За мен

Професор по социология в катедра „Икономическа социология“ на УНСС.