Заместник-декан по качеството и международното сътрудничество
Факултет "Международна икономика и политика"
Александър Трайков Христов

Доц. д-р Александър Трайков Христов

Служебен E-mail: [email protected]
Личен E-mail: [email protected]
Телефон: (02) 8195 345
Кабинет: 3017
Консултации: Консултации: вторник от 14:00 до 18:00.

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л понеделник 16.00 - 17.30 А 4007 (карта) Международни маркетингови комуникации Международни икономически отношения бакалаври редовно 125 12500
Л понеделник 17.45 - 21.00 Е 2099 (карта) Социални медии в международния бизнес Международен бизнес - 2 сем - 2-и сем. магистри редовно 68 6800
Л сряда 17.45 - 21.00 З П038 (карта) Маркетинг в социалните мрежи и управление на онлайн магазин Дигитален маркетинг - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 68 6800
Л четвъртък 14.15 - 17.30 В 2007 (карта) Маркетинг Международни икономически отношения бакалаври редовно 126 12600
Л четвъртък 14.15 - 17.30 В 2007 (карта) Маркетинг Икономика на туризма бакалаври редовно 126 12600
Л четвъртък 14.15 - 17.30 В 2007 (карта) Маркетинг Интелектуална собственост и бизнес бакалаври редовно 126 12600
Онлайн занятие » m-learning курс Л 11.2.2024 г. 9.00 - 13.15 (карта) Маркетинг в социалните мрежи и управление на онлайн магазин Дигитален маркетинг с преп. на англ. език - 2 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 68 6800
Онлайн занятие » m-learning курс Л 17.3.2024 г. 9.00 - 12.15 (карта) Маркетинг в социалните мрежи и управление на онлайн магазин Дигитален маркетинг с преп. на англ. език - 2 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 68 6800