическото и политическото пространство в България, Европа и света
Тема: Политическият модел на българския преход: защо няма автентично ляво и дясно у нас?
Забележка:

2015 Публикация


НИД - дейност: Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: Андрей Бунджулов
Година на публикуване: 2015
Заглавие: Картини в края на бившия режим
Списание/издателство/издание: Социологически проблеми
Място на публикуване (град, държава): София
Процент участие в съавторство: 100
Страници от-до: 17, от 75 до 91
Забележка:

Година: 2011 - ПубликацияПубликувана статия в българско научно списание (бр. статии)


Автор/и: доц.д-р Андрей Бунджулов


Година на публикуване: 2011


Заглавие: Въпроси към една социология на безпрецедентното


Име на списание/издателство: Социологически проблеми, кн.1,2. 2011


Място на публикуване: България, София


Процент участие в съавторство: 100


Брой страници от-до: 8


Забележка:Година: 2011 - ПубликацияПубликувана статия в българско научно списание (бр. статии)


Автор/и: доц.д-р Андрей Бунджулов


Година на публикуване: 2011


Заглавие: Как да мисли социолизма през хетеротопичност


Име на списание/издателство: Социологически проблеми, кн.3-4-2011


Място на публикуване: България, София, 2011


Процент участие в съавторство: 100


Брой страници от-до: 10


Забележка:Година: 2011 - Проект / ПрограмаУчастие в национален проект (бр. проекти)


Номер : ДИД 0210/17.02.2009


Наименование: Противоречията на наследството


Ръководител: доц.д-р Миглена Николчина


Колектив: доц.Лиляна Деянова, доц.Светлана Събева, доц.Андрей Бунджулов, доц.Иван Еленков и др.


Описание: Стратегия на легитимация на политическите и икономическите елити преди 1989г.


Начало: 17.02.2009


Край: 17.06.2012


Забележка:Година: 2011 - Проява / ДейностУчастие в консултативни и експертни съвети към национални международни институции (бр. съвети)


Наименование: Академия за лидерство


Място на провеждане: България


Организатор: Академия за лидерство


Роля в проявата /доказателства за участие/: Управителен съвет на академията


Дата на провеждане: 07.11.2011


Забележка:Година: 2011 - Проект / ПрограмаУчастие в национален проект (бр. проекти)


Номер : ДВУ 45/23.03.2009


Наименование: Кризи на националната индентичност: Ресурси на микроисторията


Ръководител: доц.Снежана Димитрова


Колектив: Доц.Светлана Събева, гл.ас.д-р Нина Николова


Описание: Разработване на социологическите ресурсите на микроисторията като изследователска, етическа и гражданска парадигма


Начало: 23.03.2009


Край: 23.06.2012


Забележка: Фонд НИ към МОНГодина: 2011 - ПубликацияУчастие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)


Номер : 1


Място на провеждане: България София


Организатор: ИКСИ - към ПУ


Автор/и: доц.д-р Андрей Бунджулов


Процент участие в съавторство: 100


Брой страници от-до: 17


Дата на провеждане: 29.05.2011


Дата на публикуване: 12.12.2011


Наименование на научния форум: Конфенерция: Субектнивация и идеологическа интерпретация


Тема: Как да мислим социализма през хетеротопичност


Забележка: Доклад преработен и публикуван като статияГодина: 2010 - Проект / ПрограмаУчастие в национален проект (бр. проекти)


Номер : ДИД 02/10 от 27.12.2009


Наименование: Противоречията на наследството /Стратегии за виртуален музей на социализма/


Ръководител: доц.д-р Миглена Николчина


Колектив: доц.д-р Лиляна Деянова, доц.Златана Събева, гл.ас. Деян Деянов и др.


Описание: Събиране на емпирични данни по икономическа, социална и културна история на социализма


Начало: 01.01.2010


Край: 31.12.2013


Забележка:Година: 2010 - ПубликацияИзготвяне на рецензии на студии и монографии (бр. рецензии)


Наименование: Въпроси към една социология на безпрецедентното


Автор/и: доц.д-р Светлана Събева


Доказателство: рецензия, сп. Икономчески проблеми, кн.3,4,2010г.


Забележка:Година: 2010 - Проект / ПрограмаУчастие в национален проект (бр. проекти)


Номер : ДВУ 45/23.03.2009


Наименование: Криза на националната идентичност: ресурсите на микроисторията като изследователска, гражданска и етична парадигма


Ръководител: доц.д-р Снежана Димитрова


Колектив: доц.д-р Светлана Събева, доц.д-р Нина Николова и др.


Описание: Изследване на исторически и биографични казуси от новата и най-нова българска стопанска, културна и икономическа история


Начало: 23.06.2009


Край: 31.12.2011


Забележка: